Hyppää sisältöön

Viranomainen tiukkana: Ylläkselle kaavaillun kaivoksen "puutteellinen ja ristiriitainen" lupahakemus hylättävä

Lukuisilla lisäselityksillä täydennetty Kolarin Hannukaisen kaivoksen lupahakemus on ely-keskuksen mukaan edelleen puutteellinen, ristiriitainen ja sekava. Lisäksi kaivos vaarantaisi äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun meritaimenen lisääntymisen alueen vesistöissä.

Meritaimen lohiportaassa.
Kuva: Antti Koskela / Yle
Vesa Vaarama

Kaksi Lapin ely-keskuksen yksikköä on antanut hyvin kriittisen lausunnon Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen. Lausuntoja jo kertaalleen täydennettyyn hakemukseen on eri viranomaisilta pyytänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, joka käsittelee hakemusta.

Aluehallintovirasto vaati lupaa hakevalta Hannukainen Mining Oy:ltä reilu vuosi sitten 120 täydennystä ja myöhemmin vielä 17 tarkennusta alkuperäiseen lupahakemukseen. Täydennysten jälkeenkään ympäristövaikutuksiltaan mittavan hankkeen hakemus ei Lapin ely-keskuksen mielestä ole tarpeeksi selkeä ja tyhjentävä.

Kalatalousyksikkö: hakemus pitää hylätä

Tiukin kanta kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen on kalatalousviranomaisella.

Kaivos vaikuttaisi monella tavalla Äkäsjokeen, joka on Tornionjoen ehkä tärkein meritaimenen lisääntymisalue. Lapin ely-keskuksen kalatalousviranomaisen näkemys on, että kaivoksen lupahakemus on yksinkertaisesti hylättävä.

– Siihen sisältyy merkittäviä riskejä. Tässä hakemuksessa ei ole pystytty osoittamaan, miten riskit eliminoidaan. Ja kaiken kaikkiaan tuon kokoluokan kaivos tuohon paikkaan sijoitettuna on kalataloudelle ja erityisesti meritaimenelle erittäin suuri riski, Lapin ely-keskuksen kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen sanoo.

Kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen
Lapin ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Pentti Pasasen mukaan Hannukaisen kaivoksen ympäristölupahakemus pitää hylätä, jos lakia aiotaan noudattaa. Kuva: Jorma Korhonen / Yle

Kaivoksen tieltä pitäisi siirtää puroja

Jo pelkästään Äkäsjoen varteen suunniteltu 3,3 kilometriä pitkä suojavalli voi Pasasen mukaan aiheuttaa joen liettymistä ja vaelluskalojen kutualueiden tuhoutumisen.

Oma lukunsa ovat kaivoksen varsinaiset jätevedet: Pahimmat vesistä menisivät vähän kauemmas, mutta lähellekin niitä riittäisi.

– Kaikkein voimakkaimpia jätevesiä on tarkoitus johtaa suoraan Muonionjokeen, mutta myös Äkäsjokeen tulee tavaraa – ihan suoranaisia jätevesiä ja pintakuivatusvesiä. Niissä olevat kemikaalit ja metallit muodostavat uhan kalanpoikasille, kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen sanoo.

Kaikkein voimakkaimpia jätevesiä on tarkoitus johtaa suoraan Muonionjokeen.

Pentti Pasanen

Kaivosta varten pitäisi myös kajota alueen vesistöön, siirtää purojen paikkaa ja muutella niiden virtaamia.

– Mahdolliset vaikutukset ovat monenlaisia. Ja ympäristönsuojelulaki lähtee siitä, että jo pelkästään riski, että tällainen uhanalainen otus vaarantuu riittää siihen, että tällaista toimintalupaa ei pitäisi antaa, sanoo Lapin ely-keskuksen kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen.

Ympäristönsuojeluyksikkö: hakemus pitää kirjoittaa uusiksi

Lapin ely-keskuksen ympäristönsuojeluyksikkö puolestaan on sillä kannalla, että alkuperäinen lupahakemus on lukuisilla lisäyksillä täydennettynäkin yhä liian puutteellinen ja ristiriitainen. Yksikön mielestä kaivoksen toimintaa ja vaikutuksia ei pysty hakemuksen perusteella arvioimaan riittävän hyvin.

Hakemus pitäisi ympäristönsuojeluyksikön mielestä kirjoittaa kokonaan uusiksi.

Yksikkö huomauttaa lausunnossaan useista hakemuksen puutteista, joihin Hannukainen Mining Oy ei sen mielestä ole antanut täydennyksissään vastausta.

Yksi tärkeimmistä on kaivoksen rikastusprosessi, joka on hakemuksessa esitetty vain yleisellä tasolla. Kaivosyhtiön arvion mukaan lopullinen rikastamon prosessisuunnitelma teknisine selvityksineen voisi olla valmiina vuoden 2018 lopussa.

Ely-keskuksen ympäristönsuojeluyksikkö katsoo, että lupaharkintaa ei voi tehdä ilman tarkkaa tietoa prosessista; muun muassa siinä käytetyistä laitteista, kemikaaleista ja prosessissa tulevien jätteiden sekä vesien laadusta ja määrästä.

Suosittelemme sinulle