Hyppää sisältöön

Tutkimus: Nato-prosessi on tuonut Suomelle poikkeuksellista huomiota ja vahvistanut Suomen maakuvaa maailmalla

Suomen näkyvyys on tänä vuonna ollut historiallisella tasolla.

Ulkoministeriön oman seurannan mukaan Suomen näkyvyys on ollut kaksin- tai jopa kolminkertaista vuoteen 2021 verrattuna. Kuva: AOP
STT

Ulkoministeriön teettämään kansainväliseen tutkimukseen vastanneista lähes puolet kertoo mielikuviensa Suomesta muuttuneen myönteisemmiksi viimeisen vuoden aikana.

Tutkimuksen mukaan Suomen Nato-prosessilla on ollut suuri rooli sekä näkyvyyden kasvussa että myönteisten mielikuvien syntymisessä, ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan. Tutkimus toteutettiin Yhdysvalloissa, Saksassa, Japanissa, Britanniassa, Intiassa, Brasiliassa, Turkissa, Etelä-Koreassa, Kiinassa ja Venäjällä.

Ulkoministeriön oman seurannan mukaan Suomen näkyvyys on ollut kaksin- tai jopa kolminkertaista vuoteen 2021 verrattuna. Tämän vuoden toukokuussa Suomea koskevien internethakujen määrä kymmenkertaistui alkuvuoden keskiarvoon nähden.

– Eniten hakuja tehtiin Suomen poliittiseen johtoon sekä EU- ja Nato-aiheisiin liittyen. Kiinnostuksen kasvu oli suurinta Suomen Puolustusvoimiin ja Suomen Turkki-suhteeseen liittyen, maakuvatyön asiantuntija Meira Pappi kertoi torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Nato-prosessin myönteinen vaikutus voimakkainta Yhdysvalloissa

Tutkimuksen vastaajista 72 prosenttia muisti kuulleensa Suomeen liittyviä uutisia viimeisen vuoden aikana. Noin puolet heistä kertoi mieleensä jääneiden uutisten liittyneen Suomen Nato-prosessiin.

Suomeen liittyvillä uutisilla on ollut hyvin myönteinen vaikutus mielikuviin Suomesta: puolet Suomi-aiheisia uutisia muistaneista vastaajista kertoi, että uutisointi on vaikuttanut myönteisesti heidän näkemyksiinsä Suomesta.

Jos venäläisvastauksia ei oteta huomioon, hieman yli puolet Naton tuntevista vastaajista kertoi Suomen Nato-prosessin vaikuttaneen heidän mielikuviinsa Suomesta myönteisesti. Suurin myönteinen vaikutus oli Yhdysvalloissa, missä 77 prosenttia vastaajista kertoi näkemystensä muuttuneet positiivisemmiksi.

Kielteisimpiä vaikutukset olivat Venäjällä ja Kiinassa.

Suomen arvot laajasti samaistuttavia, ihmiset ja koulutus yhdistävät

Meira Papin mukaan Suomen näkyvyyden kasvu on nyt tehnyt entistä suuremmalle joukolle ihmisiä selväksi sen, että Suomella on pitkä raja Venäjän kanssa. Tämä yhdistettynä Suomen Nato-prosessiin on vaikuttanut hyvin positiivisesti Suomen maakuvaan maailmalla.

Papin mukaan myös Suomeen liitetyt arvot ovat tutkimuksen perusteella laajasti samaistuttavia.

– Ihmiset ja koulutus olivat suurimpia yhdistäviä tekijöitä, Pappi kertoi.

Investointiympäristönä Suomeen suhtaudutaan myönteisemmin

Nato-hakemuksen myötä Suomeen suhtaudutaan myös investointiympäristönä entistä myönteisemmin. Kun tutkimuksen venäläisvastaukset jätetään huomiotta, yli puolet vastaajista kertoi Nato-prosessin nostaneen halukkuutta vierailla ja investoida Suomessa sekä ostaa suomalaisia tuotteita.

– Tulos on merkittävä ja hyvin positiivinen. Pitkän aikavälin vaikutuksia ei voida vielä arvioida. Seurantaa jatketaan, Pappi kertoi.

Tutkimusta varten haastateltiin heinä- ja elokuussa noin 4 000:ta täysi-ikäistä, keski- ja hyvätuloista ihmistä. Kaikilla vastaajilla oli korkeakoulututkinto, ja he olivat kansainvälisesti suuntautuneita. Tutkimuksen toteutti Bloom Consulting.

Suosittelemme sinulle