Hyppää sisältöön

Presidentti Niinistö kannustaa edistämään Nato-lakia jo ennen Turkin ja Unkarin hyväksyntää

Presidentti Sauli Niinistö haluaa, että Suomi on valmis liittymään Natoon heti, kun puuttuvat ratifioinnit Turkilta ja Unkarilta on saatu.

Presidentti Sauli Niinistö puhui 7. marraskuuta maanpuolustuskurssin avajaisissa. Tuolloin hän sanoi uskovansa, että Suomen Nato-jäsenyys toteutuu ”kohtuullisessa ajassa”. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Presidentti Sauli Niinistö toivoo eduskunnan käsittelevän Nato-jäsenyyden mahdollistavan lain jo ennen kuin Turkki ja Unkari ovat antaneet lopullisen hyväksyntänsä Suomen Nato-jäsenyydelle eli ratifioineet Suomen liittymispöytäkirjat.

Tämä käy ilmi tasavallan presidentin kanslian (TPK) lausunnosta, joka koskee hallituksen esitysluonnosta Suomen liittymisestä Natoon.

Naton 30 jäsenmaasta vain Turkki ja Unkari eivät ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjoja.

–Tasavallan presidentin kanslia pitää asianmukaisena, että hallituksen esitys Pohjois-Atlantin sopimuksen hyväksymisestä annetaan eduskunnalle riippumatta edellä mainituista puuttuvista ratifioinneista, jotta valmius sopimusten hyväksymiseen on olemassa heti kun sen edellytykset täyttyvät, kanslian lausunnossa todetaan.

Tasavallan presidentin kanslia on presidenttiä avustava elin. Lausunnon ovat allekirjoittaneet presidentin kansliapäällikkö Hiski Haukkala sekä presidentin oikeudellinen neuvonantaja Päivi Pietarinen.

Suomi ja Ruotsi yhtä matkaa Natoon

Presidentti Niinistö on korostanut, että Suomi ja Ruotsi kulkevat yhtä matkaa Natoon.

Asiaan viitataan myös presidentin kanslian lausunnossa.

– Kanslia pitää tarkoituksenmukaisena esitysluonnoksessakin mainittua tavoitetta, että Suomi ja Ruotsi tallettavat liittymisasiakirjansa samaan aikaan.

Kanslian lausunnossa kommentoidaan myös sitä, miten Natoa koskevat ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat olisi jatkossa linjattava.

Kanslian mukaan keskeiset Natoa koskevat ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat on jatkossakin linjattava valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiskokouksissa eli niin sanotussa tp-utvassa.

Presidentin kanslia kommentoi myös Suomen profiilia Natossa. Suomen roolista on käyty keskustelua esimerkiksi ydinaseisiin liittyen.

– Suomen profiili Nato-jäsenenä muovautuu luontevasti aikanaan, muuttuvien olosuhteiden mukaisesti, käytännön työn ja kansallisen päätöksentekomme kautta, lausunnossa todetaan.

Suosittelemme sinulle