Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Terveyskysely: Nuorten alkoholinkäyttö vähenee, mutta ylipaino lisääntyy

Uusimman kouluterveyskyselyn mukaan väsymys vaivaa varsinkin toisen asteen opiskelijoita.

Kahden nuoren naisen jalat.
Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Paula Tiessalo
Avaa Yle-sovelluksessa

Ensin hyvät uutiset: entistä useampi nuori on täysin raitis. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman kouluterveyskyselyn mukaan yli 60 prosenttia 8.- ja 9.-luokkalaisista ei käytä alkoholia.

Lukiolaisista raittiita on 35 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 26 prosenttia. Lisäksi alkoholia käyttävien nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt.

Sitten huonot uutiset: nuorten ylipaino näyttää hieman lisääntyneen. Kyselyn mukaan joka neljäs ammattiin opiskeleva on ylipainoinen. Lukiolaisista ylipainoisia on joka viides.

Lisäksi nuuskan käyttö on lisääntynyt, vaikka tupakointi on vähentynyt. Nuuskaa käyttävät varsinkin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat pojat.

Väsymys piinaa opiskelijoita

Lukiossa ja ammattikoulutuksessa olevien opiskelijoiden hyvinvointi eroaa toisistaan kahdessa merkittävässä asiassa. Yleisesti ottaen lukiolaisten elintavat ovat terveellisempiä kuin ammattiin opiskelevien. Tätä kuvastavat sekä harvinaisempi ylipaino että vähäisempi alkoholin käyttö.

Sen sijaan henkisessä hyvinvoinnissa ammattiopiskelijat ovat lukiolaisia vahvemmilla: he viihtyvät koulussaan paremmin ja kokevat vähemmän uupumusta.

Väsymys vaivaa kuitenkin monia toisen asteen opiskelijoita, koulusta riippumatta. Naisopiskelijoista peräti 60 prosenttia kärsii väsymyksestä viikoittain. Nuorilla miehillä väsymys on harvinaisempaa, mutta kuitenkin joka kolmas mies ilmoittaa olevansa väsynyt viikoittain.

Opiskelu aiheuttaa paineita sekä lukiossa että ammatillisissa oppilaitoksissa. Opiskelijoista 30 prosenttia kärsii viikoittain päänsärystä ja 15 prosenttia vatsakivuista.

Liian moni kärsii kiusaamisesta

Tämän vuoden kouluterveyskyselyssä kysyttiin ensimmäistä kertaa yksinäisyyden kokemuksista. Vastausten mukaan yksinäisyys on varsinkin tyttöjen ongelma. Se myös lisääntyy iän myötä.

Ensimmäistä kertaa kartoitettiin myös syrjivän kiusaamisen yleisyyttä. Tällä tarkoitetaan kiusaamista ulkonäön, ihonvärin, äidinkielen, uskonnon, vammaisuuden tai perhetaustan vuoksi.

Vastausten mukaan syrjivää kiusaamista on kokenut 19 prosenttia alaluokkalaisista, 24 prosenttia yläluokkalaisista, 11 prosenttia lukiolaisista ja 13 prosenttia ammattiin opiskelevista.

Tutkijoiden mukaan erityisen huolestuttavaa on, että ulkomailla syntyneet, vammaiset ja kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret ilmoittavat muita selvästi useammin kokeneensa syrjivää kiusaamista. Näillä ryhmillä myös yksinäisyys oli yleistä.

Kaikki tutkimustulokset: Kouluterveyskysely 2017

Suosittelemme sinulle