Hyppää sisältöön

Kaivosyhtiön valtava varausilmoitus Uudellamaalla huolestuttaa paikallisia – Porvoo, Pukkila ja Pornainen valittivat hallinto-oikeuteen

Kansainvälisen taustan omaava yhtiö ei voi vielä aloittaa kaivauksia, mutta se aikoo hakea malminetsintälupaa myöhemmin.

Ylen Porvoossa haastattelemat ihmiset kertovat, mitä ajatuksia mahdollinen kaivostoiminta tulevaisuudessa herättää.
Ulla Malminen
Avaa Yle-sovelluksessa

Kaivosmineraaleja etsivän yhtiön poikkeuksellisen laaja varausalue Uudellamaalla on poikinut useita valituksia Helsingin hallinto-oikeuteen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli Tukes hyväksyi kansainvälisen taustan omaavan yhtiön, Elementx Finland Oy:n varausilmoituksen elokuun loppupuolella. Tukesin mukaan yhtiön varausilmoitus täyttää kaivoslain vaatimukset, jolloin viranomaisen kuuluu hyväksyä ilmoitus.

Viime keväänä perustetun Elementx Finlandin kotipaikka on Helsinki. Se on Gibraltarille rekisteröidyn Ropa Investments Oy:n tytäryhtiö. Emoyhtiö investoi maailmanlaajuisesti mineraalien etsintäprojekteihin. Sen tavoitteena on löytää Suomesta akkuteknologiaan sopivia metalleja, kuten litiumia.

Tukesin ylitarkastajan Ilkka Keskitalon mukaan malminetsintä on taloudellisesti riskialtista toimintaa, joka yleensä edellyttää kansainvälistä rahoitusta useista lähteistä.

– Käytännössä nämä rahat tulevat ulkomaisista pörsseistä. Malminetsintävaiheeseen erikoistuneet sijoittajat rahoittavat yleensä kallioperätutkimukset Suomessa.

Uudenmaan varausalueelta Elementx Finland otaksuu löytävänsä litiumin lisäksi esimerkiksi tinaa, kuparia ja uraania.

Tukesin päätös antaa yhtiölle etuoikeuden valmistella malminetsintälupaa yli 1 622 neliökilometrin kokoisella varausalueella, johon kuuluu monia kuntia Mäntsälästä ja Pukkilasta aina Porvooseen ja Pernajaan saakka.

lajaa varauslue, jonka on tehnyt elementx-yhtiö
Lähde: Tukes Kuva: Riikka Tähtinen / Yle

Varausalueella yhtiö voi tehdä geologisia mittauksia ja ottaa vähäisiä näytteitä. Toiminta ei saa aiheuttaa vahinkoa, suurta haittaa tai häiriötä ympäristölle. Tukesin päätös ei vielä oikeuta varsinaiseen malminetsintään, kaivamiseen ja louhimiseen.

Tavallisesti Tukesin hyväksymä varausilmoitus on voimassa kaksi vuotta, mutta tässä tapauksessa sitä on lyhennetty yhteen vuoteen alueen poikkeuksellisen suuren koon vuoksi.

Yhtiön edustaja Portugalissa ei ole vastannut Ylen yhteydenottopyyntöön, mutta varausilmoituksesta käy ilmi, että Elementx Finland aikoo jättää malminetsintälupahakemuksen myöhemmin.

Kädellä on litiumia.
Litiumia tuotetaan haihduttamalla suolavedestä tai erottelemalla sitä kovasta kivestä, pääasiassa spodumeeni-malmista, ja jalostamalla se litiumoksidiksi. Kuva: Toni Määttä / Yle

Malminetsintävaiheessa yritetään paikallistaa taloudellisesti arvokkaita kaivosmineraaleja sisältäviä esiintymiä. Käytännössä malminetsintää tekevä yritys ottaa maa- tai kallioperästä näytteitä esimerkiksi koekairauksilla. Malminetsintälupa voi olla enintään 15 vuotta voimassa. Sen aikana yhtiön pitäisi hakea kaivos- ja ympäristölupia varsinaisen kaivostoiminnan aloittamiseksi.

Voi siis mennä vuosia, ennen kuin mitään kaivosteollisuutta syntyisi Elementx Finlandin varausalueelle, jos yhtiö päättäisi edetä siihen saakka ja saisi luvat kuntoon.

Porvoossa, Pukkilassa ja Pornaisissa pelkästään ajatus mahdollisesta kaivostoiminnasta tulevaisuudessa herättää kritiikkiä. Kunnat ovat valittaneet Tukesin päätöksestä hallinto-oikeuteen.

– Ennakkokäsityksemme on, että tuleva kaivoslaki mahdollistaa vahvemman kannanoton kaupungin puolelta eli kaavoituksen kautta. Näillä näkymin on vaikea nähdä, että Porvoossa syntyisi sellainen tilanne, jossa kaivostoiminta haluttaisiin mahdollistaa kaavassa, sanoo Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula
Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujulan mielestä Porvoon maineeseen ei istu kaivoskaupungin imago. Kuva: Joni Tammela / Yle

Ujula on huolissaan alueen luonnosta ja pohjavesialueesta.

Pukkilan kunnanjohtaja Katarina Helander jakaa samat huolenaiheet.

– Uusimaa jakautuisi ympäristöpoliittisesti kahtia. Meistä tulisi kaivos-Uusimaa-alue, ja toisaalla olisi kestävän kehityksen strategiaa rakentava hyvinvointi-Uusimaa-alue.

Helanderin mukaan Pukkilan vetovoimatekijöitä ovat luonto, maaseutu, matkailu ja rauhallisuus. Kaivostoiminta ei tukisi kunnan arvoja.

Hallituksen esitys kaivoslain muutoksesta on eduskunnan käsittelyssä. Esityksen mukaan kaivosten kaavoituksesta päättäisivät käytännössä kunnanvaltuustot, eli paikallinen päätösvalta vahvistuisi.

Korjaus 7.11. kello 19:17: Otsikko korjattu muotoon ”Kaivosyhtiön valtava varausilmoitus Uudellamaalla huolestuttaa paikallisia – Porvoo, Pukkila ja Pornainen valittivat hallinto-oikeuteen”. Otsikossa luki aiemmin, että valitukset olisi tehty hovioikeuteen.

Kaivoslaki uudistuu: kunta voi jatkossa estää kaivoksen alueellaan, malminetsintä luonnonpuistoissa kielletään

Litium, tuo maaginen 10 grammaa, jota ilman et tule toimeen

Suosittelemme