Hyppää sisältöön

Viharikosten määrä kääntyi nousuun – etenkin sanallisia loukkauksia ja uhkauksia tuli aiempaa enemmän poliisin tietoon

Kasvua oli erityisesti uhrin seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvien viharikosilmoitusten määrässä.

Rasismia vastustava graffiti Senaatintorin laidalla.
Helsingissä tapahtuu suurin osa viharikoksista. Asukaslukuun suhteutettuna Pertunmaa ja Mäntsälä kirivät kuitenkin senkin ohi. Kuva: Matti Myller / Yle
Pasi Punkari
Avaa Yle-sovelluksessa

Poliisille ilmoitettujen viharikoksiin liittyvien rikosilmoitusten määrä kasvoi viidenneksellä viime vuonna. Kaikkiaan poliisi kirjasi yhteensä 1 026 rikosilmoitusta epäillyistä viharikoksista, selviää viharikollisuutta koskevasta Poliisiammattikorkeakoulun vuosiraportista.

Määrä jää kuitenkin vielä vuoden 2015 ilmoitusten määrästä, jolloin poliisi kirjasi yhteensä 1 250 ilmoitusta viharikoksista.

Yli puolet viharikosilmoituksista koski sanallisia loukkauksia, uhkauksia tai häirintää. Tämän tyyppisten tapausten määrä myös nousi kolmanneksella edellisvuodesta. Toiseksi eniten oli pahoinpitelyrikoksia.

Asianomistajan kunniaa loukattu ja mustamaalattu ystäville hänen seksuaalisen suuntautumisen takia. Tekijää epäillään kunnianloukkauksesta.

Esimerkki sanallisesta loukkauksesta

Erityisesti kasvua oli uhrin seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvien viharikosilmoitusten määrässä. Nousua oli myös uskontoon tai vakaumukseen sekä vammaisuuteen liittyvien viharikosten osalta.

Nuorisotalon lipputankoon nostettu Pride-lippu otettu alas ja poltettu Pride-viikon aikana. Rikosnimikkeenä on vahingonteko, mutta tekijä ei ole tiedossa.

Esimerkki omaisuusrikoksesta

Laskua puolestaan oli etniseen tai kansalliseen taustaan liittyvien rikosilmoitusten osuudessa.

Eri vihamotiivien suhteelliset osuudet ovat pysyneet jokseenkin samoina vuoden 2008 selvityksestä lähtien.

Suurin osa viharikoksista tapahtui Helsingissä

Suomessa asuvista henkilöistä, joiden kansalaisuus oli muu kuin suomalainen, suhteellisesti eniten etniseen tai kansalliseen taustaan liittyvän epäillyn viharikoksen kohteeksi joutuivat Somalian kansalaiset.

Kaikista etniseen tai kansalliseen taustaan liittyvistä rikosilmoituksista 14 prosenttia oli kohdistunut romanitaustaiseen henkilöön. Uskontoon tai vakaumukseen liittyvissä rikoksissa yleisimmin kohteena olivat islaminuskoiset.

Rautatieasemalla alkanut kahden henkilön välinen tappelu, joka johtui siitä, että henkilöt kuuluivat eri uskontokuntiin. Molempia epäillään pahoinpitelystä.

Esimerkki tappelusta, joka sisältää molemminpuolisia rikoksia

Suurin osa poliisin tietoon tulleista tapauksista tapahtui Helsingissä. Siellä kirjattiin neljännes kaikista epäillyistä viharikosilmoituksista. Seuraavaksi eniten viharikoksia tapahtui Vantaalla, Espoossa, Tampereella ja Turussa.

Jos viharikosilmoitusten määrä suhteutetaan kunnan asukaslukuun nousevat Pertunmaa ja Mäntsälä Helsingin ohi.

Viharikoksista on tehty selvityksiä vuodesta 1998 lähtien.

Suosittelemme