Hyppää sisältöön

Sotevaliokunta ehdottaa muutoksia yrittäjien eläkelakiin – esitys kelpaa nyt myös Suomen Yrittäjille

Yrittäjän työtulon arvioinnissa tulisi muutosten jälkeen ottaa selkeämmin huomioon muitakin seikkoja kuin alan mediaanipalkka.

Yrittäjä Nanna Nikunen valmistaa paljasjalkakenkiä nahkatuotannon hukkanahasta ja kierrätysnahasta. Kuva helmikuulta 2022. Kuva: Kiira Ikävalko / Yle
STT

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä yrittäjien eläkelain uudistamisesta. Valiokunta esittää kuitenkin mietinnössään muutoksia esitykseen. Muutosten myötä myös lakiesitystä tiukasti kritisoinut Suomen Yrittäjät ry kääntyi kannattamaan sitä.

Yrittäjien eläkelaki on muuttumassa niin, että yrittäjien eläkekertymän ja muun sosiaaliturvan määrittävän työtulon lähtökohtana olisi toimialan mediaanipalkka. Hallituksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja vähentää alivakuuttamista, ja muutoksen tarkoituksena on ollut saada työtulo vastaamaan nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa.

Valiokunta ehdottaa lakiehdotusta muutettavaksi niin, että säännöksen sanamuoto ohjaa eläkelaitosta kokonaisarvion tekemiseen. Arviossa otettaisiin mediaanipalkan ohella huomioon tasapuolisesti muitakin seikkoja kuin mediaanipalkka, kuten yrittäjän työpanoksen määrää ja arvoa kuvaavat tiedot. Näin työtulo voi asettua mediaanipalkkaa suuremmalle tai pienemmälle tasolle.

Valiokunta korostaa myös, että aloittavilla yrittäjillä ei välttämättä synny taloudellista tulosta.

Valiokunta ehdottaa muutosta myös siihen, miten työtulo tarkistetaan. Hallituksen esitys toisi eläkeyhtiöille velvollisuuden tarkistaa yrittäjän työtulo kolmen vuoden välein. Valiokunta ehdottaa, että kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla tarkistus voi olla enintään 4 000 euroa kerrallaan. Tämän tarkoituksena olisi kohtuullistaa muutosten vaikutuksia.

Kokoomus jätti mietintöön vastalauseen. Kokoomuksen mielestä yrittäjän näkemyksellä pitäisi olla painoarvoa ja lakiesityksessä olisi pitänyt korostaa yrittäjien itsensä asemaa luotettavan tiedon lähteenä.

Suomen Yrittäjät oli kritisoinut kesäkuussa annettua lakiesitystä kovin sanoin ja vaatinut siihen muutoksia. Etujärjestö otti valiokuntakäsittelyssä tulleet muutokset tervetulleina vastaan ja ilmoitti kannattavansa nyt esitystä.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta.

Suosittelemme sinulle