Hoppa till huvudinnehåll

Kampen för en svensk skola i Varkaus

Hur viktigt är det att få gå i skola på svenska? Så viktigt att du skickar dina barn 280 kilometer bort hemifrån? Eller hemskolar på heltid? De här frågorna har Nea och Jaakko Ikonen fått ta ställning till efter att Svenska skolan i Varkaus lades ner. Nu hoppas de att en privatskola ska lösa problemen.

I hundra år var det möjligt att gå i skola på svenska i den lilla språkön Varkaus i Norra Savolax. Men eleverna var få och 2019 beslutade stadsfullmäktige att det var dags att lägga ner verksamheten.

För de flesta Varkausbor är det här inte ett så stort problem. Endast 0,2 procent av stadens invånare har svenska som modersmål och eleverna som har lagstadgad rätt till svenskspråkig undervisning kan räknas på en hand.

För dem är problemet desto större. Efter att Svenska skolan stängdes var det tal om att barnen skulle få svenskspråkig undervisning i Jyväskylä.

När det arrangemanget gick i stöpet bestämde sig Nea Ikonen, ordförande för Svenska skolans vänförening, att dra i gång hemundervisning på svenska. Sex barn, varav två Ikonens egna, deltog i undervisningen.

Men lösningen var inte idealisk, konstaterar Jaakko Ikonen som är gift med Nea och fullmäktigeledamot för SDP.

Det var ganska tufft, vi gjorde det ett år men det var så ansträngande att jag och min fru Nea tänkte att vi måste göra något annat. Vi har inte tillräckligt med resurser.

Jaakko Ikonen, fullmäktigeledamot (SDP), Nea Ikonens make

Det här läsåret erbjöd staden att Ikonens barn kunde få svensk undervisning i Tammerfors, 280 kilometer hemifrån. Det blev ändå inte aktuellt eftersom Nea och barnen fick en möjlighet att bo i Sverige ett år.

Men det är inte fråga om en kapitulation. Tvärtom – under hösten tog vänföreningen initiativ till att grunda en privat svensk skola i Varkaus. En ansökan har lämnats in till Undervisningsministeriet och svaret väntas till våren.

För att få tillstånd att öppna en privatskola måste en rad krav uppfyllas, men Nea Ikonen är optimistisk och hoppas att skolan kan inleda sin verksamhet redan hösten 2021.

Vi räknar med att ha tio elever genast från start. Ganska snabbt tror jag vi kan komma upp till tjugo när informationen också når ut till närregionerna.

Nea Ikonen, ordförande för Svenska skolans vänförening

Skolan skulle inte enbart rikta sig till svenskspråkiga barn, utan vänföreningen hoppas också kunna locka finskspråkiga familjer.

Jag skulle absolut sätta mina barn i den privata skolan. De skulle redan vara i Svenska skolan om den inte hade stängts. Elever hittas nog.

Lempi Talja, förälder och medlem i Svenska skolans vänförening

Planen för skolans ekonomi bygger på statsandelar, stöd från fonder och förhoppningar om att också lokala företag ska vara villiga att bidra.

– Varkaus behöver arbetare, vi hoppas att företagen ska se skolan som en positiv sak som kan underlätta att få folk att flytta hit, säger Nea Ikonen.

Stöd från oväntat håll

Enligt Nea Ikonen har initiativet fått mycket stöd utifrån, motvilligheten finns enligt henne enbart inom lokalpolitiken. Fullmäktiges beslut att stänga den offentliga svenska skolan finns fortfarande i färskt minne.

Under ett seminarium om tvåspråkighet i Varkaus är attityderna till en privat svensk skola ändå översvallande positiva.

Sannfinländaren Jorma Tanninen var en av de sju fullmäktigeledamöterna som röstade mot beslutet att stänga Svenska skolan 2019. Han anser att svenskan har varit historiskt viktig för Varkaus och hoppas att en privatskola skulle se till att det förblir det också i fortsättningen.

Jag är absolut för det. Vi har internationell industri som behöver många språk. En svensk skola skulle kunna locka folk att flytta hit och ge oss livskraft.

Jorma Tanninen, fullmäktigeledamot (Sannf) i Varkaus

Fullmäktigeledamot Kati Hynninen (Saml) röstade för att stänga Svenska skolan 2019. Hon anser att det inte finns förutsättningar att driva en svensk skola med offentliga medel, men däremot är hon positivt inställd till en privatskola.

En privat modell kunde vara ett bra sätt att trygga den tvåspråkiga undervisningen. Visionen om ett bredare samarbete i regionen för att locka elever fick mig att tro att det kan vara möjligt.

Kati Hynninen, fullmäktigeledamot (Saml) i Varkaus

Tidigare rektor minns problemen

En svenskspråkig privatskola är i sig inget nytt i Varkaus. Mellan 1919 och 1975 drevs den svenska skolan med privata krafter.

Skolans tidigare rektor Asta Olli började jobba vid skolan 1962. Hon har många trevliga minnen från skolans privata period – men minns också problemen.

Det var inte enkelt minsann. Vi hade aldrig tillräckligt med häften, pennor eller suddgummin. Hela tiden skulle det sökas understöd. När elevunderlaget minskade blev det svårt att motivera varför de skulle ge oss pengar.

Asta Olli, tidigare rektor vid Svenska skolan i Varkaus

Olli skulle gärna se en svensk skola i staden, men hon är tveksam till om förutsättningarna finns. Hon lyfter upp samma problem som fullmäktige gjorde när de beslöt att stänga Svenska skolan: brist på elever och behöriga lärare samt höga kostnader.

– Utan behöriga lärare med god svenska får eleverna inte den undervisning de borde få. Och när här inte längre finns nästan några svenskspråkiga familjer så saknas hela grunden. Men visst skulle jag som finlandssvensk vara glad om svenskan fick ett lyft igen.

Är det värt besväret?

Kampen om svenskspråkig undervisning i Varkaus är en riktig långkörare. Den svenska skolan i staden har i flera omgångar haft så få elever att det varit tal om att lägga ner den.

Efter att det slutligen hände 2019 togs fallet upp i förvaltningsdomstolen, som bedömde att stadens beslut att stänga skolan inte var lagstridigt.

I stället för att kasta in handduken och placera barnen i en finsk skola valde Nea Ikonen att driva hemundervisning i ett år – och sedan ta itu med det stora jobbet att ansöka om att få öppna en privatskola.

Men varför är det så viktigt?

Visst har jag många gånger velat ge upp eller funderat på att flytta någon annanstans. Men Varkaus är vårt hem och barnen är väldigt tydliga med att de vill gå i svensk skola. Det handlar om deras barndom, det är för barnen vi gör det.

Nea Ikonen, ordförande för Svenska skolans vänförening