Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Homoparin vihkinyt pappi aikoo viedä varoituksensa oikeuteen - "Tuomiokapitulin päätös oli täysin mielivaltainen ja väärä"

Homoparin vihkinyt oululaispappi haluaa maallisen oikeuden ratkaisun saamaansa rangaistukseen. Tämä on tiettävästi ensimmäinen tapaus, jossa haetaan hallinto-oikeuden kantaa homoparien kirkollisiin vihkimisiin.

Árpád katsoo merelle
Árpád Kovács haluaa oikeuden ottavan kantaa hänen saamaansa kirjalliseen varoitukseen. Kuva: Paulus Markkula / Yle
Päivi Köngäs
Avaa Yle-sovelluksessa

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on hylännyt pastori Árpád Kovácsin tekemän oikaisuvaatimuksen hänelle annetusta varoituksesta. Päätös syntyi äänin 4 - 2.

Tuomiokapituli antoi lokakuussa pastori Arpad Kovácsille kirjallisen varoituksen sen jälkeen, kun hän toimitti homoparin kirkollisen vihkimisen. Kovács toimii Oulun seurakuntayhtymän kansainvälisen työn pastorina.

Tuomiokapitulin mukaan samaa sukupuolta olevan parin kirkollinen vihkiminen on tällä hetkellä kirkon lain ja järjestyksen vastaista.

Oikaisuvaatimuksessaan Kovács katsoi, ettei ole toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Lisäksi hänen mielestään tuomiokapituli ei ole osoittanut, mitä kohtaa pappislupauksesta hän on rikkonut.

Kovács aikoo valittaa päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

– Päätös on täysin mielivaltainen ja väärä.

Kyseessä olisi tiettävästi ensimmäinen tapaus, jossa hallinto-oikeus ottaa kantaa homoparien kirkollisiin vihkimisiin.

Vireillä on muitakin tapauksia. Esimerkiksi pastori Kai Sadinmaa on ilmoittanut valittavansa oikeuteen, jos Helsingin tuomiokapituli ei peru hänelle antamaansa vakavaa moitetta.

Tuomiokapitulin päätöstä ei voi suoraan viedä oikeuteen

Kovács kritisoi sitä, että hänen varoituksestaan tekemää valitusta olivat käsittelemässä samat henkilöt, jotka antoivat itse varoituksen. Kovácsin mukaan he olivat jääviä tekemään päätöstä.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesassesori Mari Aalto kertoo, että on yleinen käytäntö, että asioita käsittelevät samat ihmiset. Aalto myös muistuttaa, että tuomiokapituli ei ole muutoksenhakuviranomainen, vaan sen tekemistä päätöksistä voi valittaa eteenpäin.

Tuomiokapitulin tekemistä päätöksistä täytyy kuitenkin tehdä ensin oikaisuvaatimus sille itselleen, ennen kun asiasta voi valittaa oikeuteen. Kovácsin mielestä oikaisuvaatimuksen tekeminen oli täysin turhaa.

– Tämä on osoittanut sen, että tuomiokapitulilta pitäisi kaikki tämmöiset asiat ottaa pois. Kiista-asioita pitäisi käsitellä joku muu, sillä tuomiokapitulilla ei ole mitään halua katsoa asiaa monelta kantilta.

Suosittelemme sinulle