Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Kittilän päättäjille kymmeniä syytteitä virkarikoksista

Oulun syyttäjänviraston syytelistalla Kittilän kuntapäättäjiä vastaan on muun muassa törkeitä virkarikoksia.

Valtuustosalin nuija.
Kuva: Esa Huuhko / Yle
Jyri Tynkkynen
Avaa Yle-sovelluksessa

Kihlakunnansyyttäjät Katri Junnikkala-Heikkinen ja Sari Anttonen ovat nostaneet lukuisia syytteitä Kittilän kunnan luottamushenkilöitä vastaan. Syytteen saa kaikkiaan 28 henkilöä.

Syytteet koskevat päätöksentekoa viime vaalikaudella. Syytetyistä 11 valittiin myös Kittilän nykyiseen kunnanvaltuustoon. Enemmistö heistä edustaa keskustaa.

Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen

Kittilän kunnan viittä tilapäisen valiokunnan jäsentä, 21 kunnanvaltuuston jäsentä ja yhtä varajäsentä sekä 14 kunnanhallituksen jäsentä ja varajäsentä vastaan on nostettu syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Käytännössä syyte koskee 27 henkilöä, sillä sama henkilö on voinut olla mukana valiokunnassa ja/tai valtuustossa ja/tai hallituksessa.

Syyte koskee kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen liittyvää valmistelua tilapäisessä valiokunnassa, päätöksentekoa kunnanvaltuustossa ja irtisanomispäätöksen täytäntöönpanoa kunnanhallituksen kokouksissa. Lisäksi tilapäisen valiokunnan sihteeriä vastaan on nostettu syyte avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttöön.

Tämän vakavimman syytteen saavat muun muassa Kittilän nykyinen vt. kunnanjohtaja ja entinen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk.), kunnanhallituksen jäsenenä tai varajäsenenä toimineet Marja Kantola (kesk.), Leena Kinnunen (vas.), Merja Korva (kesk.), Mika Kuusela (kesk.), Reijo Kyrö (kesk.), Aki Maunula (vas.), Vuokko Mäntymaa (kesk.), Paula Nevalainen (vas.), Milja Nikka (ps.), Torsti Patakangas (kok.), Tapani Rantajääskö (kesk.), Tarmo Salonen (ps.) ja Mauri Taskila (vas.) sekä edellisen valtuuston varapuheenjohtajat Akseli Erkkilä (ps.), Markku Mäkitalo (kesk.) ja Janne Paksu (kok.).

Virka-aseman väärinkäyttäminen

Kittilän kunnanhallituksen kahdeksaa jäsentä ja varajäsentä vastaan on nostettu syyte virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syyte koskee heidän osallistumistaan päätöksentekoon Kittilän kunnanhallituksen kokouksessa, jossa kunnanhallitus päätti peruuttaa tutkintapyynnön, jonka kunnanjohtaja Anna Mäkelä oli tehnyt Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajasta.

Samassa kokouksessa kunnanhallitus on myös päättänyt antaa Oy Levi Ski Resort Ltd:n yhtiökokousedustajille 'omistajaohjausta' irtisanotun toimitusjohtajan palauttamiseksi tehtäväänsä.

Työturvallisuusrikos, työsyrjintä ja virka-aseman väärinkäyttäminen

Kittilän kunnan 14 kunnanhallituksen jäsentä ja varajäsentä vastaan on nostettu syytteet työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten on väitetty kohdelleen kunnanjohtaja Mäkelää epäasiallisesti ja asettaneen hänet epäedulliseen asemaan hänen tekemänsä tutkintapyynnön johdosta.

Syyttäjän mukaan Mäkelän virkatehtäviä on vaikeutettu eri tavoin, häntä kohtaan on käyttäydytty epäasiallisesti ja hänet on irtisanottu 17.11.2014. Työrikoksissa väitetty menettely tulee arvioitavaksi myös virka-aseman väärinkäyttämisenä.

Syytteet kiistetään

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syytteet.

Syytteitä saattaa tulla vielä lisää

Poliisi on tutkinut myös yhtä kunnanhallituksen varajäsentä virka-aseman väärinkäytöstä sekä kahta tilapäisen valiokunnan jäsentä, yhtä kunnanhallituksen varajäsentä ja kunnanvaltuuston jäsentä työrikoksista. Heidän osaltaan on tehty syyttämättäjättämispäätökset näytön puuttumisen perusteella.

Syyteharkinnassa ovat yhä rikosepäilyt, jotka liittyvät Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajan hissihankintaa ja kolmen luottamushenkilön hankkiman oikeudellisen asiantuntija-avun laskutusta ns. Eilavaara-asiakirjoista. Syyteharkinta näiden osalta pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kittilän hallintosotkut alkoivat jo vuosia sitten

Joulukuussa 2013 Levi Ski Resort sekä sen omistajat Levin matkailukeskus Oy ja Kittilän kunta tekivät poliisille tutkintapyynnön Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta. Tutkintapyynnön tekijät syyttävät Palosaarta siitä, että hän olisi vuotanut tietoja yhdelle kilpailijalle miljoonien eurojen arvoisen hissihankkeen tarjouskilpailusta Levillä. Levi Ski Resortin hallitus erottaa toimitusjohtaja Jouni Palosaaren.

Tammikuussa 2014 Kittilän kunnanhallitus antaa asistasta moitteet kunnanjohtaja Anna Mäkelälle. Maaliskuussa Levi Ski Resortin yhtiökokous erottaa koko hallituksen ja nimeää uusiksi jäseniksi kittiläläisiä kuntapäättäjiä. Levin hissiyhtiön uusi hallitus kutsuu Jouni Palosaaren takaisin toimitusjohtajaksi ja peruu kaikki Palosaareen kohdistuvat tutkintapyynnöt ja vaatimukset.

Huhtikuussa Lapin poliisilaitos jättää esityksen syyttäjälle esitutkinnan lopettamiseksi Levi Ski Resort Ltd:n jutussa. Poliisin mukaan asiassa ei ole näyttöä petoksen yrityksestä eikä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa. Kihlakunnansyyttäjä Petteri Perälä jättää syytteen nostamatta, koska syyttäjällä ei ole asiassa syyteoikeutta eikä rikoksista löytynyt näyttöä. Elokuussa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske kuitenkin määrää, että esitutkintaa jatketaan.

Toukokuussa Kittilän kunta asettaa toimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää, onko kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottaminen kunnan kannalta välttämätön. Syksyllä pitkän ja monivaiheisen prosessin päätteeksi valtuusto erottaa Mäkelän, ja alkaa kiista siitä, onko erottaminen tehty laillisesti.

Huhtikuussa 2015 Kolarin kunnanjohtaja Kyösti Tornberg siirtyy virkaa tekeväksi kunnanjohtajaksi Kittilään. Elokuussa Kittilän kunnanvaltuusto syrjäyttää hallintojohtaja Esa Mäkisen kunnanhallituksen esittelijän paikalta, kun se muuttaa Kittilän kunnan hallintosääntöä. Hallintosääntö todetaan myöhemmin laittomaksi oikeudessa, ensin Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa kesäkuussa 2016 ja sitten Korkeimmassa hallinto-oikeudessa huhtikuussa 2017, ja Mäkinen palaa esittelijäksi.

Helmikuussa 2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta. Kittilän kunta perustaa toimikunnan hieromaan sopua laittomasti erotetun kunnanjohtajan Anna Mäkelä kanssa.

Kesäkuussa myös Korkein hallinto-oikeus kumoaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen. Sovintotoimikunnan kokouksen pöytäkirjoista käy ilmi, että toimikunta yritti välttää tilanteen, jossa kunnanjohtajan laittoman irtisanomispäätöksen tehneet valtuutetut joutuisivat korvaamaan vahingot kunnalle, vaikka heidät tuomittaisiin rikoksista. Myöhemmin sopimusluonnoksesta poistetaan viitteet siihen, että sovinto liittyisi mihinkään rikosprosesseihin.

Sovintosopimuksen mukaan kunta maksaa Mäkelälle 1,5 vuoden palkan verran rahaa sekä asianajajien kuluja, yhteensä 135 000 euroa. Rahat saadakseen Mäkelän on irtisanouduttava virastaan. Joulukuussa Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän välinen sovintosopimus käsitellään Kittilän kunnanvaltuustossa uudelleen. Hinta Kittilän kunnalle on noussut yli 140 000 euroon.

Vuonna 2017 Anna Mäkelä on yhä virallisesti Kittilän kunnanjohtaja, vaikkakaan hänellä ei ole enää työvelvoitetta, sillä sovintosopimuksesta on valitettu hallinto-oikeuteen ja oikeusprosessi on kesken.

Lue lisää aiheesta:

Rikosoikeuden professori Pekka Viljasen mukaan Kittilän tilanne on erittäin poikkeuksellinen: "Nämä ovat kovia syytteitä"

Kivisaari: Kittilässä syytettyjen asema selviää valtuuston kokouksessa marraskuussa

Suosittelemme sinulle