Hyppää sisältöön

ADHD-lääkkeestä lupaavia tuloksia amfetamiiniriippuvuuden hoidossa – muilla lääkkeillä riskit sairastua tai kuolla kohosivat

Lisdeksamfetamiini oli yhteydessä parhaisiin tuloksiin esimerkiksi kuolemanriskin ehkäisemisessä. Amfetamiiniriippuvuuden hoitoon ei tällä hetkellä ole hyväksyttyjä lääkkeitä.

ADHD-lääke osoittautui laajassa tutkimuksessa lupaavaksi amfetamiiniriippuvuuden hoitoon.
Anna Ronkainen

Tarkkaavaisuushäiriö ADHD:n hoitoon tarkoitetun lääkkeen käytöstä on saatu lupaavia tuloksia amfetamiiniriippuvuuden hoidossa.

ADHD-lääkkeenä käytettävä lisdeksamfetamiini oli tuoreessa tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) yhteydessä parhaisiin tuloksiin sairaalahoitoon joutumisen ja kuolemanriskin ehkäisemisessä.

Itä-Suomen ylipiston, Karoliinisen instituutin ja Kuopiossa sijaitsevan Niuvanniemen oikeuspsykiatrisen sairaalan tutkimuksessa tarkasteltiin päihderiippuvuuden hoidossa usein käytettyjen lääkkeiden yhteyttä sairaalajaksoihin, kuolemiin ja kuolleisuuteen.

Lisdeksamfetamiini on amfetamiinijohdannainen, jota käytetään joissakin maissa myös ahmimishäiriöiden hoitoon.

Lisdeksamfetamiinin käytön aikana esimerkiksi kuolleisuusriski oli 57 prosenttia pienempi verrattuna ajanjaksoihin, jolloin potilas ei käyttänyt lääkettä. Päihderiippuvuudesta johtuvan sairaalajakson riski oli 18 prosenttia alhaisempi ja mistä tahansa syystä johtuvan sairaalajakson tai kuoleman riski 14 prosenttia alhaisempi.

– Lisdeksamfetamiini johti suotuisaan lopputulemaan kaikilla mittareilla, mutta muilla käytettävillä lääkeaineilla, kuten masennuslääkkeillä, oli päinvastoin kohonnut riski, tutkimusta johtanut professori Jari Tiihonen tiivistää.

Esimerkiksi rauhoittavana lääkkeenä käytetyn bentsodiatsepiinin käyttöön liittyi selvästi lisääntynyt todennäköisyys sairastua tai kuolla.

Itä-Suomen yliopiston ja Karoliinisen instituutin professori Jari Tiihonen pitää tärkeänä sitä, että amfetamiiniriippuvuuden hoitoon saataisiin tulevaisuudessa hyväksytty lääke. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Amfetamiiniriippuvuuteen tarvittaisiin lääkehoito

Amfetamiini ja sen johdannaiset ovat maailman kolmanneksi käytetyimpiä laittomia päihdeaineita. Niiden käyttäjät päätyvät yhä useammin sairaalahoitoon.

Käyttöön liittyy myös ylikuolleisuutta, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, somaattista sairastavuutta sekä onnettomuuksia ja henkirikoksia.

Käyttäjille ei ole tällä hetkellä riippuvuuden hoitoon tarkoitettuja, hyväksyttyjä lääkkeitä. Tarvetta kuitenkin olisi, käytön yleisyyden vuoksi.

– Amfetamiinin käyttöön liittyvät ongelmat lisääntyvät jatkuvasti. Ne aiheuttavat paljon harmia ja kustannuksia sekä ihmisille itselleen että yhteiskunnalle, Niuvanniemen sairaalan oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Milja Heikkinen tiivistää.

Nykyiset hoitomuodot eivät Tiihosen mukaan ole kovinkaan kehuttavia.

– Opiaattien käyttöön liittyviä haittoja on pystytty varsin hyvin vähentämään erilaisten lääkehoitojen avulla. Tällaisia hoitomuotoja pitäisi löytää myös stimulanttien käyttäjille, Tiihonen toteaa.

ADHD-lääke voisi tulevaisuudessa olla sellainen.

– Tässä voisi olla samanlainen ajatus taustalla kuin siinä, että opioidiriippuvuutta hoidetaan opioideilla tai nikotiiniriippuvuutta hoidetaan nikotiinikorvaushoidoilla: amfetamiinijohdannaisilla lääkeaineilla voisi olla tehoa amfetamiiniriippuvuuden hoidossa, Heikkinen pohtii.

Oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Milja Heikkinen sanoo, että tutkimustulokset olivat yksiselitteisiä ja selkeitä. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Tutkijat pitävät uutta tutkimusnäyttöä erittäin hyvänä jatkoa ajatellen.

– Vielä ei voi sanoa, että ADHD-lääkettä voisi ryhtyä kaikille amfetamiiniriippuvaisille lääkkeenä käyttämään. Tarvitsemme myönteisiä tuloksia useammassa satunnaistetussa tutkimuksessa ja sitten semmoisesta voisi alkaa puhua, Tiihonen sanoo.

Jatkossa myös diagnoosit olisivat tärkeitä

ADHD:n lääkkeenä hyvin toimiva lisdeksamfetamiini vähentää impulsiivisuutta ja se luultavasti vaikuttaa myös siihen, että ihminen käyttäytyy harkitummin.

Kliinisen lääketieteen professori Jari Tiihonen näkee, että ADHD:ta sairastavat ovat suuremmassa vaarassa ajautua amfetamiinin käyttäjiksi. Tiihonen arvioi, että todennäköisesti osalla amfetamiiniriippuvaisista on ADHD, jota he lääkitsevät katukaupasta saatavalla amfetamiinilla.

– Reseptillä saatava lääke olisi turvallisempi ja vähemmän haittoja aiheuttava.

ADHD-lääke vakauttaa aivojen dopamiinitoimintaa. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Nyt tehdyn tutkimuksen osalta ei ole varmuutta siitä, kuinka moni mukana olleista oli saanut ADHD-diagnoosin. Tämä johtuu siitä, että tiedossa on ollut vain julkisessa terveydenhuollossa annetut diagnoosit ja lääkkeet.

– Jatkossa tärkeä olisi tutkia potilasjoukko myös sen suhteen, onko amfetamiiniriippuvaisella henkilöllä ADHD vai ei.

Laajaan rekisteritutkimukseen osallistui lähes 14 000 Ruotsissa asuvaa 16–64-vuotiasta amfetamiiniriippuvaista henkilöä.

Kaikki tutkimukseen osallistuneet ovat saaneet riippuvuusdiagnoosin vuosien 2006–2018 välisenä aikana.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta 1.12. klo 23:een saakka.

Suosittelemme sinulle