Hoppa till huvudinnehåll
Riksdagen röstade om EU:s återhämtningsfond.
Bild: Jani Saikko / Yle

Riksdagen godkände EU:s stödpaket med rösterna 134-57

Ja-sidan vann med knapp marginal.

Linda Söderlund

Riksdagen godkände coronafonden med knapp majoritet

  • 134 ledamöter röstade ja
  • 57 ledamöter röstade nej
  • 2 röstade blankt
  • 6 frånvarande

Då det totala givna antalet röster var 191, så krävdes 127 ja-röster för att stimulanspaketet skulle godkännas.

Omröstningsresultatet på tavlan i plenisalen i riksdagen.
Bild: Lehtikuva
Linda Söderlund

Li Andersson (VF): Finns också kritiska röster inom Vänsterförbundet

Fyra av Vänsterförbundets ledamöter valde att inte vara på plats för att rösta i dag. Både Johannes Yrttiaho och Markus Mustajärvi har på förhand tydligt visat att de inte har mycket till övers för coronafonden.

I och med att det krävdes två tredjedelars majoritet, så krävde varje nej-röst två ja-röster. Genom att vara borta underlättade de och såg på sitt eget sätt till att paketet godkändes, sa Vänsterförbuindets ordförande Li Andersson efter omröstningen.

Andersson påpekade att majoriteten av partiets ledamöter ändå är för stimulanspaketet.

Linda Söderlund

Wille Rydman (Saml): Resultatet var väntat

Wille Rydman från Samlingspartiet hör till dem som på förhand tydligt tog ställning mot coronafonden. Rydman röstade nej, men anser att det ändå var väntat att riksdagen skulle godkänna fonden.

Linda Söderlund

Här kan man följa med direktsändningen från riksdagen, där regeringen besvarar Samlingspartiets interpellation om den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken.

Linda Söderlund

De nattliga maratontalen blev nyhet i Europa

Det är sällan nyheter från Finlands riksdag överskrider den internationella nyhetströskeln, men den här gången blev dragkampen om coronafonden en nyhet på europeisk nivå, skriver Svenska Yles Europakorrespondent Rikhard Husu i en kommentar.

Kritiken mot EU är ändå ett bestående inslag i den finländska politiken och något man måste förhålla sig till, skriver Husu.

Läs hela kommentaren här.

Linda Söderlund

Tio samlingspartister röstade nej, fyra ledamöter från Vf borta

Omröstningen blev förvånansvärt jämn. Tio samlingspartister röstade nej, två röstade blankt och 26 röstade för.

Följande samlingspartister röstade nej: Paula Risikko, Timo Heinonen, Mia Laiho, Markku Eestilä, Heikki Autto, Janne Sankelo, Heikki Vestman, Wille Rydman, Janne Heikkinen och Terhi Koulumies.

Alla 38 sannfinländare röstade nej, liksom de fem kristdemokraterna, en från Rörelse Nu och en från Ano Turtiainens enmansgrupp.

Den jämna omröstningen berodde också på sprickor i regeringsleden. Centerpartisterna Hannu Hoskonen och Tuomas Kettunen röstade nej.

Intressant är också att hela fyra ledamöter från Vänsterförbundet var frånvarande och inte röstade. En ledamot från Socialdemokraterna och en från Centern var också frånvarande.

Linda Söderlund

Samlingspartiet mycket delade, men hur många i regeringspartierna röstar nej?

I den här artikeln rapporterar vi från omröstningen i riksdagen, som börjar klockan 14.

Alla riksdagsledamöter som vill rösta ska personligen vara på plats i plenisalen. På grund av coronarestriktionerna måste omröstningen ske i turer.

Det intressanta att följa med är hur jämn omröstningen om coronafonden slutligen blir.

För att återhämtningsfonden ska godkännas krävs att två tredjedelar av ledamöterna röstar ja. Därför räcker det inte med att regeringspartierna röstar för paketet, utan de behöver stöd av oppositionen.

Samlingspartiet är mycket delat i frågan. Svenska Yles politiska kommentator Ingemo Lindroos skriver i sin analys att det ser ut som om högst tio av Samlingspartiets ledamöter röstar mot paketet.

Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Rörelse Nu kommer att rösta nej. Det finns också några ledamöter i regeringspartierna Centern och Vänsterförbundet som förväntas rösta mot paketet.

Det här handlar coronafonden om:

  • EU:s stimulanspaket på 750 miljarder euro ska godkännas av alla EU-länder.
  • Två tredjedelar av riksdagsledamöterna måste rösta för stödpaketet för att det ska godkännas, dvs. 132 ledamöter.
  • Oppositionen anser att stödpaketet ger EU för stor makt och att Finland förlorar ekonomiskt om man går med.
  • Finland ska betala 6,6 miljarder euro till EU:s återhämtningsfond under åren 2028-2058. Finland får 2,7 miljarder euro i stöd åren 2021-2023.
  • Om Finlands riksdag röstar nej till stödpaketet så faller det i sin nuvarande form i hela EU.

Nya: paketissa on 10 artikkelia