Hyppää sisältöön

Varsinais-Suomen Ely-keskus puoltaa Laitilan ja Mynämäen tuulipuistoja

Hanke on Elyn mukaan toteuttamiskelpoinen. Suunnitelmissa on noin 10 tuulivoimalan kokonaisuus.

Tuulivoimalan siivet.
Tuulivoimala. Arkistokuva. Kuva: Linnea de la Chapelle / Yle
Minna Rosvall

Varsinais-Suomen Ely-keskus on antanut lausunnon ABO Wind Oy:n Laitilan Kolsaan ja Mynämäen Juvansuolle suunnitteleman tuulivoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Hanke on toteuttamiskelpoinen.

Suunnitelmissa on noin 10 tuulivoimalan kokonaisuus, kerrotaan Ely-keskuksen tiedotteessa.

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, jotka rakennetaan ensisijaisesti teiden yhteyteen kaapeliojiin.

Ympäristövaikutuksia syntyy erityisesti lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, luontoympäristöön sekä ilmastoon.

Hankkeen merkittävimmät myönteiset vaikutukset kohdistuvat ilmastoon.

Kolsa–Juvansuon tuulivoimapuisto kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Tuulienergialla myös korvataan uusiutumattomia energialähteitä, mikä osaltaan vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Tehtyjen arviointien perusteella hankkeesta ei ennakolta arvioiden aiheudu sellaisia todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka olisivat esteenä hankkeen jatkosuunnittelulle ja tarvittavien viranomaislupien hakemiselle.

Suosittelemme sinulle