Hyppää sisältöön

Maakotkilla oli huono poikaskesä

Kesän pesätarkastuksissa todettiin noin 370 asuttua maakotkareviiriä mutta vain 101 onnistunutta pesintää.

Kuva: Petteri Polojärvi, Metsähallitus
Jyri Tynkkynen

Maakotkan pesintätulos oli tänä vuonna huono, kertoo Metsähallitus. Kesän pesätarkastuksissa todettiin tänä vuonna noin 370 asuttua maakotkareviiriä. Tarkastuksissa löydettiin 101 onnistunutta maakotkan pesintää ja niissä kaikkiaan 105 rengastusikäistä poikasta.

Pesintätulos oli heikko lähes koko maakotkan levinneisyysalueella. Vain Kainuussa tulos oli heikkoa parempi.

Syy heikkoon pesintätulokseen on huono ravintotilanne, erityisesti kanalintujen vähäinen määrä.

Pesintätuloksen vaihtelu on maakotkalla normaalia, ja joskus peräkkäisten vuosien välillä voi olla suuriakin eroja. Esimerkiksi vuonna 2010 todettiin koko maassa vain 83 poikasta, mutta seuraavana vuonna jo 239 poikasta.

Suurin osa reviireistä Lapissa

Suomessa tunnetaan yhteensä 534 maakotkareviiriä, ja niistä asuttuina on viimeisen viiden vuoden aikana ollut noin 450 reviiriä. Tunnetuista reviireistä noin 80 prosenttia on Lapin maakunnassa ja noin 90 prosenttia poronhoitoalueella. Vuonna 2017 aikana on löydetty seitsemän uutta maakotkareviiriä.  

Maakotkan pesätarkastuksesta ja maakotkan porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen reviiriperusteisen korvausjärjestelmän vaatimista töistä vastaa Metsähallitus.

Huomattavan osan maastotöistä tekevät ympäristöministeriön tähän tehtävään valtuuttamat vapaaehtoiset lintuharrastajat. Luontopalvelut tarkastaa omalta osaltaan pesintöjä myös helikopterilla.

Metsähallitus maksaa aiemmin tuntemattoman maakotkan pesästä Pohjois-Suomessa ilmoittajalle 100 euron löytöpalkkion. Maakotkan uhanalaisuusluokitus on "VU" eli vaarantunut.

Suosittelemme sinulle