Hoppa till huvudinnehåll

Närheten till havet, kärleken till gamla byggnader och fina barndomsminnen

Här är platserna som de tio borgmästarkandidaterna älskar mest i sin hemstad.

Kirsi Piha, företagare, Samlingspartiet.

Fotograferades i Författarparken i Tölö.

Kirsi Piha ser staden som en fortsättning på generationerna. Staden formar sig enligt invånarna, den förenar gator och parker och olika boendeformer. Den möjliggör att möta olikheter, nya tankar och att ha ett bra liv, tycker Piha.

Jag är flickan från Tölö och de första 10 åren i mitt liv bodde jag i höghuset som syns bakom mig.

Anni Sinnemäki, Helsingfors biträdande borgmästare, De gröna.

Fotograferades på Fårholmens spångar.

Anni Sinnemäki har tyckt om Fårholmens spångar ända sedan barndomen. Hon anser att staden måste växa tätt, så att så lite natur som möjligt måste ge vika för byggandet.

Granholmens fågelparadis är ett bra exempel på vilken slags stad jag har varit med om att bygga, och som jag vill fortsätta bygga

Nasima Razmyar, Helsingfors biträdande borgmästare, Socialdemokraterna.

Fotograferades på Skojarbergsstranden på Drumsö.

Nasima Razmyar trivs vid havet. Hon anser att det är viktigt för stadens utveckling att också bygga vid det havsnära Helsingfors.

Havet är som jag, ibland lugnt och ibland stormigt. Öarna nära Helsingfors är en stor möjlighet för staden.

Paavo Arhinmäki, riksdagsledamot, Vänsterförbundet.

Fotograferades vid Stenudden, nära Rovholmssundet.

Paavo Arhinmäki trivs bra på Stenudden, i närheten av Brändö. Platsen har i tiderna getts som rekreationsområde till arbetarbefolkningen. Stenuddens stränder beskriver enligt Arhinmäki en viktig kontinuitet mellan generationerna.

Simutflykterna till Stenuddens strand var trevliga som barn. Nu simmar jag där med mina barn. Fotbollslägren på Stenudden har också alltid varit trevliga.

Eva Biaudet, riksdagsledamot, Svenska folkpartiet.

Fotograferades vid Brunnsparkens strand, nära Stora Räntan.

Eva Biaudet var med och fattade beslut om att Stora Räntan skulle bli ett naturum och användas av konstnärer. Innan dess ägdes ön av försvarsmakten och stod länge nästan orörd.

Havet och havsstränderna är helsingforsarnas lyx. Beslutet om Stora Räntan var min första upplevelse av att få vara med och skapa en bättre huvudstad för alla.

Jussi Halla-aho, ordförande för Sannfinländarna.

Fotograferades i Kronohagen, omgiven av institutioner som Ständerhuset, Finlands Bank och Riksarkivet.

Jussi Halla-aho anser att det finns många goda erfarenheter av att rekonstruera gamla byggnader i Europa. Ett färskt exempel är Stadtschloss i Berlin.

Äldre byggnader står sig i tiden, i motsats till betonglådor som har satts ihop senare. Rivna kulturhistoriskt värdefulla byggnader kunde bra byggas upp igen.

Eeva Kärkkäinen, ministerspecialmedarbetare, Centern.

Fotograferades på Västerfjärdsnäset på Drumsö.

Eeva Kärkkäinen tycker att Helsingfors ska utvecklas utgående från invånarnas önskemål, till exempel då det gäller närmiljön, boendet eller att bevara Helsingforstillägget.

Naturen ökar välmåendet och därför borde varje helsingforsare ha möjlighet att komma ut i naturen på promenadavstånd hemifrån.

Harry Harkimo, riksdagsledamot, affärsman, Rörelse Nu.

Fotograferades på Drumsö på gården vid Beckasinvägen 14.

Enligt Harry Harkimo borde man utveckla staden så att skolorna och barnens hobbyer skulle ligga nära varandra. En sådan utveckling skulle underlätta folks vardag, anser han.

Drumsö är viktigt för mig, eftersom det var här jag växte upp, gick i skola och tillbringade min ungdom. Jag var lycklig här.

Mika Ebeling, pastor, Kristdemokraterna.

Fotograferades utanför Stadshuset vid ingången mot Senatstorget.

Familj och traditionella värderingar ligger nära Ebelings hjärta. Han är besviken på att hemvårdsstödets Helsingforstillägg har skurits ner.

Istället för att deklarera nödläge för klimatet, borde staden ta hand om sina invånares välfärd

Tiina Ahva, vice ordförande, De blå.

Fotograferades i Centralparken.

Tiina Ahva trivs i joggingspåren i Centralparken. Hon beskriver sig som naturkonservativ, en person som uppskattar riktig skog och naturen i närmiljön.

Jag vill att Helsingfors ska vara världens tryggaste stad. Ingen som joggar ensam i mörkret ska vara rädd, oavsett var man rör sig

Reporter: Tero Valtanen

Bildjournalist: Silja Viitala

Artikeln har ursprungligen publicerats av Yle Uutiset. Den här artikeln är omarbetad och översatt av Linda Söderlund.

Gjord av

Linda Söderlund

Publicerad 15.2.2021 19:28