Hoppa till huvudinnehåll

Frustration, förlorade inkomster och oro för att inte få träffa familjen

De nordiska ländernas olika coronarestriktioner har skapat stora problem för de nordbor som bor i gränsregionerna, visar en ny rapport.

I Lappland är det vanligt att bo i Finland och arbeta i Sverige, eller vice versa.

Jag har förlorat 90 procent av omsättningen och det beror till stor del på de stängda gränserna.

Enkätsvar, gränsen Finland-Sverige

Strängare regler vid gränsövergången mellan till exempel Torneå och Haparanda har försvårat vardagen för både finländare och svenskar.

Myndighetsinformationen är otydlig, framför allt vad som gäller i Finland respektive vad som gäller på Åland.

Enkätsvar, gränsen Finland-Sverige

Nordiska Gränshinderrådet har undersökt hur nordborna har upplevt coronarestriktionerna.

60 procent är oroade för att inte kunna träffa sina familjemedlemmar på andra sidan gränsen.

90 procent upplever ökad oro över ländernas olika restriktioner.

20 procent är oroade för att förlora jobbet.

60 procent anser att karantänsreglerna ger dem problem.

Malmö och Köpenhamn är en annan pendlingsregion som har påverkats mycket av att Sverige och Danmark har så olika inställning till coronapandemin och hur den ska begränsas.

Köerna är långa vid gränskontrollen, svenskar behandlas underligt i Danmark och reglerna kring coronatest är olika. Skattesituationen är också osäker, hur ska min skatt betalas till “rätt” land?

Enkätsvar, gränsen Danmark-Sverige

Trots pandemin måste jag infinna mig 50 procent av arbetstiden på kontoret i Danmark på grund av skatt- och socialförsäkringsfrågor.

Enkätsvar, gränsen Danmark-Sverige

Gränsområdet mellan Finland och Norge och Sverige och Norge är också ett naturligt pendlingsområde och gränshandeln är livlig.

Diskriminering och hat mot svenskar. Vi måste testa oss varje vecka, men inte norrmännen.

Enkätsvar, gränsen Norge-Sverige

Jag är egenföretagare och har inte kunnat ta jobbuppdrag över gränsen. Jag har inte träffat familjen (mamma, pappa och dotter) på ett år på grund av karantänsregler.

Enkätsvar, gränsen Norge-Sverige

Majoriteten av personerna som svarade på enkäten anser att informationen från myndigheterna är motstridig.

Bristande kommunikation mellan länderna har lett till förvirring gällande till exempel beskattningen och vilka regler som gäller under distansarbete.

Nästan 2 700 personer svarade på enkäten i december 2020. Av dem skrev över 700 fritt om sina upplevelser. Gränshinderrådet påpekar att enkäten inte är en vetenskaplig undersökning.

Nordiska Gränshinderrådet jobbar för fri rörlighet i Norden och rådet lyder under Nordiska ministerrådet.

Bilder: Yle, EBU, Norden.org, Mostphotos