Hoppa till huvudinnehåll

Håll till höger, kom ihåg fotgängarna, ta det försiktigt

Många försöker ta körkort med så få körlektioner som möjligt

19-åriga Felix Zitting fick sitt körkort strax innan jul i fjol. Han gick i bilskola och övade på teorin hemma via en nätplattform.

Jag var helt nöjd med bilskolan, det gick snabbt och jag kom igenom körprovet på första gången.

Felix Zitting, Helsingfors

Valfriheten blev större då den nya körkortslagen trädde i kraft sommaren 2018. De obligatoriska körlektionerna minskade från 18 till 10 och teorilektionerna från 19 till 4.

Det har blivit vanligare att ta körkort med övningstillstånd, det vill säga att man lär sig köra med en familjemedlem. Samtidigt har andelen som tar körkort i bilskola minskat.

Ungefär en tredjedel tar körkort med övningstillstånd och två tredjedelar i bilskola, visar uppgifter från Traficom.

För varje gång blir det lite lättare att köra i stan. I början kändes det svårt och till och med skrämmande, men nu är det inte så farligt.

Felix Zitting, Helsingfors

Andelen som klarar körprovet på första gången har minskat bland dem som går i bilskola.

De som tar körkort med övningstillstånd klarar däremot körprovet bättre än tidigare.

Man försöker komma undan med så få körlektioner som möjligt. Ofta är man beredd att ta 2–4 lektioner extra, men sen vill man nog försöka klara körprovet.

Henry Fredriksson, Sibbo bilskola

Henry Fredriksson har lång erfarenhet av bilskolebranschen. Den nya körkortslagen har inneburit stora förändringar och lett till sämre lönsamhet för speciellt de mindre bilskolorna.

I Sibbo bilskola har elevernas antal minskat med över hälften.

Vi har mindre omsättning och vi har ingen personal mera. Tidigare kom eleverna tillbaka till andra och tredje skedet, nu blir man färdig på en gång och det minskar också jobbet för oss.

Henry Fredriksson, Sibbo bilskola

Den nya körkortslagen har ändå lett till billigare körkort för eleverna. Den som går i bilskola betalade tidigare i medeltal 2500 euro för ett B-körkort, i dag kostar det i medeltal 1600 euro, visar uppgifter från Traficom.

I praktiken varierar ändå priserna mycket beroende på bilskola och ort, och hur många körlektioner som behövs.

Körkort med övningstillstånd kostade tidigare i medeltal 1500 euro, i dag 1100 euro.

Den nya körkortslagen har också gjort det lättare för 17-åringar att skaffa körkort. Hittills har 30 000 personer fått undantagslov innan de blivit myndiga.

Det är vanligast att söka undantagslov för män som bor på en liten ort och har möjlighet att få körkortet med övningstillstånd.

Undantagslov kan till exempel ges till dem som har långa avstånd till skola eller jobb, och det tar oskäligt lång tid att använda kollektivtrafik.

Lite överraskande är det 17-åringarna som klarar sig bäst i körprovet, 74 procent av dem blir godkända på första uppkörningen.

Bland 18-åringarna klarar 64 procent av körprovet på första gången. Av dem som är äldre än 18 år klarar endast 45 procent körprovet på första gången.

De 17-åringar som ansöker om undantagslov för körkort är oftast mycket motiverade och klarar därför körprovet bra.

Henry Fredriksson, Sibbo bilskola

De som får körkort som 17-åring kör också betydligt mera det första året, än de som tar körkort senare.

Gjord av

Linda Söderlund