Hyppää sisältöön

Kansalaisraati haluaa rajoittaa Lapin nuorten metsien hakkuita

Lapissa hakataan liian nuoria metsiä, katsoo Luonnonvarakeskuksen ja Lapin liiton kokoama kansalaisten metsäraati. Raatia huolettaa hiilinielujen hupeneminen.

Puutavaraa lastataan Kemijärvellä tammikuussa 2021. Joukossa on runsaasti ohutta, nuorta mäntyä. Kuva: Tapani Leisti / Yle

Lapin maakunnan metsää omistavista ja omistamattomista asukkaista kootun raadin mukaan metsälakiin pitäisi palauttaa ohuiden puiden kaatokielto.

Vuonna 2014 metsälaista poistettiin hakkuita koskeva puun alin läpimitta. Lakimuutoksen ansiosta Lapissakin on hakattu entistä nuorempia metsiä.

Muun muassa luonnonvarakeskuskuksen Luken asiantuntijoiden sparraama, Lapin kansalaisten metsäraati on huolissaan metsälain vauhdittamasta hiilinielujen hupenemisesta.

Luken ja Lapin liiton laatiman raadin tiedotteen mukaan uudistushakkuita tehdään liian nuorissa, keskenkasvuisissa metsissä.

Kansalaisraati vaatiikin metsälain tiukentamista.

– Nuorten, keskenkasvuisten metsien, jotka ovat merkittäviä hiilinielujen kannalta, päätehakkuista pitäisi luopua, kuten aikaisemmassa metsälaissa ennen vuotta 2014 oli säädetty rungonhalkaisijan mukaan, todetaan raadin tiedotteessa.

Tuoretta, avointa tilannetietoa metsistä kaivataan

Raadin mielestä Lappiin tarvitaan vuotuinen maksimihakkuukiintiö. Kiintiö kertoisi raadin mukaan, kuinka paljon on kestävää hakata hiilinielujen säilyvyyden kannalta ja mikä on metsien uudistamistarve.

Uutta metsälakia ovat arvostelleet samoista riskeistä kenttätyötä tekevät metsäalan ammattilaiset Lapissa. Hakkuut heikentävät hiilinieluja eli kasvavien metsien kykyä tuottaa hiilivarastoja.

Vuonna 2021 Suomen hiilinielu romahti korkeiden hakkuumäärien ja hidastuneen puun kasvun myötä, ja Suomen maankäyttösektori muuttui viime vuonna ensimmäistä kertaa nettonielusta nettopäästölähteeksi.

Mikä on Lapin metsäraati?

Luonnonvarakeskus Luke kokosi metsäraadin Lapin maakunnan asukkaista. Kutsu metsäraadin jäseneksi lähetettiin 6000:lle satunnaisesti valitulle asukkaalle viime syyskuussa.

Lapin liiton ja Luken mukaan kutsuun vastanneista 240 asukkaasta valittiin raatiin satunnaisesti 33 henkilöä, mutta siten, että valitut edustivat Lapin väestöä asuinpaikan, sukupuolen, iän ja koulutustaustan mukaan.

Luonnonvarakeskuksen ja Lapin liiton lisäksi raadin kokoamisessa ja ohjaamisessa ovat olleet mukana Suomen ympäristökeskus ja Turun yliopisto.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 29.11. kello 23 saakka.

Suosittelemme sinulle