Hyppää sisältöön

KHO: Pyhärannan päätös tuulivoimaa koskevan kansanäänestyksen hylkäämisestä lainmukainen

Pyhärannan kunnanvaltuusto päätti olla järjestämättä neuvoa antavaa kansanäänestystä tuulivoimarakentamisen minimietäisyydestä asutukseen. Pro Pyhäranta ry valitti asiasta hallinto-oikeuteen vuonna 2015.

Tuulimylly sinistä taivasta vasten
Kuva: Laura Holappa / Yle
Carolus Manninen

Pyhärannan kunnanvaltuuston päätös tuulivoimarakentamista koskevan, neuvoa antavan kansanäänestyksen sivuuttamisesta jää voimaan.

Korkein hallinto-oikeus päätti asiasta tänään. Kunnanvaltuuston päätös on helmikuulta 2015.

Pro Pyhäranta -yhdistys valitti asiasta alunperin Turun hallinto-oikeuteen. Taustalla vaikutti sosiaali- ja terveysministeriön ehdotus kahden kilometrin suojaetäisyydestä tuulivoiman ja asutuksen välillä.

Hallinto-oikeus ratkaisi asian valtuuston hyväksi. Kansalaisäänestyksen järjestäminen kuuluu kunnanvaltuuston harkintavaltaan.

Pro Pyhärannan valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen tutkittiin, mutta perusteita aiemman ratkaisun muutokseen ei löydetty.

Kansanäänestyksestä oltiin jätetty kunnalle aloite, jonka oli allekirjoittanut 757 pyhärantalaista asukasta.

Kiistakapulana lyöntivirhe

Yhdistys vetosi valituksissaan kunnahallitusten pöytäkirjoissa esiintyvään lyöntivirheeseen, aloitteen ollessa valmistelussa valtuustoa varten. Tekstiin oli päätynyt ilmaisu "ehdottomasta", kun alkuperäinen sana oli "ehdottamasta".

Yhdistys piti mahdollisena, että valtuutetuilla oli vääränlainen käsitys kansanäänestyksen sisällöstä. Tekstiä muokattiin esityslistaan jälkikäteen, mitä yhdistys piti lainvastaisena.

Molemmat oikeusasteet katsoivat valtuutettujen olleen tietoisia äänestyksen sisällöstä. Esityslistojen muokkaamisessa KHO näki virheellistä toimintaa, mutta lyöntivirhettä ei pidetty merkittävänä valtuuston tekemän päätöksen kannalta.

Suosittelemme sinulle