Hyppää sisältöön

Takaisku Kärkölän kloorifenoliveden puhdistuksessa – 1970-luvun suuren ympäristöonnettomuuden jälkiä siivotaan yhä

Lupaavasti alkanut kloorifenolin puhdistuskokeilu on lopetettu Kärkölässä. Pohjavedessä on myrkkyjä yhä yli 40 vuotta sitten tapahtuneen onnettomuuden jäljiltä.

Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kärkölän Järvelässä kloorifenolin pilaaman pohjaveden puhdistuksessa on koettu raskas takaisku.

Viisi vuotta sitten käynnistetty uudenlainen puhdistuskokeilu kloorifenolien biologisesta hajoittamisesta on jouduttu keskeyttämään. Koskisen Oy hakee nyt ympäristöviranomaisilta lupaa puhdistuksen lopettamiseksi.

Puhdistusmenetelmässä pilaantunutta pohjavettä imeytetään takaisin maaperään ilmastettuna. Lisäksi kloorifenoleja on pyritty poistamaan paikoittain hapetuksella eli asentamalla pohjavesiputkiin kalsiumperiksidipanoksia.

Aluksi hyvin sujunut puhdistus on keskeytetty tänä vuonna imeytyskaivoon muodostuneiden rautasaostumien vuoksi. Keskeytyksen jälkeen kloorifenolipitoisuudet ovat kääntyneet nousuun, mikä johtuu kloorifenolin pilaaman pohjaveden virtauksista.

Arvioiden mukaan lähes kolme neljösosaaa pilaantuneen alueen pohjavedestä saatiin puhdistettua ennen keskeytystä.

Hämeen Ely-keskuksen mielestä puhdistus nykytekniikalla voidaan lopettaa.

Koskisen Oy:ltä perätään kuitenkin selvitystä muista keinoista poistaa ympäristömyrkyt pohjavedestä, koska myrkkypitoisuudet Järvelän pohjavedessä ovat vielä moninkertaiset talousveden laatuvaatimukseen nähden. 

Ympäristömyrkkyjä pohjaveteen pääsi Koskisen Oy:llä 1970-luvun puolivälissä tapahtuneen palon jäljiltä. Kloorifenolionnettomuus paljastui kuitenkin vasta vuonna 1988. Kloorifenolia oli vuosien ajan levinnyt pohjaveteen ja Valkjärveen. Tapahtunutta pidetään aikansa suurimpana ympäristöonnettomuutena Suomessa.  

Kun pohjaveden saastuminen paljastui, Norringin vedenottamo suljettiin. Nykyisin kärköläläisille otetaan pohjavetta kolmesta eri vedenottamosta, joista Korinlähde on suurin.

Suosittelemme sinulle