Hyppää sisältöön

Ely tyrmää Metsähallituksen aikeet Oulujärven retkeilysaarten hakkuista – Metsähallitus: suunnitelmiin vähintään vuoden aikalisä

Ely-keskuksen mukaan Metsähallituksen tekemät lisäselvitykset eivät ole riittäviä, eikä hakkuita voida tehdä luontoarvojen heikentymättä. Metsähallitus ei silti vielä hylkää hakkuusuunnitelmia kokonaan.

Kuvan Kaarresalo ja Kuostonsaari kuuluvat Oulujärven retkeilyalueeseen. Kaarresalon hakkuista Metsähallitus on ollut valmiimpi luopumaan, mutta Kuostonsaaren osalta suunnitelmia mietitään vielä tarkemmin. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Metsähallituksen hakkuisiin Oulujärven retkeilylaueen saarissa tulee vähintään vuoden aikalisä. Metsähallituksen täydennetytkään selvitykset hakkuiden haitoista Natura-alueella eivät vakuuttaneet Pohjois-Pohjanmaan ely-keskusta.

Ely-keskuksen lausunnon mukaan selvityksissä ei voitu varmistua siitä, että Kuostonsaareen ja Kaarresaloon suunnitellut hakkuut eivät merkittävästi heikentäisi saarten luonnonarvoja.

Saaret kuuluvat Oulujärven retkeilyalueeseen, Natura 2000 -verkostoon ja Rokuan Geopark -alueeseen, mutta ne eivät ole varsinaisia suojelualueita. Kummassakin saaressa on kuitenkin luonnontilaista tai lähes luonnontilaista boreaalista luonnonmetsää, jota ely haluaa varjella hakkuiden vaikutuksilta.

Aluejohtaja Arto Tolosen mukaan Metsähallitus ei ole tehnyt päätöstä hakkuusuunnitelmien hylkäämisestä, mutta se aikoo harkita asiaa kaikessa rauhassa.

– Ainakaan tällä hetkellä me ei tulevan talven osalta tulla tekemään mitään. Elyhän edellytti tarkempaa suunnittelua, mikä käytännössä minun ymmärtääkseni tarkoittaisi maastotöiden lisäämistä, eikä niitä tälle syksyllä enää toteuteta, Tolonen sanoo.

Lue myös: Viiden vuoden kiista Oulujärven retkeilysaarten hakkuista voi jatkua vielä pitkäänkin – metsävastaava: ”Väännämme loppuun asti

Ely: Hakkuut voisivat heikentää luontoarvoja merkittävästi

Metsähallitus teki KHO:n edellyttämän arvion hakkuiden vaikutuksista saarten Natura-alueisiin jo viime kesänä. Nyt se täydensi selvitystä elyn pyynnöstä.

Ely katsoi, ettei täydennettykään selostus anna turvaa siitä, etteivät hakkuut merkittävästi heikentäisi arvokkaiden saarimetsien luontoarvoja ja Natura-alueen perusteita.

Elyn mukaan epävarmuutta on hakkuiden intensiteetistä, mutta myös luontoarvoja koskevista kartoituksista ja inventoinneista.

– Natura-arvioinnin perusteella ei voida varmistua lainsäädännön edellyttämällä tavalla hankkeen vaikutusten haitattomuudesta. Esitetyt lieventämistoimet eivät anna aihetta tehdä toisenlaista johtopäätöstä, todetaan lausunnossa.

Kuostonsaari ja Kaarresalo sijaitsevat Oulujärvellä, Pohjois-Pohjanmaalla. Saarista suuremmalla, Kuostonsaarella, on tehty hakkuita viimeksi 15 vuotta sitten. Kuva: Timo Valtteri Sihvonen / Yle

”Se, mikä oli ennen sopivaa, ei taida enää olla”

Tolosen mukaan elyn hakkuisiin kriittisesti suhtautuva lausunto on yllättävä, koska hänen mukaansa elyn ja Metsähallituksen näkemykset hakkuista ovat alun perin yhdensuuntaiset.

– Nyt vaikuttaa siltä, että säädökset ovat Natura-kohteiden osalta edelleen tiukentuneet, tai ainakin valvova viranomainen ainakin tulkitsee näin. Eli se, mikä ennen oli sopivaa, ei taida ollakaan näin, Tolonen muotoilee.

Metsähallitus jätti hakkuuilmoituksen saarten hakkuista vuonna 2017. Tuolloin ely-keskus ei kieltänyt hakkuita, mutta luontojärjestöt valittivat päätöksestä.

Tolosen mukaan Metsähallitus pitää edelleen kiinni siitä, että Kuostonsaaressa hakkuita voitaisiin tarkempien suunnitelmien jälkeen päästä tekemään. Sen sijaan Kaarresalon hakkuut voivat jäädä Metsähallitukselta haaveeksi.

– Kaarresalo on toki toki kohteena paljon vaikeampi. Siellä on edellisen kerran hakattu joskus 60-luvun alussa, eli se on pitkälti luonnontilaisena, Tolonen sanoo.

Luontojärjestöt ovat vastustaneet hakkuita saarten luontoarvojen vuoksi. Järjestöjen mukaan saaret pitäisi siirtää Metsähallitus Metsätalous Oy:n hallinnasta Luontopalvelujen alle.

Voit keskustella Oulujärven saarten hakkuista Yle-tunnuksella (siirryt toiseen palveluun). Keskustelu päättyy 4.10. kello 23.

Suosittelemme sinulle