Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

Tutkimus: Monet isät haluaisivat lisää isyysvapaita – iso osa äideistä vastustaa

THL:n tutkijat suosittelevat isille pidempiä korvamerkittyjä vapaita, koska ne olisivat selkeä viesti kotiin ja töihin, että isän hoitovastuu lapsesta on tätä päivää.

Isä ja lapsi.
Kuva: AOP
Hanna Terävä
Avaa Yle-sovelluksessa

Isyysvapaan pidentäminen on paras keino edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, toteaa tiistaina julkistettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus.

Tutkimuksen mukaan isät käyttävät yleensä vain heille korvamerkittyjä vapaita ja vanhempien kesken jaettavat vapaat jäävät useimmiten äidille.

Vuonna 2016 kaikista ansiosidonnaisista vanhempainpäivärahapäivistä isät käyttävät vain 9,5 prosenttia. Vanhempainrahasta, jota kummatkin vanhemmat voivat käyttää, isien käyttämä osuus oli vain 1,7 prosenttia. Viidennes isistä ei pitänyt perhevapaata lainkaan.

Yksi syy löytyy työpaikoilta

Esimiehiä ja työntekijöitä tutkimukseen haastatellut THL:n erikoistutkija Johanna Närvi kertoo, että monilla työpaikoilla isien vapaisiin suhtaudutaan positiivisesti, mutta usein ajatellaan, että isät pitävät vain heille korvamerkityt vapaat.

Vanhempainvapaan ja hoitovapaan ajatellaan itsestään selvästi kuuluvan äidille.

Jos pidempien isyysvapaiden pitäminen ei ole työpaikalla tavallista, sellaisen ehdottaminen voi olla vaikeaa.

Tutkimuksen mukaan monet isät myös epäröivät pidemmän vapaan pitämistä, jos on epäselvää, miten työt poissaolon aikana saadaan järjestettyä.

Myös äitien ja isien asenteet tiukassa

Tutkimusta varten kysyttiin mielipiteitä perhevapaiden uudistamisesta tuhansilta vanhemmilta. Vuonna 2013 tehtyyn kyselyyn vastasi yli 3 000 äitiä ja yli 2 000 isää.

Isät olivat selvästi äitejä useammin sitä mieltä, että nimenomaan isien vapaata tulisi pidentää. Isistä lähes joka kolmas halusi lisää vapaapäiviä, mutta äideistä vain joka viides oli valmis lisäämään isän vapaata.

– Moni äiti ajattelee, että se on nimenomaan se äiti, jonka kuuluu olla kotona, kertoo erikoistutkija Närvi.

Isät halusivat lisätä isien vapaata varsin yksimielisesti riippumatta koulutustasosta, ammattiasemasta tai perheen tulotasosta.

Äideistä sen sijaan hyvätuloisissa perheissä elävät, ylemmät toimihenkilöt ja korkeakoulutetut äidit olivat selvästi useammin valmiita lisäämään isän vapaapäiviä kuin pienituloiset, vähemmän koulutetut ja työntekijäasemassa olevat äidit.

Erikoistutkija Närvi sanoo, että isyysvapaakiintiön kasvattaminen olisi selkeä viesti niin kotiin kuin työpaikoille.

– Korvamerkitty vapaa vahvistaa sitä isän mahdollisuutta valita perhevapaalle jääminen sekä siellä työpaikoilla että perheen sisällä. Se on viesti sekä vanhemmille itselleen että työnantajille, että se on sellainen vapaa, johon isällä on oikeus ja jota äiti ei voi käyttää.

"Isän rooli yhtä tärkeä kuin äidin"

THL:n mukaan isille korvamerkityn ansiosidonnaisen vanhempainvapaan tulisi olla vähintään yhtä pitkä kuin äideillä. Tällä hetkellä isyysvapaan pituus on kaikkiaan yhdeksän viikkoa, kun äideillä se on noin neljä kuukautta.

THL suosittelee edelleen jo vuonna 2006 esittelemäänsä 6+6+6 -mallia. Siinä molemmille vanhemmille varataan yhtä pitkä kiintiö vanhempainvapaasta ja loput kuusi kuukautta vanhemmat voivat jakaa vapaasti keskenään.

– Sillä pystytään osoittamaan se, että isän rooli sen lapsen hoitajana on ihan yhtä merkittävä kuin äidin rooli. Jos tässä uudistuksessa ei päästä tähän 6+6+6 -malliin, niin pitäisin tärkeänä, että isän vapaata kuitenkin pidennettäisiin selvästi nykyisestä, erikoistutkija Närvi toivoo.

Perhevapaiden uudistuksen yhtenä tavoitteena on nimenomaan lisätä tasa-arvoa sekä työelämässä että vanhemmuudessa. Vaikka isät käyttävät edelleen melko vähän isyysvapaitaan, on jokainen isien oikeuksia parantanut perhevapaauudistus lisännyt vapaiden käyttöä.

Perhevapaauudistuksen valmistelutyön takaraja on kuluvan vuoden lopussa. Uudistuksen on määrä tulla voimaan vuonna 2019.

Suosittelemme