Hyppää sisältöön

Perheiden pienet tulot, matala koulutus ja vieraskielisyys vaikuttavat jatkossa koulujen saamaan rahoitukseen Helsingissä

Uuden kriteerin mukaan tukea saisi 49 suomenkielistä koulua ja seitsemän ruotsinkielistä koulua.

Jatkossa uusi malli perustuu alueellisten kaupunginosatietojen sijaan koulukohtaisiin keskiarvotietoihin oppilaiden ja heidän huoltajiensa tilanteesta. Kuva: Silja Viitala / Yle
Saara Hirvonen

Helsingin kaupunki aikoo muuttaa perusteita, joilla peruskoulut saavat tarveperusteista tukea. Kaupunki siis muuttaa aiempaa tapaa tukea haastavilla alueilla toimivia kouluja.

Kriteereinä käytetään aiempaa mallia selvemmin tietoja oppilaiden huoltajista, eikä kaupunginosan yleistilannetta kuten aiemmin.

Jatkossa rahaa saisivat koulut, joiden oppilaiden perheissä on paljon työttömyyttä, pienituloisuutta, matala koulutustaso tai vanhemmat ovat vieraskielisiä.

Kaupungin pyrkimyksenä on kaventaa koulujen välisiä eroja oppimistuloksissa. Kaikkien oppilaiden halutaan saavuttavan tietyn osaamisen tason.

  • Yle kertoi kesällä, että helsinkiläisperheiden tulotaso näkyy peruskoulun oppimistuloksissa: mitä laihempi lompakko ja matalampi koulutus vanhemmilla on, sitä pienempi oli koululaisen keskiarvo yhdeksännen luokan päättötodistuksessa.

Helsingin uudessa mallissa ala- ja yläkouluille määritellään tuen saamiseen tarveperusteinen indeksi eli TP-indeksi.

Indeksin määrittämiseen käytetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa sosioekonomiseen taustaan liittyviä kriteereitä. Alueellisten kaupunginosatietojen sijaan uusi malli perustuu koulukohtaisiin keskiarvotietoihin oppilaiden ja heidän huoltajiensa tilanteesta.

Uuden kriteerin mukaan tukea saisi 49 suomenkielistä koulua ja seitsemän ruotsinkielistä koulua.

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan tiistaina.

Uusi indeksi ja siihen pohjautuva rahoitus tulisi suomen- ja ruotsinkielisille peruskouluille käyttöön 1.8.2023.

Lue myös:

Nämä Helsingin koulut ovat tutkijan mielestä hälytysmerkkejä: Ylen selvitys paljastaa, että vaikeimmat ongelmat painottuvat samoille alueille

Suosittelemme sinulle