Hyppää sisältöön

Hailuodon kiinteä yhteys sovitetaan maisemaan – ei valoja eikä korkeita rakenteita

Hailuotoon rakennettavan pengertien siihen tulevien siltojen suunnittelussa pyritään ottamaan läheiset Natura 2 000 -alueet. Tielle ei esimerkiksi ole tulossa valaistusta.

Yhteyden Perämeren suurimmalle saarelle muodostavat pengertie ja kaksi siltaa, jotka valmistuttuaan korvaavat nykyisen lauttaliikenteen. Uusi 8,4 kilometrin pituinen maantieyhteys nopeuttaa ja helpottaa henkilö- ja tavaraliikennettä Hailuotoon. Kuva: Väylävirasto

Hailuodon maayhteyden läheisyydessä Luodonselän ympärillä on useita Natura 2 000 -alueita. Luontoselvitysten mukaan alueella esiintyy uhanalaisia kasvilajeja, harvinainen meriuposkuoriainen sekä runsaasti harvinaisia lintulajeja. Näiden pohjalta tien ja siltojen suunnittelua ohjaavatkin suunnittelijan mukaan Natura-vaatimukset.

– Siltojen ja pengertien tulee istua merimaisemaan mahdollisimman hyvin. Siksi siltakannesta ei kohoa mitään kannatinpylväitä tai muita korkeita rakenteita. Tielle ei ole tulossa valaistusta eikä siltarakenteita valaista, jotta ne eivät kiinnitä huomiota maisemassa, kiinteän yhteyden pääsuunnittelija Pekka Mosorin Plaanasta kertoo tiedotteessa.

Huikun siltaan on valittu niin sanottu teräsbetonikantinen liittopalkkisilta, jossa betoninen siltakansi ja teräksiset palkit toimivat yhdessä kantavana rakenteena. Toisen sillan kantava rakenne on teräsbetonia, jossa teräbetonisen kansirakenteen palkit ovat jännitettyjä.

Koska alueen peruskallio on poikkeuksellisen syvällä, siltojen perustuksissa käytetään pitkiä sisältä betonoituja teräsputkipaaluja, jotka tukeutuvat kovaan moreenikerrokseen.

– Veden syvyys on pengertien kohdalla varsin matala. Pitkät sillat tulevat syvännekohtiin ja silta-aukoilla varmistamme, että vesi pääsee virtaamaan ja vaihtumaan edelleen merialueella. Lisäksi ankarat meriolosuhteet, kuten jää ja aallokko haastavat siltasuunnittelijan, Mosorin kertoo.

Siltojen välitukiin rakennetaan jäänsärkijät, joilla jäämassat rikotaan ennen kuin ne pääsevät painamaan ja liikaa kuormittamaan siltojen perustuksia.

Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille rakennettavan kiinteän maantieyhteyden toteuttaa allianssi, jossa ovat mukana Väylävirasto, rakentajaosapuolena GRK Suomi ja suunnittelijaosapuolina AFRY sekä A-Insinööreihin kuuluvat Plaana ja Ponvia.

Maayhteyden vesilupapäätöksestä tehty valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Pengertien ja siltojen rakentaminen voi alkaa, kun päätös vesiluvasta on lainvoimainen.

Tämänhetkisen arvion mukaan rakentaminen voisi käynnistyä keväällä 2023, jos hallinto-oikeuden päätös tulee tämän vuoden puolella eikä päätöksestä valiteta. Tällöin kiinteä yhteys aukeaisi liikenteelle aikaisintaan vuonna 2025 ja lauttaliikenne päättyisi.

Oulun ja Hailuodon välisen kiinteän yhteyden budjetti on noin 96 miljoonaa euroa.

Seuraa mitä lähelläsi tapahtuu. Lue ja katso lisää uutisia Pohjois-Pohjanmaalta.

Suosittelemme sinulle