Hyppää sisältöön

Suomalaistutkimukset: Seksiin myöntyminen ilman omaa halua tuottaa useimmille kielteisiä seurauksia – eniten myöntyvät nuoret naiset

Myöntymisen syyksi mainittiin muun muassa kumppanin ilahduttaminen ja suhteen ylläpito, mutta moni kertoi myös kokeneensa painostusta.

Toisen ihmisen seksuaaliseen koskettamiseen on pyydettävä lupa ja pyynnöstä on oikeus myös kieltäytyä. Kuvituskuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Paula Tiessalo

Seksuaalisen halun jonkinasteinen eriparisuus on intiimisuhteissa yleistä. Osapuolten halut voivat olla pysyvästi erilaisia tai halukkuus voi vaihdella tilanteiden mukaan.

Miten toimia, kun kumppani ehdottaa seksiä, mutta ei itse sillä hetkellä tunne halua seksuaaliseen kanssakäymiseen?

Jokaisella ihmisellä on oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen. Seksiin ei ole missään tilanteessa tai suhteessa pakko suostua.

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa myös sitä, että yksilö voi päättää myöntyä seksiin, vaikkei itse kokisi seksuaalista halua. Tällöin hän antaa toiminnalle suostumuksensa, selittää Åbo Akademin tutkija Annika Gunst.

– Suostumuksellinen seksi voi olla sellaista, jossa yksilö kokee omaa halua tai sellaista, jossa omaa halua ei koeta. Jälkimmäinen on seksiin myöntymistä, eli suostuu seksiin, vaikkei itse koe seksuaalista halua.

Kumppani ei saa painostaa toista antamaan suostumuksensa. Seksuaalisiin tekoihin painostaminen, pakottaminen tai manipuloiminen on vääränlaista vallankäyttöä ja väkivaltaa.

Ikä ja taito puhua seksistä suojaavat vahingolliselta myöntymiseltä

Annika Gunst on tehnyt vuosina 2020 ja 2022 kaksi tutkimusta seksiin myöntymisestä. Ensimmäiseen vastasi lähes 1500 ihmistä ja jälkimmäiseen, osittain laadulliseen tutkimukseen vajaat 200 ihmistä.

Suurin osa vastaajista oli naisia, joten vielä julkaisemattomat tutkimukset valaisevat aihetta, mutta eivät ole väestötasolla edustavia.

Alustavien tutkimustulosten perusteella cis-naiset (eli syntymässä naiseksi määritellyt ja itsensä naiseksi kokevat) myöntyvät seksiin enemmän kuin cis-miehet. Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemmissa ulkomaalaisissa tutkimuksissa.

– Tätä voi osittain selittää se, että yleisesti ottaen naiset ilmoittavat kokevansa vähemmän seksuaalista halua kuin miehet. Tässä on kuitenkin paljon yksilöllistä vaihtelua, Gunst sanoo.

Nuoremmat ihmiset myöntyvät useammin kuin vanhemmat. Lisäksi alhaisempi koulutustaso vaikuttaa siihen, että seksiin myönnytään enemmän kuin korkeammin koulutetut tekevät.

Elämänkokemuksen myötä omista rajoista voi olla helpompi pitää kiinni, Gunst arvioi.

– Myöntyminen on yleisempää, jos ihmisen on ylipäänsä vaikea puhua seksistä ja jos hän kokee, ettei hänellä ole valtaa vaikuttaa tilanteeseen.

Myöntymisellä saatetaan hakea myös hyviä asioita

Myöntymiseen on monenlaisia syitä. Ne voivat liittyä yksilöön itseensä tai suhteen hoitamiseen.

Osa ihmisistä kokee oman halunsa olevan responsiivista, eli se syttyy vasta seksin aikana. Jotkut nauttivat voidessaan tarjota kumppanilleen nautintoa. Tällöin päätös myöntyä seksiin voi johtaa myönteisiin seurauksiin.

Tutkijat puhuvat lähestymismotiiveista (approach motives). Yksilö kokee myöntymisen avulla saavuttavansa jotain hyvää itselleen tai suhteelle.

Toisaalta ihmiset myöntyvät seksiin, koska haluavat välttää kieltäytymisestä tulevia ikäviä seurauksia. Halutaan ehkä välttää loukkaamasta tai suututtamasta kumppania tai koetaan, että itsellä ei ole suhteessa valtaa.

Tällöin myöntymisen taustalla vaikuttavat välttämismotiivit (avoidance motives). Seuraukset ovat yleisemmin kielteisiä.

– Ihmiset, joilla on enemmän välttämismotiiveja ja jotka uskovat vähemmän vaikutusmahdollisuuksiinsa, raportoivat muita enemmän kielteisiä vaikutuksia myöntymisen seurauksina, tutkija Annika Gunst sanoo.

Kielteiset seuraukset paljon yleisempiä kuin myönteiset

Gunstin tutkimuksen mukaan seksuaaliseen kanssakäymiseen myöntyneistä peräti 66–76 prosenttia koki ainoastaan tai osittain kielteisiä seurauksia.

Näitä olivat muun muassa kielteiset ajatukset itsestä, fyysinen kipu, omien rajojen epäselvyys sekä seksin laadun ja halun heikkeneminen.

Kielteisiä vaikutuksia suhteeseen olivat muun muassa suhteen laadun huonontuminen, negatiiviset tunteet kumppania kohtaan, riidat ja ongelmallinen seksuaalinen dynamiikka vastaisuudessa.

Pelkästään positiivisia seurauksia kertoi kokeneensa 10–22 prosenttia vastaajista.

He kokivat muun muassa nauttineensa kumppaninsa ilahduttamisesta ja oppineensa kokemuksesta. Osa tunnisti oman halunsa responsiiviseksi ja koki, että seksi osoittautui kuitenkin nautinnolliseksi.

Suhteeseen liittyvinä myönteisinä seurauksina mainittiin muun muassa suhteen ylläpito ja vahvistuminen, jännitteiden väheneminen ja parempi kommunikaatio.

– Ihmiset kokivat, että kommunikaation toimiminen tai toimimattomuus oli yhteydessä siihen, koettiinko myöntyminen positiivisena vai negatiivisena, Gunst sanoo.

Omia myöntymisen syitä kannattaa miettiä

Asiat ovat kunnossa silloin, kun yksilö tekee päätöksen myöntymisestä ilman painostusta ja kokee siitä seuraavan hyviä asioita.

Tutkimustulosten mukaan moni seksiin myöntynyt on kuitenkin kokenut tilanteessa painostusta.

Seuraavan kerran kun vastaan tulee tilanne, jossa kumppani tekee aloitteen seksiin eikä itse koe halua, kannattaa pysähtyä miettimään, onko myöntyminen itselle hyväksi vai onko siitä haittaa.

Seksistä, halusta ja omista rajoista pitäisi uskaltaa puhua kumppanin kanssa. Siihen voi myös hakea apua esimerkiksi seksuaalineuvonnasta tai pariterapiasta.

Suosittelemme sinulle