Hyppää sisältöön

Roboteilla saisi lisää hyvinvointia hoitajille ja vanhuksille, sanovat asiantuntijat

Hoitotyössä voisi hyödyntää robotiikkaa nykyistä enemmän. Kehittäjille pitäisi osata kertoa, millaisissa työtehtävissä roboteista on apua.

Sote-alan opettaja Katja Räisänen kertoo, että hyljerobotin läsnäolo vaikuttaa nopeasti.
Siiri Pohjoinen

Rajatusti toimivien lääkejakelu-, lemmikki- ja humanoidirobottien käyttö yleistyy nopeasti, mutta keskustelua ja kehittämisyhteistyötä aiheen ympärille kaivattaisiin asiantuntijoiden mukaan lisää.

– Ei voi suoraan sanoa, että robotiikka olisi hyvällä mallilla, koska sitä käytetään vielä aika vähän. Robotiikalla olisi potentiaalia. Sitä voisi käyttää enemmän hoitotyössä, kuljetuksissa, rutiinitehtävissä ja vuorovaikutuksellisissa tehtävissä, toteaa sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Marketta Niemelä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat toteuttaneet Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelman, jonka loppuraportti valmistui keväällä 2022. Ohjelma kokosi yhteistyöhön alan sote-toimijoita, oppilaitoksia ja yrityksiä.

Vaikka robotiikasta voi olla hyötyä hoitotyössä, ei sen nähdä korvaavan ihmistä nyt eikä tulevaisuudessa.

– Ihmistä tarvitaan hoitotyössä tilanteen ymmärtämistä, ongelmanratkaisua, luovuutta, sorminäppäryyttä, sosiaalista vuorovaikutusta ja ihmisten kohtaamista vaativissa tehtävissä, Niemelä luettelee.

Samoilla linjoilla on Kajaanin ammattikorkeakoulun sote-alan opettaja Katja Räisänen.

– Robotiikka voi auttaa hoitotyötä, mutta hoitotyön ydin on aina ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutusta, jota robotiikka ei lähitulevaisuudessa korvaa, sanoo Katja Räisänen.

Robotit tukevat kotona asumista

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on paneuduttu hoitotyön robotiikkaan erilaisissa hankkeissa. Sosiaalisia robotteja on testattu muun muassa hoivatyössä.

Räisäsen mukaan robotiikka voisi olla erityisen merkityksellistä vanhustyössä, ja se voi olla tukemassa ikääntyneiden kotona asumista.

– Lääkehoidon turvallisuus lisääntyy ja samalla se vapauttaa hoitajien aikaa asiakkaiden kohtaamiseen, Räsänen sanoo.

Hänen mukaansa vanhustyön houkuttelevuutta tulee lisätä, ja robotiikka on siihen yksi keino.

– Kotihoidossa hyödynnetään jo nyt teknologiaa, robotiikkaa ja älysensoreita. Työ on monipuolista ja palkitsevaa. Vanhustyö on tulevaisuuden ala, jossa työllistyminen on varmaa. Tarvitsemme vanhustyöhön lisää teknologian ja robotiikan apuja.

Myös esimerkiksi japanilainen sosiaalinen Paro-hyljerobotti on kehitetty tukemaan pidemmälle edennyttä muistisairautta sairastavien henkilöiden hyvinvointia. Paro houkuttelee ikääntyneitä sosiaaliseen yhteyteen ja vuorovaikutukseen.

Paro-hyljerobotti on lattialla ja "katsoo" kohti kameraa
Hylkeen perusideana on tarjota eläinterapiaa, joka sopii kenelle tahansa – myös allergiselle tai koirapelkoiselle asiakkaalle. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Lemmikkirobottien on tutkittu lisäävän muistisairaiden sosiaalista aktiivisuutta ja vähentävän ahdistusta, kertoo Marketta Niemelä.

Autististen lasten kuntoutuksessa käytetään pieniä humanoidirobotteja. Robotti vuorovaikuttaa samoilla keinoilla kuin ihminen: puheella, eleillä, liikkumalla ja kasvon ilmeillä.

– Vuorovaikutus robotin kanssa on kuitenkin pelkistetympää kuin ihmisen kanssa, jolloin autismikirjon lapsen voi olla helpompi toimia robotin kanssa. Robotin avulla voidaan tukea lapsen toimintaa ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Teknologia on jäänyt sivuun keskustelussa

Niemelä toivoo myös tutkijoilta ja robotiikkaa kehittäviltä yrityksiltä tietoa, joka auttaisi ottamaan robottilaitteita käyttöön käytännön työssä.

– Olisi hyvä, jos robotiikkaa kehittävät pystyvät osoittamaan robotin vaikuttavuuden eli sen, miten siitä on aidosti hyötyä hoitotyössä, miten asiakkaan hyvinvointi paranee, henkilöstön työmäärä vähenee tai kustannukset vähenevät.

Tuotteiden ja palvelujen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan kuitenkin yhtenäisiä käytäntöjä. Kehittäjien lisäksi keskustelua tarvitaan sote-alalle.

– Keskustelu ohjautuu tällä hetkellä vielä enemmän siihen, miten työntekijät riittävät tai mistä saadaan lisää ihmisiä tekemään hoitotehtäviä. On jäänyt vielä sivuun se keskustelu, miten teknologialla voidaan tukea hoitotehtäviä.

Teknologialla, robotiikalla ja tekoälyllä on kuitenkin paljon potentiaalia hoitajien käytössä, hän sanoo.

– Keskustelua tarvitsisi enemmän siitä, millaisissa hoitotehtävissä ja -töissä robotiikasta voisi olla hyötyä, jotta kehittäjät ymmärtäisivät, minkälaisiin tehtäviin robotteja tarvitaan.

Robottien tuomasta muutoksesta vanhustyössä on esitetty myös kriittisiä näkemyksiä. Tutkijoiden mukaan robotit eivät ratkaise vanhustyön hoitajapulaa.

Päivitetty 31.10.2022 klo 12.06: Sitaatista on korjattu ilmaisu autismin sairastaminen autismikirjoksi.

Miten robotiikka sinun mielestäsi sopii hoitotyöhön? Voit keskustella aiheesta 26. lokakuuta klo 23 saakka.

Aiheesta enemmän:

Voiko robotiikassa olla vastaus pahenevaan hoitajapulaan? Tulevaisuudessa robotti pitää seuraa, kantaa tavarat ja vie pesulle

Tietoinen tekoäly aiheuttaa ongelmia jo ennen tietoisuutensa saavuttamista

Suosittelemme sinulle