Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Raportti: Suomessa on veropalveluyrityksiä, joista osa on avustanut laittomassa veronkierrossa – järjestö syyttää Kevaa verovälttelystä

Kansalaisjärjestö Finnwatchin mukaan verotukseen liittyvä avoimuuden puute lisää veronkierron mahdollisuuksia.

rahaa
Kuva: Yle Uutisgrafiikka
Stina Brännare
Avaa Yle-sovelluksessa

Kansalaisjärjestö Finnwatch on tehnyt raportin, jolla on pyritty selvittämään, mitkä yritykset Suomessa avustavat ja neuvovat yrityksiä ja muita yhteisöjä – kuten eläkelaitoksia – verosuunnittelussa.

Verosuunnittelun äärimuotoja ovat aggressiivinen verosuunnittelu ja suoranainen veronkierto. Aggressiivisessa verosuunnittelussa veroja yritetään minimoida hyödyntäen lain porsaanreikiä lakia rikkomatta.

Verovälttelyn arkkitehdit -raportti kertoo, että Suomessa toimii kymmeniä verosuunnittelupalveluita tarjoavia yrityksiä. Järjestön mukaan iso osa yritysten tarjoamista palveluista on täysin yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä verovelvoitteiden hoitamiseen liittyviä palveluita. Kyselystä paljastui kuitenkin myös verosuunnittelua, joka oli lopulta veronkiertoa.

Veronkiertotapauksia oikeudessa

Osa kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi, että joitakin niiden suunnitelmia tai avustamia järjestelyjä on katsottu Suomen tuomioistuimissa veronkierroksi. Kansainvälisiä oikeustapauksia raportissa listataan parisenkymmentä.

Finnwatch arvostelee, että alan toiminta on kirjavaa ja sääntely puutteellista. Lisäksi veronkierrossa avustaminen on Suomessa laillista.

– Yhteiskunnalle haitallista veroparatiisitaloutta ei olisi ilman verojärjestelyjä suunnittelevia ja toteuttavia asianajajia ja pankkeja. Tästä huolimatta veronkierrossa avustaminen on Suomessa laillista, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala sanoo tiedotteessa.

Suomessa toimii neljä suurta kansainvälistä yritystä, jotka tarjoavat erilaisia, myös verotukseen liittyviä palveluja: EY (aiemmin Enrst&Young), KPMG, Deloitte ja PwC. Ne tarjoavat myös lukuisia muita palveluja, kuten tilitarkastusta, lakipalveluja, konsultointia, riskienhallintaa sekä yritysjärjestelyihin liittyviä palveluja. Suurin niistä on PwC, jonka liikevaihto Suomessa on 135 miljoonaa euroa vuodessa.

Finnwatchin raportin johtopäätöksissä todetaan, että kyseiset yritykset ovat useissa maissa avustaneet asiakkaitaan aggressiivisessa verosuunnittelussa ja jopa veronkierrossa.

Raportti nostaa osaongelmaksi sen, että Suomessa verotusta koskevat oikeudenkäyntiasiakirjat eivät ole kokonaan julkisia, joten avoimuuden puute on ongelma, kun verojärjestelyjä suunnitelleet tahot jäävät pimentoon.

Raportin väite: Keva välttelee veroja kiinteistörahaston avulla

Finnwatch sanoo, että Suomen suurin eläkevakuuttaja Keva välttelee veroja kiinteistörahaston avulla Britanniassa.

Keva on sijoittanut 56,7 miljoonaa euroa kiinteistösijoituksia tekevään Rockspring UK Value ll -nimiseen rahastoon. Se välttää Finnwatchin mukaan veroja veroparatiisina tunnetun Jerseyn saarelle perustetun holding-yhtiön kautta.

Jersey saari Mont Orgueil
Jerseyn saari Kuva: AOP

Tämä holding-yhtiö taas hankkii kiinteistöjä Britanniasta pöytälaatikkoyhtiöidensä kautta. Järjestely tarkoittaa, että veroja Britanniaan ei makseta, koska Jerseyssä sijaitsevien yhtiöiden ei tarvitse maksaa veroja Britanniasta saamastaan kiinteistö- tai korkotulosta.

Näin Keva myös säästyy veroilta järjestelyn avulla.

Avustajina järjestelyissä olivat Finnwatchin mukaan PwC:n ja KPMG. Alkuperäisen veromuistion laati PwC, minkä lisäksi Keva tilasi KPMG:ltä Suomessa lausunnon sijoituksen verovaikutuksista.

Keva: Tavanomainen rahastosijoitus

Keva pitää vastauksessaan Finnwatchille järjestelyä tavanomaisena kansainvälisenä rahastosijoituksena. Samaan rahastoon on sijoittanut useita kansainvälisiä instituutiosijoittajia, kuten eläkerahastoja.

Kevan mukaan yhtiön on myös pidettävä huoli eläkevastuurahaston sijoitusten varmuudesta. Sijoituksen arvo sulkemishetkellä oli huomattavasti suurempi kuin hankintahinta, 342 miljoonaa puntaa, eli lähes 390 miljoonaa euroa.

Keva huomauttaa, että rahaston ehdot ovat kaikille sijoittajille samat, eikä sitä ole suunniteltu Kevaa varten. Kevan mukaan se ei ole pyytänyt mitään rakenteeseen tai verotukseen liittyviä erityisjärjestelyjä. Kyseessä on normaali kansainvälisen sijoituksen rakenne ja siihen liittyvät tavanomaiset veroselvitykset.

Keva sanoo myös vastauksessaan, että se on tuloverolain mukaan Suomessa verovapaa yhteisö. Verovapaus on lähtökohtana myös sen omistamissa kansainvälisissä kiinteistösijoituksissa.

Keva huomauttaa, että rahasto on kommandiittiyhtiöön verrattavissa oleva eräänlainen läpivirtausyksikkö, jossa sijoittajia verotetaan heidän kotimaassaan oman verostatuksensa mukaisesti.

Finnwatch: Veronkierrossa avustamisesta laitonta

EU:ssa keskustellaan parhaillaan direktiivistä, jolla ohjeistettaisiin rajat ylittävien järjestelyjen ilmoittamista.

Finnwatchin mielestä kansainväliset verojärjestelyt pitää saada julkisiksi. Nyt osa kansainvälisistä verojärjestelyistä tulee ilmoittaa verottajalle vain, jos niiden ensisijainen tavoite on veroetujen saaminen.

Monikansallisilla yrityksillä on jo maakohtainen raportointivelvollisuus veroista ja muista taloudellisista tiedoista eri valtioissa. Se perustuu teollisuusmaiden järjestön OECD:n ja G20-valtioiden yhteiseen suositukseen.

Tiedot eivät kuitenkaan ole julkisia, ja ne koskevat vain yli 750 miljoonan euron liikevaihdon yrityksiä. Samoin on voimassa viranomaisten välinen automaattinen tietojen vaihto, mikä on niin ikään OECD-pohjainen käytäntö.

Finnwatchin mielestä myös veronkierrossa avustaminen tulee kieltää lailla ja ja sanktioida. Tämän tyyppinen lainsäädäntö tuli voimaan Britanniassa tänä vuonna.

EU:n parlamentin PANA-komitean tuoreessa raportissa ollaan samoilla linjoilla. Siinä suositellaan, että tilintarkastustoiminta voitaisiin harkita erotettavaksi veroneuvonnasta, niin että samat yritykset eivät voisi tarjota molempia palveluja.

PANA-komitea perustettiin Panaman paperit tietovuodon jälkeen, joka paljasti yli 200 000 veroparatiisissa toimivaa yhtiötä monessa veroparatiisina tunnetussa maassa. Aineistosta löytyy 60 yritystä, joilla on yhteyksiä Suomeen.

Finnwachin arvion mukaan Suomi menettää agressivisen verosuunnittelun seurauksena yhteisöveroja vuosittain 430 - 1 400 miljoonaa euroa.

Suosittelemme