Hoppa till huvudinnehåll
Petteri Orpo går utomhus och förbipasserande vinkar.
Regeringsbildaren Petteri Orpo (Saml). Bild: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva
LIVE

Regeringsprogrammet klart om en vecka, enligt Orpo – men många vårdfrågor är olösta

Distributionsskyldigheten och biståndet hör till de frågor som de förhandlande partierna har svårt att nå enighet kring.

Gjord av

Regeringsbildningen

  • Regeringsförhandlingarna har pågått sedan den 2 maj. I förhandlingarna deltar Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna. Regeringsbildare är Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo.
  • Förhandlingarna förs kring så kallade reformbord med åtta olika huvudteman, i totalt 18 olika sektioner.
  • Den här veckan förs förhandlingar på Ständerhuset för sjätte veckan. De svåraste diskussionerna förs kring nedskärningar, invandring, klimat och EU-politiken.
Carmela Walder

Petteri Orpo säger att allt flera frågor är lösta

Enligt regeringssonderare Petteri Orpo är det realistiskt att tänka sig att regeringsprogrammet är klart i slutet av nästa vecka.

Han är säker på att alla de frågor som fortfarande är öppna går att lösa.

Enligt Orpo har det bord som behandlar ekonomiska frågor förhandlat hela dagen idag. Igår talades det om att Sannfinländarna skulle ha marscherat ut i protest på grund av oenighet kring distributionsskyldigheten.

– Det handlar helt enkelt om att frågan är svår och de försöker komma till en lösning. Jag har talat med förhandlarna från alla partier och det finns en vilja att lösa den här svåra frågan. De kollar olika modeller. Den här frågan måste också lösas.

Det bord som jobbar med sysselsättningsfrågor filar ännu på det sista, det mesta är enligt Petteri Orpo klart och slutbehandlat.

Petteri Orpo.
Bild: Markku Ulander / Lehtikuva

Biståndsfrågorna har enligt Orpo inte behandlats alls.

– Vi har helt enkelt inte hunnit lyfta upp den här frågan. Nästa vecka hör de till de frågor som vi först ska lösa.

Orsaken till att det inte finns en gemensam linje om biståndet är att det bland partierna finns olika åsikt om det här, säger Orpo. Han har också velat granska mera noggrant vad som ingår i biståndet.

Det bord som behandlar social- och hälsovården kommer enligt Orpo troligen att bli färdigt med sitt till sist. Det handlar enligt Orpo om en så stor helhet att den kräver mycket tid.

Det är enligt Orpo möjligt att regeringen backar då det gäller vårdardimensioneringen. Orpo lyfter upp det faktum att det inte finns tillräckligt med vårdpersonal.

Carmela Walder

Petteri Orpo kommenterar cirka klockan 14.30

Regeringsförhandlare Petteri Orpo kommenterar i eftermiddag kort hur veckan har förlöpt. Regeringsförhandlingarna har pågått i 68 dagar, vilket är rekordlänge.

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah sa i morse att parterna har nått en överenskommelse om sysselsättningen. Parterna har däremot haft svårt att nå enighet om distrubutionsskyldigheten och biståndet.

Varken Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson eller Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra har varit på plats i Ständerhuset idag.

Sofia Wasastjerna

Gräl om distributionsskyldighet och ersättning för höga bensinpriser

Riksdagsledamoten Jani Mäkelä (Sannf.) berättar att förhandlingarna om distributionsskyldigheten fortsätter i dag.

Saken bekräftades också av Anders Adlercreutz (SFP) som inte skymtar någon lösning i frågan.

Distributionsskyldighet innebär att företag som distribuerar bränslen behöver införa mera förnybara bränslen. Förnybara bränslen driver i sin tur upp bränslepriserna.

I regeringsförhandlingarna letar man därför efter metoder för att tygla bränslepriserna.

Enligt Adlercreutz är det meningsskiljaktigheter om små saker som bidrar till att arbetet vid ekonomibordet har blivit utdraget.

– Jag tror att det har varit utmanande förhandlingar för alla parter.

Sofia Wasastjerna

Essayah: Överenskommelse nådd om sysselsättningen

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah meddelade på morgonen att man på torsdagen slutligen lyckades nå en lösning vid förhandlingsbordet för sysselsättningsfrågor.

Essayah säger sig vara nöjd med lösningen för hur man planerar driva upp sysselsättningen.

Enligt henne pågår arbetet med att färdigställa dokumenten fortfarande.

Bland de frågor som behandlas vid förhandlingsbordet finns också nedskärningar i det inkomstrelaterade arbetslöshetsstödet och huruvida man borde strama till stödtiden.

Kristdemokraterna förhåller sig positiva till graderingen, men motsätter sig den kortare utbetalningstiden.

Marianne Sundholm

Orpo: Dagens tema har varit bränslepris och klimat

Petteri Orpo säger att huvudtemat vid partiordförandenas bord i dag har varit distributionsplikten och andra klimatfrågor.

Han upprepar att Finland ska röra sig mot klimatmålen men utan att vardagskostnaderna stiger för medborgarna.

Orpo säger också att bara förhandlingarna om distributionsplikten och klimat är klara kan också förhandlingarna vid ekonomibordet gå vidare. Allt hänger ihop: att hålla bränslepriset nere innebär en kostnad någon annanstans.

Biståndsfrågan har inte behandlats i dag eftersom partierna koncentrerat sig på bränslefrågan.

Social- och hälsovårdsfrågorna kräver fortfarande arbete.

Förhandlingsbordet som tittar på sysselsättning och bland annat det inkomstbundna arbetslöshetsstödet sitter och förhandlar som bäst, säger Orpo, och han hoppas de har kommit så långt att de bara finslipar förslagen nu.

Vill bada midsommarbastu som statsminister

Orpo får frågan om han kommer att få bada midsommarbastu som statsminister och han svarar att det är målet.

Han håller fast vid att de stora frågorna har gått framåt och att det mesta ska vara färdigt redan nästa vecka, trots att det inte blir vanliga förhandlingar nu under helgen när SFP har partimöte.

Arbetet i Ständerhuset hoppas han alltså är färdigt nästa vecka.

– Kanske vi inte är så långt att programmet är översatt och granskat, men vi har nog ambitionen att allt blir klart här under nästa vecka.

Marianne Sundholm

SFP och Sannfinländarna har helt olika syn på biståndsfrågan

Under onsdagen har det än en gång blivit klart att SFP och Sannfinländarna har diametralt olika syn på biståndet.

Riikka Purra (Sannf) säger att det inte kommer att gå att hitta en lösning på biståndsfrågan i dag: det finns en kompromiss på bordet men den passar inte alla.

Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att de nedskärningar som föreslås just nu inte är i SFP:s smak och att de vill fortsätta förhandla.

Henriksson påpekar ändå att det är en hel del annat än bara biståndet som fortfarande diskuteras i Ständerhuset, bland annat distributionsplikten för bränsle, social- och hälsovård och anpassningsåtgärderna för att balansera den offentliga ekonomin.

Marianne Sundholm

66 dagar sedan valet i dag innebär rekordlång regeringsbildning

I dag har det gått 66 dagar sedan riksdagsvalet, vilket innebär att regeringsförhandlingarna passerar åtminstone närhistoriens rekord för regeringsbildning. Jyrki Katainen tog 66 dagar på sig att få ihop sin sixpackregering 2011.

Marianne Sundholm

Orpo: "Jag hoppas det är klart nästa vecka"

Regeringsbildare Petteri Orpo säger att läget är ganska det samma som det varit redan ett tag: förhandlingarna går framåt i stora frågor men en del är svårare än andra.

Orpo nämner särskilt biståndet, sysselsättningen och distributionsplikten som frågor som fortfarande kräver arbete.

Att frågan om bränslepris och distributionsplikt är svår syntes också på diskussionen om frågan i riksdagens plenum i dag.

Petteri Orpo ser ljuset i tunneln och hoppas regeringsprogrammet är klart nästa vecka. Många frågor är ändå fortfarande svåra, säger han. Bild: Jussi Nukari / Lehtikuva

Han säger också att partiordförandebordet har godkänt en del dokument redan i dag. Det gäller bland annat ett dokument från förhandlingsbordet om kommunikation och digitalisering, men också ett från förhandlingarna kring kommuner och förvaltningspolitik.

Orpo får en fråga om Yles finansiering men säger att sådana beslut fattas parlamentariskt, i riksdagen.

Orpo får också en fråga om de anställda vid Rysslands ambassad som nu utvisats och han säger att det var rätt beslut.

– Jag informerades på förhand om det här. Skyddspolisen har gjort ett gott arbete och ansett att de här personerna arbetat med underrättelseuppgifter. Då är det alldeles rätt att de utvisas, säger Orpo.

"Alla beslut publiceras på en gång, i regeringsprogrammet"

Gällande informationsgången kring de beslut som fattas inne i Ständerhuset säger han att besluten ofta är beroende av varandra och att det därför inte är klokt att gå ut med en del uppgifter redan nu, när målet trots allt hägrar.

Orpo säger att alla beslut kommer att publiceras på en gång, i regeringsprogrammet.

– Jag hoppas det är klart nästa vecka, säger Orpo.

Marianne Sundholm

Bistånd, social- och hälsovård, arbetslöshetsersättning på bordet den här veckan

Petteri Orpos dagliga pressträff brukar hållas senast klockan 17 men det meddelades redan tidigt under tisdagen att den hålls först efter klockan 18 i dag.

Frågor som kommenterats under dagen är bland annat biståndet, social- och hälsovården och arbetslöshetsersättningen.

Medan andra partier låtit förstå att förhandlingarna är nära en lösning i biståndsfrågan sa SFP:s Anna-Maja Henriksson i morse att frågan är svår. Hon medgav att nedskärningar måste göras men sa att det finns en gräns som inte kan passeras.

När Riikka Purra (Sannf) anlände till Ständerhuset i morse betonade hon för journalisterna att Sannfinländarna inte är redo att förkorta perioden för det inkomstbundna arbetslöshetsstödet. Samlingspartiet har talat för att det borde förkortas från 400 dagar till 200 dagar. Lösningen handlar alltså troligen om att stegvis minska summan.

Kristdemokraternas Sari Essayah lyfte i sin tur social- och hälsovårdsfrågorna när hon anlände i morse. Hon sa att det är många frågor på hälft vid det bordet och att det kommer att ta ännu ett tag att reda ut dem.

Nya: paketissa on 10 artikkelia