Njuike sisdoaluide

Otimme selvää: Mitä ovat vähemmistön vähemmistöt, joista on ollut puhetta saamelaiskäräjälain yhteydessä?

Saamelaiskärälakiin liittyen jopa poliitikot ovat viitanneet vähemmistön vähemmistöihin. Mutta mitä ne oikein ovat, toimittajamme otti asiasta selvää.

Toimittaja Susanna Guttorm selvittää, mitä ne vähemmistön vähemmistöt ovat, joihin on julkisessa keskustelussa viitattu useaan otteeseen.
Susanna Guttorm

Saamelaisia koskevissa nettikeskusteluissa ja myös poliitikkojen suusta on viime aikoina kuultu viittauksia vähemmistön vähemmistöihin, useimmin inarinsaamelaisiin ja metsäsaamelaisiin.

Mutta mitä nämä vähemmistön vähemmistöt sitten ovat? Rajan vetäminen eri vähemmistöjen välille voi olla vaikeaa, mutta yritetään.

Kieliryhmiä on kolme

Saamelaiset voidaan Suomessa karkeasti jakaa kielen mukaan kolmeen ryhmään: koltat, inarinsaamelaiset ja pohjoissaamenkieliset. Eri kieliryhmät ovat myös sekoittuneet aikojen saatossa muun muassa avioliittojen kautta. Monilla esimerkiksi pohjoissaamenkielisillä voi olla esimerkiksi inarinsaamelainen vanhempi tai kolttasaamelainen isovanhempi.

Pohjoissaamenkielisiä asuu koko saamelaisalueella. Inarinsaamelaiset ovat perinteisesti asuneet Inarin alueella. Koltat siirrettiin sotien jälkeen entisten Suomen, nykyisen Venäjän alueelta Inariin.

Metsäsaamelaiset on uusi ilmiö

Mutta entäpä metsäsaamelaiset, keitä he sitten ovat? Kyseessä on verrattain uusi ilmiö. Termi on alkanut vilahdella julkisessa keskustelussa kymmenisen vuotta sitten. Ennen metsäsaamelaiset -termiä julkisuudessa on puhuttu myös metsälappalaisista.

Metsäsaamelaisuudesta on olemassa erilaisia tulkintoja. Joidenkin mielestä metsäsaamelaiset ovat kielensä menettäiden vanhojen lappalaissukujen jälkeläisiä ja näin ollen siis oma saamelaisryhmänsä. Joidenkin mielestä taas metsäsaamelaisuus on keinotekoinen termi, jolla kuvataan henkilöitä, jotka haluavat saamelaiskäräjien vaaliluetteloon vedoten vuosisatoja sitten eläneisiin esivanhempiin, jotka on vanhoissa asiakirjoissa merkitty lappalaiselinkeinon harjoittajiksi.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia