Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 5 vuotta vanha

Vertaa omaa palkkaasi muihin: Naisen euro onkin vain 76 senttiä

Suomalaisen palkka on korkeimmillaan 40–50-vuotiaana, kertoo Eläketurvakeskuksen torstaina julkaisema uusi tilasto. Paljonko sinä tienaat ikätovereihisi verrattuna?

vanhemmalla naisella seteleitä kädessä
Kuva: AOP
Eemeli Martti,
Anna Karismo
Avaa Yle-sovelluksessa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Valitse ikäryhmäsi ja kirjoita kuukausipalkkasi. Paina sen jälkeen hae-nappia. Tulos ilmestyy kenttien alle. Voit valita myös sukupuolen, jolloin kuukausipalkkasi vertautuu vastakkaisen sukupuolen keskiansioon.

Vastauksia ei tallenneta.

40–50-vuotiaana mies on saanut palkankorotuksensa, hän pystyy tekemään täyttä työviikkoa, eikä hän vielä sairasta.

Siitä syystä suomalaisista suurimmat ansiot ovat yksityisellä sektorilla työskentelevillä nelikymppisillä miehillä, keskimäärin 4 000 euroa kuukaudessa, Eläketurvakeskus kertoo. Saman ikäisillä naisilla ansiot ovat runsaat tuhat euroa pienemmät.

Palkkakehitys riippuu alasta. Yleensä ansiot alkavat pienentyä työuran puolivälin tienoilla, mutta esimerkiksi asiantuntija-ammateissa tulot voivat kasvaa työuran loppuun saakka.

– Mutta rakennusalalla vaikkapa muurarimiesten työkyky on parhaimmillaan 25–35 ikävuoteen asti. Sen jälkeen he eivät yleisesti ottaen pysty painamaan urakkaa samaa tahtia, vaikka ei varsinaisia sairauksia olisikaan, Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto selittää.

Kaikki ansiot mukana ensimmäistä kertaa

Eläketurvakeskus julkisti torstaina ensimmäistä kertaa palkkavertailun, jossa ovat mukana suomalaisten kaikki ansiotulot viime vuodelta: niin osa-aikaisesta työstä maksetut tuntipalkat kuin tulospalkkiot ja luontoisedutkin. Mukana ovat siis kaikki mahdolliset ansiot, jotka kartuttavat eläkettä – lukuunottamatta yrittäjien ja maanviljelijöiden tuloja.

Keskimääräinen palkka oli uuden tilaston mukaan 2 860 euroa viime vuonna. Mediaani eli keskimmäinen kuukausipalkka oli 2 610 euroa.

Tähän asti palkkavertailuissa on käytetty lähinnä Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoa. Se kertoo vain kokoaikatyötä tekevien ansioista, jotka olivat viime vuonna 3 370 euroa kuukaudessa. Kokoaikatyöläisten mediaanipalkka taas oli Tilastokeskuksen mukaan kolme tuhatta euroa.

Naiset hoitavat lapset ja tekevät osa-aikatyötä

Eläketurvakeskuksen tilastossa naisten keskiansio 2 470 euroa oli neljänneksen pienempi kuin miesten keskiansio 3 260 euroa. Nainen ansaitsee siis 76 prosenttia miehen palkasta eli hänen "euronsa" on 76 senttiä.

Yleensä naisten euroa on laskettu Tilastokeskuksen luvuista, joiden mukaan se on nyt 84 senttiä.

Naisten ja miesten välinen suurempi palkkaero Eläketurvakeskuksen vertailussa selittyy muun muassa naisten pitämillä perhevapailla ja sillä, että he tekevät paljon osa-aikaista ja määräaikaista työtä.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhasen mukaan kaikista osa-aikaisista työntekijöistä naisten osuus on 70 prosenttia ja määräaikaisista 60 prosenttia.

Naiset työskentelevät myös huonommin palkatuilla aloilla. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan naisten euro on 97 senttiä, kun vertaillaan täsmälleen samasta työstä saatua palkkaa.

Mitä parempi palkka, sitä suurempi palkkaero

Kaikkein vähiten tienaavat työuraansa aloittelevat naiset.

Palkkaerot miesten ja naisten välillä ovat selvät kaikissa tuloluokissa. Ero vain kasvaa mitä suuremmista palkoista on kyse.

Tilastografiikka palkkaeroista.

Eron leveneminen palkkojen kasvaessa näkyy ylläolevassa grafiikassa, jossa palkansaajat on jaettu kymmeneen ryhmään kaikkein pienipalkkaisimmista suuripalkkaisiin.

Naiset pääsevät korkeimpaan tulokymmenykseen jo 4 200 euron kuukausituloilla. Miehillä eniten ansaitsevien joukkoon yltämiseksi tarvitaan vähintään 5 600 euroa.

Palkka alkaa pienentyä 50–60-vuotiaana

Miesten palkka alkaa pienentyä viisikymppisenä, ja kuusikymppisenä se on keskimäärin samalla tasolla kuin kolmikymppisenä.

Naiset puolestaan saavuttavat palkkahuippunsa miehiä myöhemmin, vasta lähellä 50 vuoden ikää.

Tilastografiikka palkkaeroista.

– 50–60-vuotiaana tulee terveysongelmia, mikä johtaa osa-aikaisuuteen. Saatetaan hoitaa omia vanhempia, työllisyysaste laskee, Jari Kannisto selittää.

Hänen mielestään uudet palkkatilastot osoittavat, että suomalaisten ansiot "eivät ole mitään huikeita".

– Kun otetaan huomioon maan kustannustaso, niin aika pienillä ansioilla ihmiset tulevat Suomessa toimeen. Pieni määrä ihmisiä on huikeilla tuloilla, mutta massakeskipiste on aika matalalla, Kannisto summaa.

Eroja miesten ja naisten palkoissa on selitetty myös muun muassa tässä Jylkkärin artikkelissa.

Suosittelemme