Hyppää sisältöön

Kokkola päivittää vanhoja asemakaavoja – Hakalahteen monia suojelumerkintöjä

Kokkolassa tarkistetaan vanhoja asemakaavoja eri puolella kaupunkia. Yksi suurimmista kohteista on Hakalahdessa neljän korttelin kokonaisuus. Moni talo ja ulkorakennus saa SR eli suojelurakennus-merkinnän.

Näkymä Runeberginkadulta Kokkolasta Kuva: Juha Kemppainen / Yle

Kokkola haluaa suojella asemakaavalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaita yhteinäisiä katualueita. Hakalahdessa yksi tärkeimmistä on Runeberginkatu, jonka varresta kaupunki haluaa suojella kaksikymmentä vanhaa rakennusta. Mukana on sekä pää- että ulkorakennuksia.

– Runeberginkatu Sorvarinkadulta Anders Chydeniukselle asti on harvinaisen yhtenäisenä säilynyt. Se on rakentunut vuoden 1933 asemakaavan mukaan, ja sen varrelta löytyy monia 1900-luvun alun vuosikymmenten rakennuksia, kertoo kaavoitusarkkitehti Jenny Jungar.

Omistajalle SR-merkintä tarkoittaa rakennuksen säilyttämistä mahdollisen alkuperäisen näköisenä.

– Suojelumerkinnät koskevat vain ulkoisia osia. Kaavassa osoitettu SR-merkintä oikeuttaa myös hakemaan rakennuksille korjausavaustuksia, Jungar kertoo.

Metsästäjänkadun maisemia Kuva: Juha Kemppainen / Yle

Tekeillä oleva kaavamuutos koskee myös Tyynikatua, Metsästäjänkatua Ja Sorvarinkatua, sekä Matssonin hautaustoimiston ympäristöä.

Metsästäjänkadulla rakennuskanta on pääosin 1950 -1960-luvuilta. Omakotitalojen lisäksi alueelta löytyy pienkerrostaloja. Kokkola haluaa kaavamuutoksella rajoittaa esimerkiksi Metsästäjänkadulla muutamien talojen rakennusoikeutta SR/UR -merkinnällä.

Käytännössä merkintä tarkoittaa sitä, että rakennus ei ole niin tärkeä, että se saisi suojelumerkinnän, mutta sillä on arvo yhtenäisessä katuilmeessä.

– Jos omistaja haluaa purkaa tai remontoida tällaisen rakennuksen, on panostettava enemmän suunnitteluun, ja lupaprosessin yhteydessä katsottava, mitä muutos tarkoittaa katunäkymässä, Jungar selventää.

Metsästäjänkadulla uusienkin päärakennusten on oltava samassa linjassa vanhojen kanssa. Julkisivujen sommittelu, väritykset ja materiaalit katsotaan Jungarin mukaan SR/UR- merkinnän alla vielä tarkemmin kuin normaalisti.

Kokkola haluaa Matssonin hautaustoimiston ympäristön uudistuvan tulevaisuudessa yhteinäisemmäksi.

– Matssonin arvo on funktionalismin aikakaudessa sekä siinä, että Hakalahden reunamilla on aina ollut kauppapaikka. Alueelle on kaavamuutoksessa osoitettu myös enemmän kerros- ja asuintalorakentamista. Vähän sellaista korkeampaa, 2-3 kerroksisia rakennuksia, kertoo kaavoitusarkkitehti Jenny Jungar.

Suosittelemme sinulle