Hyppää sisältöön

Jasper Pääkkönen laittoi arvovaltansa likoon – nyt hän saapui katsomaan, mitä sillä saatiin: "Tulokset ovat aivan uskomattomia"

Itärajalle on syntymässä uusi merkittävä lohijoki, jonka vapauttamisessa Jasper Pääkkösellä oli merkittävä osa. Vastaavaa järvilohikantaa ei löydy muualta Suomesta.

Jasper Pääkkönen vieraili tänään itärajan tuntumassa Hiitolanjoella, josta jälleen yksi pato on purettu.
Elisa Paljakka,
Helena Korpela,
Petri Kivimäki

Kapea Hiitolanjoki on Tenojoen rinnalla ollut Suomen merkittävä lohijoki. Se on ollut padottuna yli sadan vuoden ajan kolmen eri padon voimin, minkä takia Laatokasta nouseva järvilohi ei ole päässyt ikiaikaisille kutupaikoilleen.

Nyt kalojen paluu synnyinseuduilleen on jälleen hieman lähempänä toteutumista, kun yksi Hiitolanjoen padoista on purettu.

Lahnasenkosken yli satavuotias vesivoimalapato on jo toinen pato, joka purettiin osana Hiitolanjoen ennallistamista.

Kartta, johon merkitty Hiitolanjoella sijaitsevat kolme voimalaitosta Lahnasenkoski, Ritakoski ja Kangaskoski.
Vanhoista vesivoimalapadoista on saatu purettua nyt kaksi, Kangaskosken pato ja Lahnasenkosken pato. Ensi vuonna vapautetaan vielä Ritalankosken pato. Kuva: Illusia Sarvas / Yle

Lahnasenkosken vanha pato on poistettu, ja ainutlaatuista koskiympäristöä on tarkoitus kehittää myös matkailu- ja retkeilykohteeksi.

Ennallistaminen Laatokanlohelle

Työtä Hiitolanjoen ennallistamisen hyväksi on tehty pitkäjänteisesti vuodesta 2017 asti, jolloin Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö osti Lahnasenkosken vesivoimalan Hiitolanjoen voima -yhtiöltä.

Vuonna 2019 mukaan tuli myös näyttelijä Jasper Pääkkönen. Hän auttoi keräämään rahaa myös kahden muun Hiitolanjoen padon ostamiseksi.

– Tulokset ovat aivan uskomattomia, ja mikä hienointa, niitä on saatu välittömästi, kertoo tänään Hiitolanjoella vieraillut Pääkkönen.

Näyttelijä Jasper Pääkkönen Hiitolanjoella.
Pääkkönen alkoi puhua julkisuudesta patojen purkamisen puolesta kahdeksan vuotta sitten. Asenneilmapiirissä on tapahtunut muutos, hän sanoo. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Pääkkönen viittaa tänä syksynä tehtyihin koekalastuksiin. Hiitolanjoen toisessa koskessa, jo vuoden päivät vapaana olleessa Kangaskoskessa lohikannan on todettu elpyneen yllättävän ripeästi.

– Kangaskosken koekalastuksessa saadut luvut ovat Suomen ennätystasoa. Patojen purkaminen on mahtava tapa ennallistaa uhanalaista luontoa, sillä siinä vaikutukset näkyvät usein hyvin nopeasti, hehkuttaa Pääkkönen.

Lisää: Järvitaimenet nousivat odottamaan padon aukeamista Kangaskoskella.

Lahnasenkoski virtaa syksyisessä maisemassa padon purkamisen jälkeen.
Lahnasenkoski virtaa vapaana kohti Laatokkaa vesivoimalan padon purkamisen jälkeen. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Hiitolanjoki on koti äärimmäisen uhanalaisille laatokanlohelle ja -taimenelle, jotka vaeltavat kutemaan Venäjän Laatokasta Suomen puolelle asti. Kymmenien kilometrien pituisessa joessa patoja on ollut vain Suomen puolella. Venäjällä patoja ei ole.

Pääkkönen muistuttaa, että kalastus ei ole syy, jonka takia virtavesiä ennallistetaan.

– Ensisijaisesti hankkeet toteutetaan uhanalaisen virtavesiluonnon pelastamiseksi. On pidettävä huolta, ettei kalastuksesta aiheudu minkäänlaista haittaa näille arvokkaille kalakannoille, Pääkkönen sanoo.

Hiitolanjoella saa kalastaa muita kalalajeja, muttei lohikaloja.

Kauhakuormaajat rakentavat Lahnasenkoskeen lohikaloille kutumatalikkoa.
Kaivinkoneet kaivavat kutumatalikkoja äärimmäisen harvinaiselle Laatokan lohelle. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Koko joen on arvioitu olevan vapaa lohien vaellukselle latvavesille saakka syksyllä 2023, kertoo ennallistamishanketta luotsaava Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toimitusjohtaja Hanna Ollikainen.

Hiitolanjoen ennallistamishanke on saanut myös kansainvälistä tunnustusta.

Retkeilyä koskimaisemissa

Hiitolanjoen pituus on 45 kilometriä, joista 8 kilometriä on Suomen puolella. Joen kosket ovat eteläisen Suomen mittakaavassa ainutlaatuisia ja merkittävä mahdollisuus alueen matkailulle.

Hiitolanjoen rauhallisesti virtaava vesi alajuoksulla ennen Venäjän rajaa.
Hiitolanjoki on Etelä-Suomen mittapuulla ainutlaatuinen koskineen ja kapeikkoineen. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Ennallistamisen hedelmistä pääsevät nauttimaan myös ihmiset, sillä alueen retkeily- ja virkistyskäyttöön tullaan panostamaan.

– Lahnasenkoskelle on jo valmistunut retkeilijöitä varten silta, josta voi ihailla koskea. Kosken putouskorkeus ennen purkua oli kahdeksan metriä, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Ollikainen kertoo.

Osana projektia kunnostetaan myös alueen suojellut vesivoimalarakennukset, joihin on suunnitteilla museo- ja matkailutoimintaa.

Yhteistyön tulosta

Hiitolanjoen voimalaitokset ohittavista kalateistä on väännetty peistä jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien.

Vuonna 2012 korkein oikeus määräsi Kangaskosken ja Ritolankosken voimalaistosten silloisen omistajan Hiitolanjoen voima -yhtiön rakentamaan vaelluskaloille kalatiet. Yhtiö viivytti projektin aloitusta valituksilla eri tahoille, kunnes se lopulta vuonna 2019 velvoitettiin aloittamaan rakennustyö vuoden sisällä.

Tämän jälkeen alkoi tapahtua.

Lahnasenkosken voimalaitos Hiitolanjoessa.
Lahnasenkosken pato elokuussa 2022. Purkutyöt ovat edenneet laskettua ripeämmin, ja seuraavaksi purkuvuorossa on Ritakosken pato. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö osti Hiitolanjoen vesivoimalat ja padot Maa- ja metsätalousministeriön ja useiden yksityisten lahjoitusten turvin.

Kangaskoskella vieraili kesällä 2022 jo 4700 ihmistä.

Lahnasenkosken ympäristö avautuu yleisölle kun alueen viimeistelytyöt saadaan tehtyä.

Lue seuraavaksi:

Suosittelemme sinulle