Hoppa till huvudinnehåll

Se hur bygget av Svartå skolcentrum framskrider

Nu har väggarna redan rests på ett nytt skolcentrum i Svartå, Raseborg. Här kommer att finnas dagis, finsk och svensk skola, bibliotek, rådgivning och ungdomsverksamhet.

Svartåborna har väntat på ett nytt skolhus sedan 1990-talet. Byns finska och svenska skolor är från 1950-talet och i dåligt skick.

Men att fatta beslut om nya skolhus går inte i ett nafs. Stadens tjänstemän arbetar ut förslag som sedan politikerna ska säga sin åsikt om.

Skolan i Svartå har de redan fattat beslut om. Men i kommunalvalet kan du nu i år rösta fram dem som fattar beslut om skolbyggen i framtiden.

I april 2015 hade staden gjort en konditionsgranskning på skolorna i Svartå, och lade fram sex förslag på hur man kunde framskrida.

Då hade staden räknat ut att kostnaderna för att bygga två nya skolor med daghem, förskola, eftermiddagsverksamhet, bibliotek och rådgivning skulle vara sju miljoner euro.

Politikerna i stadsfullmäktige ville hitta en lösning som kostar mellan tre och fyra miljoner euro.

I december 2018 kunde planläggningen för ett nytt skolcenter börja.

I april 2019 godkändes projektplanen för Svartå skolcentrum både av tekniska nämnden och bildningsnämnden i Raseborg.

Av alla alternativ hade staden beslutat om att satsa på ett centrum där både finska och svenska skolor kunde få rum, tillsammans med mycket annan service.

I kommunalvalet röstar du om vem som sitter i fullmäktige, och det är kommunfullmäktige eller stadsfullmäktige som fattar de största besluten i din kommun.

Men före ett beslut går till fullmäktige ska det godkännas av nämnderna och av styrelsen.

På platsen där det nya skolcentret byggs idag stod tidigare Askersgården, där det funnits bland annat vårdcentral och bibliotek. I september 2020 besökte många Svartåbor Askersgården en sista gång för att minnas det som varit.

Det nya skolcentret kommer att heta Askers för att komma ihåg huset som revs.

I början av 2021 kunde byggandet av det nya skolcentret börja. Det ska stå färdigt till hösten 2022.

Budgeten för projektet är nu 6 miljoner euro. Det ser ut som att budgeten kommer att hålla.

Ytterväggarna och största delen av mellanväggarna är monterade. Nästa steg är att montera takstolarna.

Vi fungerar som byggherrar själv. Vi har ingen utomstående konsult för det här. Det är en kännbar inbesparing för staden när vi åtar oss att även göra den delen.

Anna Friberg, chef för utrymmesförvaltningen på Raseborgs stad

Upphandling av en byggherre skulle omfatta nästan sexsiffriga belopp.

Anna Friberg, chef för utrymmesförvaltningen på Raseborgs stad

De bärande konstruktionerna är i betong. Fasaden ska beklädas med trä.

Vill du vara med och påverka hurdana skolor som byggs i din kommun? Nu har du chansen att rösta på vem som sitter i fullmäktige och i nämnderna.

Du kan bekanta dig med kandidaterna i valkompassen.

Kommunalvalet ordnas 13 juni.

Gjord av

Helena von Alfthan

Publicerad 17.5.2021 8:48