Hyppää sisältöön

Tietovuodossa satoja suomalaisnimiä – miksi kaikkia ei julkaista? Seitsemän vastausta Paratiisin papereista

Yle kertoo tässä jutussa, mitä Paratiisin paperit sisältävät, mitä tietoja julkaistaan ja miksi kaikkien suomalaisten nimiä ei tuoda julkisuuteen.

Ihmisiä rantatuoleissaan meren rannalla.
Tietovuodon aineistosta pääosa on peräisin Bermudan veroparatiisissa toimivasta yhtiöstä. Kuva: MOT / ICIJ
Jyri Hänninen,
Minna Knus-Galán

Paratiisin papereista löytyy satojen suomalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden nimiä. Yle julkaisee lähiviikkoina suuren määrän juttuja tietovuotoon liittyen, mutta ei kuitenkaan kerro kaikkien suomalaisten nimiä tai henkilöllisyyksiä.

Miksi Yle ei julkaise kaikkia suomalaisnimiä?

Tietojen luettelomainen massajulkaisu voisi johtaa henkilöiden kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin. Yhtiön perustaminen veroparatiisiin ei ole laitonta, mikäli henkilö on ilmoittanut verokeitaassa saamistaan tuloista normaaliin tapaan oman maansa verottajalle.

Nimen julkaisuun vaikuttaa esimerkiksi myös henkilön yhteiskunnallinen asema. Mitä enemmän henkilöllä on valtaa, sitä alhaisempi kynnys nimen julkaisuun on. Esimerkiksi poliitikon tai suuren yrityksen johtajan nimen julkaisulla on journalistiset ja yhteiskunnalliset perusteet. 

Nimen julkaisemiseen liittyy myös kysymys siitä, onko syytä epäillä, että veroparatiisin käyttöön liittyy jotain kyseenalaista tai mahdollisesti jopa laitonta. Aineistossa on toki mukana myös henkilöitä, jotka ovat joko tuomittuja rikoksista tai he ovat parhaillaan rikostutkinnan kohteena.

Yle antaa aina jutun kohteena olevalle henkilölle tai yrityksen edustajalle mahdollisuuden kommentoida hänestä tai siitä esitettäviä kriittisiä tietoja. Nimi voidaan myös julkaista, vaikka henkilö kieltäytyy kommentoimasta asiaansa tai häntä ei uutterista yrityksistä huolimatta tavoiteta.

Miksi kaikkea tietoa ei julkaista heti?

Yle on päässyt tutkimaan aineistoa kansainvälisen toimittajajärjestön ICIJ:n (siirryt toiseen palveluun) kautta.

Noin 400 toimittajaa eri puolilla maailmaa on hankkeessa mukana. Ylen MOT on järjestössä ainoana suomalaisena mediana. Järjestön sisällä on sovittu, millä aikataululla juttuja julkaistaan. Yle kunnioittaa päätöksiä.

Juttuja julkaistaan eri aikoihin myös vuodon laajuuden takia: aineiston pohjalta tehdään tuhansia juttuja. Tietyistä aiheista tehdyt jutut voidaan julkistaa sovittuina päivinä ja kellonaikoina.

Yle julkaisee Paratiisin papereihin liittyviä juttuja ja ohjelmia etenkin seuraavan kymmenen päivän aikana. Aineiston tutkimista jatketaan ja sen pohjalta tehdään uutisia ja analyysejä myös pidemmän ajan kuluessa.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Suurin tietojen lähde on maailman suurimpiin kuuluva veroparatiisipalveluita tarjoava yhtiö Appleby. Yhtiön asiakastietoja, sähköposteja ja muita dokumentteja on vuodettu saksalaiselle Süddeutsche Zeitung -lehdelle, jonka kautta tiedot ovat päätyneet ICIJ:n jäsenille.

Paratiisin paperit tietovuoto
Vuotoaineistoa merkittävä osa on peräisin veroparatiisipalveluita myyvästä yhtiöstä nimeltä Appleby. Kuva: MOT / ICIJ

Myös niin sanottujen Panaman papereiden tiedot vuodettiin saman saksalaislehden kautta.

Toinen vuotolähde on singaporelainen Asiaciti Trust. Tämän yhtiön asiakkaita koskeva aineisto on kuitenkin selvästi pienempi kuin Applebyn. Lisäksi on yritystietoja kaupparekistereistä 19 maasta, joista suurin osa on pienistä ns. salaisuusvaltioista.

Suomalaisittain merkittävin on Malta. Kaupparekisteritietojen mukaan lähes 350 suomalaista toimii tai on toiminut osakkaana tai johtajana maltalaisissa yhtiöissä. Aineistosta ei toistaiseksi ole löytynyt eturivin suomalaispoliitikkoja.

Paratiisin paperit tietovuoto
Lähes 350 suomalaista on osakkaana Maltalle rekisteröidyissä yhtiöissä. Kuva: MOT / ICIJ

ICIJ sekä sen jäseninä olevat toimittajat ja mediatalot ovat varmistaneet, että kyseiset asiakirjat ovat aitoja ja alkuperäisiä.

Mistä vuoto kertoo?

Vuoto kertoo henkilöiden ja yritysten yhteyksistä veroparatiiseihin, rahan liikkeistä, verosuunnitteluun liittyvistä yksityiskohdista, lainasopimuksista ja erilaisista taloudellisista sekä henkilöihin liittyvistä kytköksistä.

Vuotoaineiston pohjalta muodostuu kuva siitä, kuinka etenkin suuret kansainväliset yritykset tekevät laillista verosuunnittelua. Vuoto kertoo myös kansainvälisten poliitikkojen ja virkamiesten kytköksistä veroparatiisiyhtiöihin, ja siitä, että näitä yhteyksiä ei ole kerrottu avoimesti.

Mistä vuoto ei kerro?

Vaikka yrityksen tai yksityishenkilön nimi on vuotoaineistossa, ei tämä oikopäätä tarkoita, että toimintaan liittyisi mitään rikollista tai edes paheksuttavaa.

Monissa tapauksissa lain rajat on kuitenkin ylitetty tai toiminta on muuten – esimerkiksi veropohjan rapautumisen kannalta – haitallista.

Vuoto ei anna täydellistä kuvaa veroparatiisien käytöstä, vaan kyse on pikemminkin yhdestä palapelin osasta, joka auttaa muodostamaan kuvaa vielä suuremmasta ilmiöstä.

Eri veroparatiiseissa toimii suuri määrä Applebyn kaltaisia yhtiöitä, joista tietoja ei ole saatavilla.

Taas yksi vuoto – entä sitten?

Veroparatiiseista on viime vuosina tullut useita suuria tietovuotoja, joista merkittävin on niin sanottu Panaman paperit.  Vuodot ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, koska niiden avulla on voitu selvittää useita asioita:

• Yritysten laillisen verosuunnittelun laajuutta ja tapoja, joilla sitä tehdään.

• Rikollista toimintaa kuten rahanpesua ja korruptiota.

• Yhteiskunnallisten päättäjien salattuja yhteyksiä veroparatiisiyhtiöihin ja niiden omistajiin.

• Veroparatiisien toimintatapaa ja sitä, ketkä vastaavat veroparatiisitalouden pyörittämisestä.

Tietovuodot ovat johtaneet eri puolilla maailmaa muun muassa rikostutkintoihin, poliitikkojen eroihin, lainsäädännön uudistamiseen ja vaatimuksiin avoimuuden lisäämisestä.

Paratiisin paperit
Kuva: Yle

Veroparatiisien tärkein myyntivaltti on salaisuuden kauppaaminen, koska niissä on lähes mahdotonta saada tietoja yhtiöistä tai rahan liikkeistä. Tietovuotojen ansiosta medialla, kansalaisilla ja päättäjillä on tarkempi kuva veroparatiisien toiminnasta.

Paratiisin paperit kertovat myös tavasta, joilla yritykset ja yksityishenkilöt tekevät ”lainsäädäntöshoppailua”. Siinä yritys tai yksityishenkilö välttää oman maansa säätelyä tai lakeja siirtämällä toimintansa veroparatiisiin, joissa vastaavia toimintaa rajoittavia lakeja ei ole.

Luovuttaako Yle tietoja Suomen verottajalle?

Ei luovuta. Tietojen luovuttaminen voisi paljastaa, kuka tai ketkä ovat antaneet aineiston toimittajien käyttöön. Ylelle ja muille tietoja julkaiseville medioille on tärkeää, että lähteet voivat luovuttaa vastaavaa aineistoa myös jatkossa ilman pelkoa siitä, että lähde paljastuu. Suuresta digitaalisesta vuodosta voi löytyä viitteitä lähteestä.

Yle ei ole luovuttanut myöskään Panaman papereiden aineistoa verottajalle. Elokuussa 2017 Helsingin hallinto-oikeuden antaman päätöksen mukaan Ylen MOT -ohjelman ei tarvitse luovuttaa aineistoa verottajalle. Myös hallinto-oikeus katsoi, että tietojen luovuttaminen voisi vaarantaa tiedotusvälineiden mahdollisuuden saada käyttöön tarpeellista materiaalia, jolla on yhteiskunnallista merkitystä..

Yle on sitoutunut kansainvälisen toimittajajärjestön ICIJ:n sääntöihin, joiden mukaan tietoja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille, vaikka kyse olisi viranomaisesta.

Lue myös:

Tällainen yhtiö on jättimäinen veroparatiisipalveluja tarjoava Appleby  

Britannian kuningashuone on tehnyt miljoonasijoituksia veroparatiisien kautta

Uusi tietovuoto paljastaa Trumpin hallinnon yhteyksiä Venäjälle ja huippupoliitikkojen veroparatiisikytköksiä

Veroviranomaiset tutkivat U2-yhtyeen Bonon osittain omistamaa yhtiötä veroepäselvyyksistä Liettuassa

Paratiisin paperit: Trumpin ministerillä liiketoimia Putinin lähipiirin kanssa

Kanadan pääministerin varainkerääjä on käyttänyt veroparatiiseja laajamittaisiin taloudellisiin operaatioihin 

Suosittelemme sinulle