Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

Hallitus käynnistää saamelaisten sovintokomission valmistelun

Hallitus käynnistää saamelaisasioita käsittelevän sovintoprosessin. Hallituksen lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan 200 000 euroa perustettavan sovintokomission kuluihin.

Stáhtaminister Juha Sipilä ja Sámedikki ságadoalli Tiina Sanila-Aikio 5.5.2017.
Pääministeri Juha Sipilä ja Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio 5.5.2017. Kuva: Valtioneuvosto
Sara Wesslin
Avaa Yle-sovelluksessa

Hallitus käynnistää saamelaisasioita käsittelevän sovintoprosessin. Sen perustamisesta hallitus on keskustellut yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa.

– Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teemana on ”Yhdessä”, ja juhlavuoden henkeen sopii käynnistää tämä sovintotyö, jota pidän tärkeänä, pääministeri Juha Sipilä toteaa valtioneuvoston tiedotteessa.

Hallituksen lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan 200 000 euroa perustettavan sovintokomission kuluihin.

Eri maissa on toteutettu tai valmisteltu alkuperäiskansojen historiaa ja asemaa koskevia komissioita, joilla on pyritty tukemaan alkuperäiskansojen kielen ja kulttuurin säilymistä sekä edistämään sovinnollista kehitystä.

Suomessa muun muassa saamen kielen ja kulttuurin menetys asuntolakoulukokemusten yhteydessä on ollut esillä.

– Saamelaiset ovat perustuslain mukaisesti Suomen alkuperäiskansa. Sen historiaan sisältyy riittämättömästi selvitettyjä kysymyksiä, ja sen nykyisyyteen liittyy haaste kielen ja kulttuurin säilymisestä myös tuleville sukupolville, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen. 

Tausta: Totuuskomissiot tukeneet alkuperäiskansayhteisöjen eheytymistä muun muassa Kanadassa ja Etelä-Afrikassa

Totuuskomissiot ovat olleet apuna alkuperäiskansayhteisöille ympäri maailmaa, esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja Kanadassa.

Kanadassa totuus- ja sovintokomitea perustettiin vuonna 2008 selvittämään, mitä 150 000 alkuperäiskansalasta ovat asuntolakouluissa joutuneet kokemaan. Asuntolakouluja käytettiin Kanadassa alkuperäiskansalasten sulauttamiseen valtaväestöön samoin tavoin kuin Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Komissio keräsi ja dokumentoi historian tapahtumia perheiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä, joihin asuntolakoulut olivat vaikuttaneet. Totuus- ja sovintokomitean työn tuloksena yli 80 000 ihmistä on saanut korvauksia fyysisistä ja psyykkisistä kärsimyksistä ja 30 000 henkilöä seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Komissio teki lisäksi 94 parannusehdotusta alkuperäiskansan ja etenkin alkuperäiskansalasten tilanteeseen Kanadassa.

Etelä-Afrikassa taas totuuskomissio oli oikeusistuimen kaltainen elin, jonka maan kansallisen yhtenäisyyden hallitus perusti vuonna 1995 selvittämään apartheidin aikaisia rikoksia. Totuuskomissiolla oli keskeinen asema Etelä-Afrikan muutoksessa demokraattiseksi valtioksi. Sitä pidetään onnistuneena yrityksenä selvittää maan traumaattista poliittista historiaa.

Korjattu 19.10.2017 klo 13:55: Saamenkielinen kuvateksti käännetty suomen kielelle.

Suosittelemme