Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Tienaatko kryptovaluutoilla? Näin pidät verokarhun tyytyväisenä

Virtuaalivaluuttoihin sijoittaminen on yleistynyt. Selvitimme, kuinka kryptovaluuttojen verotus toimii.

bitcoineja ja 200 euron seteleitä
Kuva: AOP
Mikko Leppänen
Avaa Yle-sovelluksessa

Monien virtuaali- eli kryptovaluuttojen arvo on noussut huimasti tänä vuonna. Verohallinnon mukaan moni aiempina vuosina kryptovaluutoilla tienannut suomalainen on jättänyt veronsa maksamatta.

Osa sijoittajista pitää kryptovaluuttojen verotusta sekavana, joten pyysimme Verohallinnon ylitarkastaja Timo Puirolta tarkemmat ohjeet verojen maksamiseksi virtuaalivaluuttatuloista.

Mitkä ovat verottajan ohjeet kryptosijoittajille?

Jokaisen virtuaalivaluuttojen kanssa toimivan olisi syytä tutustua Verohallinnon antamaan virtuaalivaluutan tuloverotusohjeeseen. Siellä on pääpiirteittäin avattu virtuaalivaluuttojen verotuskohtelua.

Verohallinnon tulkinnan mukaan virtuaalivaluuttojen arvonnousu realisoituu verotettavaksi vasta silloin, kun virtuaalivaluutta vaihdetaan takaisin oikeaan valuuttaan.

Virtuaalivaluutan arvonnousu realisoituu tuloksi myös silloin, kun virtuaalivaluutalla hankitaan jotakin hyödykkeitä, esimerkiksi ostetaan tuotteita verkkokaupasta.

Jos mennään dokumenttipuoleen, niin olisi hyvä säilyttää kaikki osto- ja myyntitositteet, kuitit sekä tiliotteet sellaisista tapahtumista, joissa on käytetty virtuaalivaluuttaa.

Kryptovaluuttapörssin sisällä tehdyistä virtuaalivaluuttojen välisistä vaihdoista kannattaa ottaa kuvakaappaukset tai tulosteet.

Verohallinnon nykyisen linjauksen mukaisesti virtuaalivaluutan vaihto toiseen virtuaalivaluuttaan, esimerkiksi bitcoinin vaihto ethereumiin, ei kuitenkaan aiheuta verotuksen realisoitumista. Linjaus koskee myös kiistanalaista virtuaalivaluutta tetheriä (NYTimes), jonka arvon väitetään olevan sidottu Yhdysvaltain dollariin.

Tästä nykylinjauksesta on veronsaajan oikeudenvalvontayksikkö ilmeisesti tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen. Se liittyy siihen, että Verohallinto on tehnyt myönteisen ennakkopäätöksen asiakkaalle. Nyt oikeudenvalvontayksikkö haluaa saada tästä oikeuskäytäntöä.

Yleensä näissä tuomioistuinratkaisuissa menee ainakin vuosi. Voi tässä mennä pidempäänkin. Enempää en pysty tätä asiaa ennustamaan.

Milloin verot tulevat maksettavaksi kryptovaluuttatuloista?

Tulot kuuluvat sen verovuoden verotukseen, jonka aikana ne ovat realisoituneet. Tulot pitää ilmoittaa viimeistään siinä vaiheessa, kun palautetaan edellisen verovuoden esitäytetty veroilmoitus. Silloin verot tulevat maksuun jäännösveroina vuoden lopussa.

Verovelvollinen voi itsekin maksaa veronsa esimerkiksi hakemalla ennakkoveroja tai maksamalla ennakon täydennysmaksun verovuotta seuraavan vuoden tammikuussa. Ennakon täydennysmaksumahdollisuus tulee näillä näkymin poistumaan ensi vuonna.

Saako bitcoinin tai muun kryptovaluutan osto- ja myyntitapahtumista vähentää verotuksessa välittäjän perimät välitysmaksut?

Suoraan tietyn veronalaisen tulon hankinnasta johtuneet menot ovat aina verotuksessa vähennyskelpoisia, mutta tappioita ei vahvisteta virtuaalivaluuttojen kaupasta eikä myöskään tulot ylittävistä välitysmaksuista.

Pitääkö kryptovaluutan arvonnoususta maksaa verot, jos virtuaalivaluutan vaihtaa esimerkiksi euroiksi tai dollareiksi kryptovaluuttapörssissä, mutta ei siirrä rahaa omalle pankkitililleen, vaan sijoittaa varat myöhemmin uudelleen virtuaalivaluuttaan?

Pitää. Tulo realisoituu sillä hetkellä, kun kryptovaluutta vaihdetaan oikeaksi valuutaksi. Sillä ei ole merkitystä, jättääkö verovelvollinen varat välittäjän haltuun silloin, kun verovelvollisella on mahdollisuus disponoida tuloa.

Kryptopörssissä oleva oikea valuutta (kuten eurot) ei käytännössä ole asiakkaan hallussa vaan pörssin tilillä, kunnes raha on kotiutettu asiakkaan omalle pankkitilille. Pörssi voi mennä konkurssiin tai sen omistajat voivat varastaa rahat (ns. exit scam) ennen kuin asiakas ehtii kotiuttaa varat pankkitililleen. Pitääkö tällaisessa tapauksessa maksaa verot tehdyistä voitoista?

Kysymys oikean rahan menettämisestä näissä yhteyksissä lienee hypoteettinen. Jos pörssissä tilillä oleva tulo on realisoitunut ja verovelvollisella on ollut mahdollisuus disponoida oikeaa valuuttaa, niin verotus jää voimaan.

Varastettavissa varoissa, oli ne sitten missä muodossa tahansa, on kyse menetyksestä, jonka menot eivät ole tuloverotuksessa vähennyskelpoisia.

Miten verottaja suhtautuu bitcoinin lohkoketjun haarautumiseen eli hard forkiin, jossa bitcoin jakautui ensin bitcoin cashiksi ja myöhemmin bitcoin goldiksi? Näissä tapauksissa bitcoinin omistaja sai ilmaiseksi omistuksiaan vastaavan määrän uutta virtuaalivaluuttaa.

Vaihdon kohteena olevien bitcoinien alkuperäinen hankintameno jakaantuu kryptovaluutoille jakaantumishetken käypien arvojen suhteessa. Tulo ei realisoidu muutoin verotettavaksi jakaantumishetkellä.

Miksi kryptovaluutan arvonlasku tai virtuaalivaluuttojen välisestä kaupasta syntyvät tappiot eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa?

Kyse ei ole omaisuudesta, johon sovelletaan luovutusvoittoa koskevia säädöksiä. Asiasta on juuri saatu myös Keskusverolautakunnan ratkaisu, joka tullaan julkaisemaan lähiaikoina vero.fi:ssä.

Tätä asiaa on myös käsitelty Verohallinnon ohjeessa virtuaalivaluuttojen verotus, kohta 2.1.1.

Miten verotus menee, jos lahjoittaa vaikka lapselleen syntymäpäivälahjaksi virtuaalivaluuttaa, jonka arvo voi nousta paljonkin vuosien kuluessa?

Kysymyksessä on lahjaverotettava lahja, jonka arvo on virtuaalivaluutojen käypä arvo euroina lahjoitushetkellä. Tämä tulee ilmoittaa verotukseen lahjana, jolloin virtuaalivaluutoille vahvistetaan lahjaveroarvo.

Samalla tämä on lapselle virtuaalivaluuttojen hankintameno, joka vähennetään myynnistä saaduista varoista siinä vaiheessa, kun lapsi realisoi virtuaalivaluutat.

Alle vuoden päästä lahjoituksesta realisoitaviin varoihin on verotuksessa erityissäännös, joka mukaan näissä tilanteissa käytetään alkuperäisen lahjoittajan omaan hankintamenoa.

Kuinka pitkän ajan takaa verottaja voi periä virtuaalivaluuttojen arvonnoususta veroa?

Verotuksen oikaisu Verohallinnon aloitteesta voidaan toteuttaa siten, että vuoden 2016 ja sitä aiempien vuosien osalta jälkiverotusaika on 5 vuotta. Vuodelta 2017 tai myöhemmin jälkiverotusaika on seuraavan verovuoden alusta 3 vuotta. Pitkittyneissä virka-aputapauksissa aika voi olla jopa 6 vuotta.

Miksi virtuaalivaluuttojen verotus on tällä hetkellä niin sekavaa?

Onko se sekavaa? Verotukseen on suhteellisen selkeät ohjeet, mutta kun kysymyksessä on vielä melko uusi ilmiö, ei asiasta ole vielä saatu juurikaan oikeuskäytäntöä. Lisäksi asiasta ei ole verotuksessa omia säännöksiä, vaan verotus toimitetaan yleisten säännösten mukaan.

Sekavuuden tuntua asiaan voi tuoda se, että virtuaalivaluutoista ei saada verotukseen suoraan toimijoilta tietoa esimerkiksi vuosi-ilmoitusten muodossa, jolloin tiedot eivät ole mukana esitäytetyillä veroilmoituksella niin kuin suurin osa kaikista muista tuloista jo on.

Onko kryptovaluuttojen verotukseen tulossa muutoksia, jotka selkiyttäisivät tilannetta?

Verohallinnon ohjetta ollaan parhaillaan päivittämässä. On myös mahdollista, että asiasta saadaan oikeuskäytäntöä, joka omalta osaltaan vaikuttaa siihen, miten säännöksiä sovelletaan. Verohallinnon käsityksen mukaan verolainsäädäntöön ei olla tekemässä muutoksia.

Lue myös:

Moni sijoittaja jättää ilmoittamatta verottajalle kryptovaluutoista saamansa tulot – Bitcoin-yrittäjä pitää verokäytäntöä epäreiluna

Finanssivalvonta varoittaa sijoittajia vakavasti: Kryptovaluuttojen tuotto-odotukset tyhjän päällä

Suosittelemme