Hyppää sisältöön

Närpiön kaupunki tarjoaa kielikoulutusta noin 200:lle lomautettavalle vieraskieliselle työntekijälle – Alueen viranomaiset varautuvat Närpiön kasvihuoneiden lomautuksiin

Lisäksi Pohjanmaan TE-toimiston kautta lomautettavien työntekijöiden on mahdollista hankkia erilaisia tarpeiden mukaisia työelämän lupakortteja.

Tomaattiterttuja kasvihuoneessa.
Närpiössä varaudutaan pahimpaan ja pohditaan, miten ihmisiä voitaisiin työllistää ja mihin toimenpiteisiin ryhtyä. Kuva: Tiina Jutila / Yle
Merja Siirilä

Kallis sähkö uhkaa sulkea kasvihuoneet Närpiössä. Satojen kasvihuoneteollisuudessa työskentelevien pelätäänkin joutuvan lomautetuksi tänä talvena.

Närpiön kaupunki ja Österbottens Svenska Producent förbund r.f. tekivät alustavan kartoituksen alueen kasvihuoneyrittäjille mahdollisista työvoiman lomauttamistarpeista.

Kartoituksesta saadut tulokset viittaavat siihen, että massalomautukset ovat todennäköisiä vaikkakin lyhytkestoisia, toteaa Närpiön kaupungin kotouttamiskoordinaattori Jennifer Ståhlgård.

Tilanne kuitenkin elää ja kehittyy koko ajan. Kasvihuoneyrittäjille on lähetetty uusi kartoituspyyntö tarkentavine tietoineen, jotta alueen viranomaiset pystyvät varautumaan ja tukemaan palveluineen yrittäjiä ja työntekijöitä.

Pohjanmaan ELY-keskuksen kotouttamispäällikkö Emine Ehrström kertoo, että viranomaiset ja elinkeinoelämän edustajat ovat jo keskustelleet siitä, että mitkä tukitoimet olisivat tarpeidenmukaisia, jos lomautukset realisoituvat.

- Näkisimme ensisijaisesti, että pyrimme edistämään lomautettujen vieraskielisten kotimaisten kielten taitoa sekä vahvistamaan työntekijöiden tietotaitoja asioissa, joita he pystyvät hyödyntämään, kun lomautukset päättyvät, Ehrström kertoo.

Kielikoulutusta noin 200:lle lomautettavalle

Närpiön kaupunki tarjoaa kielikoulutusta noin 200:lle lomautettavalle vieraskieliselle työntekijälle.

Alueella on tarjolla työvoimakoulutuksena hankittua kotoutumiskoulutusta, mutta kapasiteetti on rajallinen.

Lisäksi Pohjanmaan TE-toimiston kautta lomautettavien työntekijöiden on mahdollista hankkia erilaisia tarpeiden mukaisia työelämän lupakortteja. Näitä ovat muun muassa työturvallisuuskortti, hygieniapassi ja trukkikortti.

Viranomaiset ovat suunnitelleet monikielisen informaation tuottamista teksti- ja videomuodossa lomautusuhan alla oleville työntekijöille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä TE-toimistoon rekisteröitymisestä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä suunnittelee parhaillaan tarvittavia sosiaalihuollon ennaltaehkäiseviä tukitoimia alueelle.

Maahanmuuttajien työnteko-oikeutta toivotaan joustavammaksi

Närpiön kaupunki, Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjanmaan TE-toimisto ovat käyneet keskustelua Närpiön tilanteesta, jonka vaikutukset tulevat heijastumaan myös muihin Suupohjan rannikkoseudun kuntiin työvoiman liikkuvuuden vuoksi.

Pohjanmaan ELY-keskus yhdessä Suupohjan rannikkoseudun tilannekuva- ja ennakointityöryhmän kanssa on jättänyt syyskuussa työ- ja elinkeinoministeriölle kannanoton siitä,että työperäisten kasvihuoneissa työskentelevien maahanmuuttajien oikeutta työntekoon joustavoitettaisiin energian hinnan nousun vaikutuksista johtuen. Näin osaavasta työvoimasta voitaisiin alueella pitää kiinni tarpeiden mukaisesti.

Tällä hetkellä työpaikkaa voi vaihtaa vapaasti, jos henkilölle on myönnetty työntekijän oleskelulupa ammattialalle ja uusi työ on samalla ammattialalla.

Lupa on voitu myöntää myös työnantajaperusteisesti tiettyyn tehtävään. Jos henkilö haluaa siirtyä toiseen tehtävään, tulee hänen hakea tähän uutta lupaa. Uuteen tehtävään ei myöskään voi siirtyä ennen kuin uusi lupa on myönnetty.

Lue lisää:

Kotimaisen tomaatin hinta nousee ja määrä vähenee talvella – kauppias arvioi, että asiakkaan kipuraja on 10 euroa kilolta

Kallis sähkö uhkaa sulkea kasvihuoneet Närpiössä – kunta varautuu jopa 500 työntekijän lomauttamiseen alalta

Kotimaisen kurkun ja tomaatin saatavuus heikkenee ensi talvena – osa viljelijöistä keskeyttää tuotannon kalliin sähkön takia

Suosittelemme sinulle