Hyppää sisältöön

Tutkimus: Suomalaisten Nato-myönteisyys vähentynyt

Suomalaisten huoli terrorismia kohtaan kasvoi reippaasti viime vuodesta.

Sotilaat juoksevat hiekassa, taustalla meri jossa kaksi alusta.
Suomi ja Ruotsi osallistuivat Naton Baltops-sotaharjoitukseen kesäkuussa 2016. Kuva: Adam Warzawa / EPA
Matti Konttinen

Yhä harvempi suomalainen on sitä mieltä, että Suomen pitäisi pyrkiä sotilasliitto Naton jäseneksi. Tämä käy ilmi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) keskiviikkona julkaisemasta haastattelututkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Myönteisesti Nato-jäsenyyteen suhtautuu 22 prosenttia haastatelluista, kun vuosi sitten jäsenyyttä tuki 25 prosenttia vastaajista. On kuitenkin huomioitava, että muutos mahtuu virhemarginaaliin.

Euroopan unionin pitkään jatkunut velkakriisi ja Britannian EU-ero eivät yllättäen näytä heikentäneen suomalaisten luottamusta unionin tulevaisuuteen.

Yli puolet haastatelluista, 58 prosenttia katsoo, että luottamus unionin tulevaisuuteen on säilynyt ennallaan. Viime vuoden haastatteluissa näin ajatteli vain 45 prosenttia.

Myös suomalaisten luottamus Euroopan unioniin turvallisuutta parantavana instituutiona on lisääntynyt hieman. 60 prosenttia haastatteluun vastanneista arvioi, että EU vaikuttaa Suomen turvallisuuteen myönteisesti. Viime vuonna luku oli 58 prosenttia. Myös tässä kohtaa on huomioitava, että muutos on virhemarginaalissa.

Suomen Nato-jäsenyyden kannatus
Kuva: Petteri Sopanen / Yle Uutisgrafiikka

Ulkoa tulevat ilmiöt huolettavat eniten

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä ilmiöt huolettavat suomalaisia eniten tällä hetkellä. Kärkeen nousivat maailman pakolaiskriisi, kansainvälinen terrorismi ja ilmastonmuutos.

Näistä kolmesta ilmiöstä pakolaiskriisi on suurin yksittäinen kansalaisten huolenaihe. 83 prosenttia haastatteluun vastanneista kokee, että pakolaistilanne aiheuttaa paljon tai jonkin verran huolta. Huoli pakolaistilannetta kohtaan on kuitenkin laskenut hieman viime vuodesta.

Suomalaisten huoli terrorismia kohtaan kasvoi selvästi viime vuodesta. Kun viime vuonna terrorismi huoletti 75 prosenttia haastatteluun vastanneita, tänä vuonna heidän määränsä kohosi jo 81 prosenttiin.

Nousun voidaan olettaa johtuvan Turussa elokuussa tapahtuneesta puukkoiskusta, jota tutkitaan terroritekona. Myös muualla Euroopassa tapahtuneilla terrori-iskuilla on voinut olla vaikutusta kasvaneeseen huolestuneisuuteen.

Terrorismin rantautuminen Suomeen näkyi tutkimuksessa muutenkin. Tärkein uhkatekijä, johon Suomen tulisi varautua lähimmän vuosikymmenen aikana, on haastateltujen mielestä maahan kohdistuva terroriteko.

Myös huoli ilmastonmuutosta kohtaan kasvoi viime vuodesta. Kun viime vuonna ilmastonmuutos huoletti 71 prosenttia haastatteluun vastanneita, tänä vuonna huolestuneiden määrä nousi 75 prosenttiin.

MTS tilasi tutkimuksen Taloustutkimukselta, ja sitä varten haastateltiin 1 001 henkilöä 22.9.2016–10.10.2017. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kansalaisten huolenaiheet
Kuva: Petteri Sopanen / Yle Uutisgrafiikka

Lue myös:

Natoon vai ei? Suomalaiset aiempaa epävarmempia

Kysely: Suomalaisista aiempaa harvempi pitää Venäjän kehitystä uhkana

Suosittelemme sinulle