Hyppää sisältöön

Useat tuulivoimahankkeet eivät etene toteutukseen

Suomessa on tuotannossa tällä hetkellä noin 1 100 tuulivoimalaa.

Tuulivoimala Ajoksessa Kemissä 10. syyskuuta. Kuva: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle

Monet tuulivoimahankkeet eivät Suomessa etene toteutukseen. Useimmiten syyt liittyvät maisema- ja luontoarvoihin, paikallisten kansalaisten ja poliitikkojen vastustukseen sekä hankekehittäjien väliseen kilpailutilanteeseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön ja puolustusministeriön tilaama selvitys.

Luontoarvot voivat liittyä esimerkiksi päiväpetolintujen ja susien reviirien suojelemiseen.

Lisäksi tuulivoimahankkeiden toteutumista estävät muiden elinkeinojen, kuten porotalouden ja matkailun, kanssa yhteensovittaminen sekä maanvuokraussopimusten ongelmatilanteet.

Hankkeiden toteutumisen todennäköisyyttä voi parantaa tutkimustiedolla

Tuulivoimalla on ministeriöiden mukaan kuitenkin merkittävä rooli Suomen energiakokonaisuudessa muun muassa sen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Tuotannossa Suomessa on tällä hetkellä noin 1 100 tuulivoimalaa. Puolustusvoimat oli antanut aluevalvonnan näkökulmasta syyskuun loppuun mennessä noin 18 500 myönteistä tuulivoimalalausuntoa.

Selvityksessä nousi esiin, että tuulivoimahankkeiden toteutumisen todennäköisyyttä voitaisiin parantaa lisäämällä muun muassa tutkimustietoa tuulivoiman vaikutuksista eri elinkeinoihin ja eläinlajeihin.

Kyselyyn vastanneilla yrityksillä on vastausten perusteella eniten toiminnassa olevia tuulivoima-alueita Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Lapissa.

Kyselyyn vastanneilla yrityksillä ei ole tuulivoimahankkeita tai tuulivoimaloita Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnissa.

Konsulttiyritys FCG:n tekemä selvitys toteutettiin kyselytutkimusten ja täydentävien haastatteluiden avulla. Anonyymit kyselyt teetettiin tuulivoimahanketoimijoille sekä kuntien teknisen toimen edustajille. Yhteensä 30 hanketoimijasta 19 vastasi kyselyyn ja kuntien vastauksia kertyi 25. Kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen 293 kuntaan. Täydentäviä haastatteluita tehtiin yhdeksän.

Suosittelemme sinulle