Hyppää sisältöön

Suomalaiset kotitaloudet jakavat yleisesti rahansa – mitä hyötyä ja haittaa yhteistileistä on?

Pariskunnilla ja kotitalouksilla on pankkien mukaan hyvin yleisesti yhteiset rahat ja tilit yhteisten menojen kuten lainojen hoitoon. Kysyimme Nordeasta ja OP Ryhmästä, mitkä ovat yhteisten tilien edut ja haitat.

Tulostettu verkkotiliote.
Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP
Jari Järvinen

Lähtökohta on, että valtaosa pankkien asiakkaista avaa tilin omiin nimiinsä. Tilille tulee yleensä palkka, josta maksetaan omaan kulutukseen liittyviä menoja. Myös lapsilla on nykyisin yleensä omat tilinsä.

Pankkien mukaan puolisoilla on kuitenkin usein yhteinen maksuliikennetili, josta maksetaan lainat, asumisen kiinteitä kuluja, ruokamaksuja ja vaikkapa kesämökin juoksevat kulut. Sen lisäksi saattaa olla erillinen tili säästämiseen esimerkiksi matkoja tai hankintoja varten.

Usein päivittäisiin yhteisiin menoihin on yksi yhteinen tili ja kortteja on useampi.

Perheillä voi myös olla yksi luottokortti, johon puolisolla on rinnakkaiskortti. Yleisempää kuitenkin on, että molemmilla on oma luottokortti, jossa on yhdistelmänä pankkikortti ja luottokortti.

Seteleitä ja pyykkipoika.
Moni suomalainen kokee kuluttamisen ja siitä saatavan välittömän hyödyn houkuttelevammaksi kuin säästämisen kautta myöhemmin tulevan hyödyn. Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Yhteinen on joustava

Pankit korostavat, että jokainen hoitaa raha-asioitaan luonnollisesti niin kuin itselleen katsoo parhaaksi. Joitakin etuja ja haittoja yhteisestä tilistä kuitenkin on – aivan samoin kuin rahojen ja tilien erillään pitämisestä.

Nordean aluejohtaja Jorma Pirinen sanoo, että yhteisen tilin ehdoton etu on helppokäyttöisyys ja joustavuus. Silti rinnalla voidaan pitää omia tilejä ja kortteja, joita voidaan käyttää vain omiin juttuihin tai josta voi kerryttää yhteistä tiliä.

– Yhteinen tili tuo helppoutta perheen päivittäisiin talousasioihin. Tilien erillisyydestä on puolestaan etuna se, että molempien varat ovat puhtaasti omassa käytössä ja raja on selvä, Pirinen selvittää.

OP Ryhmän liiketoiminta-alueen johtaja Päivi Jääskeläisen mukaan yhteisen tilin hyvä puoli on se, että molemmat näkevät maksetut laskut, ja talouden kulutuksen seuranta on helppoa molemmille.

– Tapoja jakaa kuluja on monia. Osa jakaa kaikki yhteiset kulut puoliksi, osa suhteuttaa kulut tuloihin ja osassa perheistä työssäkäyvä maksaa kulut.  

– Tärkeintä on, että raha-asioista keskustellaan avoimesti ja on yhteinen ymmärrys suhteesta rahaan, kuluttamiseen, velkaan ja säästämiseen., Jääskeläinen sanoo. Hänen mielestään pelkästään yhteisten tilien käyttö on harvoin paras ratkaisu.

Laskujen maksua.
Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Budjetti on hyvä laatia

Nordean Pirinen neuvoo kotitalouksia käymään aika ajoin lävitse kaikki menonsa ja tulonsa. Kun talouden budjetti on selvillä, siitä voi nähdä selkeämmin, onko jossakin korjattavaa.

Myös OP Ryhmän Jääskeläinen muistuttaa, että rahankäyttö ja sen seuranta esimerkiksi mobiilista on nykyisin helppoa, kun laskut ohjataan suoraan tileiltä.

OP Ryhmän mukaan erillisten tilien hyvä puoli on se, ettei silloin tarvitse keskustella niin usein henkilökohtaiseen kulutukseen liittyvistä hankinnoista.  

Yksin vai yhdessä?

Jos päätetään käyttää yhteistä tiliä, Nordea suosittelee käyttämään tai-tiliä eli sellaista tiliä, jonka ehdoissa mainitaan kaikki ne, jotka tiliä saavat käyttää. Eli jos vaikkapa pariskunnista toiselle sattuu jotakin, niin toinen voi edelleen hoitaa perheen juoksevia asioita.

Tulostettu verkkotiliote.
Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Tällaisen yhteisen tai-tilin riski on tietenkin se, että toinen päättää käyttää tilin varoja väärin omaan käyttöönsä. Se voi onnistua ainakin hetkellisesti.

 Ja-tilin haittana on puolestaan se, että molempien pitää olla yhdessä hoitamassa asioita. Yksin maksaminen tai nostaminen ei onnistu. 

– Tämä rajoittaa ja vaikeuttaa paljon käytännön asioiden hoitamista, Pirinen huomauttaa. Hänen mukaansa tällaisia ja-vaihtoehdon sisältäviä tilejä käytetään nykyisin harvemmin.

Nordea kannustaa myös kaikkia tekemään edunvalvontavaltakirjan silloin, kun itse on riittävän hyvässä kunnossa. Valtuutuksella valtuuttaja määrittelee, kuka hänen asioitaan voi hoitaa ja mitä asioita valtuutettu saa hoitaa, jos henkilö itse menettää oman oikeustoimikelpoisuutensa.

Myös OP Ryhmästä muistutetaan, että kuolemantapauksissa yhteisen tilin toisen tilinomistajan sijaan tulee hänen kuolinpesänsä.

Suosittelemme sinulle