Hyppää sisältöön

Ambulanssien väki pulassa uusissa kerrostaloissa – porraskäytävät liian ahtaita potilaiden kuljetukseen

Ensihoitajat toivovat, että kerrostalojen kierreportaat jäisivät historiaan. Hissin käyttö potilaan kuljettamisessa on usein vain haave.

Ahtaat porraskäytävät vaikeuttavat ensihoitajien työtä, sillä paareja on niissä vaikea liikutella turvallisesti. Videolla ensihoitajat havainnollistavat, mistä ongelmassa on kysymys. Video: toimittaja Maria Salovaara, kuvaus Helmi Holopainen / Yle
Maria Salovaara

Tamperelaisessa kerrostalossa on juuri havainnollistettu potilaskuljetuksen haastavuutta rappukäytävässä.

Vaakatasossa olevat paarit eivät sopineet hissiin, joten potilasta esittävän nuken kuljetus tapahtui kierreportaita pitkin.

Jo pelkästään paarien kääntäminen portaikossa siten, etteivät kantoaisat ota kiinni kaiteisiin, on vaikeaa. Paarien vierellä kulkeva ensihoitaja saa potilaan hoitamisen lisäksi keskittyä kulkemaan kompuroimatta, sillä tilaa ei liiemmälti hänelle jää.

– Ja nyt meitä oli vain kolme paarien ympärillä, normaalisti määrä on enemmän, ensihoitaja Janne Välimaa kommentoi.

Ongelma ei yksinään ole uusien talojen, mutta kustannustehokas asuinneliöiden käyttö vie väkisinkin tilaa sieltä, mistä sitä säädösten puitteissa on mahdollista nipistää – eli porraskäytävistä.

Lisää: Miksi kerrostaloihin tehdään ahtaita porraskäytäviä ja kierreportaita? Rakennuttajat perustelevat kaavoituksella ja rahalla

Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Markku Heikkilän mukaan kerrostalojen rakennusmääräykset palvelevat ensihoidon työtä melko huonosti. Vaikka pelkät paarit kantajineen kulkisivatkin joutuisasti porraskäytävässä, mitoituksissa ei huomioida ympärillä kulkevaa hoitotiimiä.

– Paljon tilaa tarvitaan erityisesti silloin, kun potilasta joudutaan hoitamaan koko siirron ajan.

Ensihoitajat kerääntyneenä paarien ympärille kerrostaloasunnon rappukäytävässä hissin edessä, vas. Joonas Mäkinen, etualalla Jukka Pöllänen, taaempana Janne Välimaa.
Ensihoitajat Joonas Mäkinen ja Janne Välimaa sekä palomies Jukka Pöllänen havainnoimassa potilaskuljetusta porraskäytävässä. Varsinkin kapeat kierreportaat ovat hankalat, sillä hoitohenkilökunta tarvikkeineen vie myös tilaa. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Hoitotiimin koko on vähintään neljä henkilöä. Pääsääntöisesti kaksi heistä kantaa paareja ja loput huolehtivat hoitotyöstä.

Entäpä jos tilanne on erityisen tukala? Kiire on ja paarien kuljetus osoittautuu ongelmanratkaisutehtäväksi.

– Potilas- ja työturvallisuus eivät missään nimessä saa vaarantua siksi, että on ahtaat paikat. Sitten vain pudotetaan vauhtia. Toki tämä vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti potilas saadaan jatkohoitoon. Mutta turvallinen siirto on aina etusijalla, Markku Heikkilä sanoo.

Valvontapäällikkö: Kierreportaat ratkaisuna ”ihan vihoviimeiset”

Pelastusalalla on tänä vuonna puhuttu paljon paarikuljetuksen tilantarpeista kerrostaloissa.

Keskustelun pohjana on ollut muun muassa Rakennustietosäätiön laatima ohjekortti, jossa esitetään paarikuljetuksen todellinen tilantarve portaissa ja käytävissä.

Ympäristöministeriön asetuksissa on vaatimus paarikuljetuksen mahdollistamisesta, mutta tarkemmista mitoituksista paarikuljetusten osalta niissä ei määrätä.

Rakennustietosäätiön ohjekortti on tarkoitettu pääsuunnittelijoille, arkkitehdeille, rakennuttajille ja kiinteistön ylläpidosta vastaaville.

Ohjekortissa mainitaan kierreportaista, että niissä kantaminen on hankalaa, kantajien työturvallisuus heikkenee ja kannettavan henkilön tapaturman riski lisääntyy.

– Kyllä ne on ratkaisuna ihan vihoviimeiset, toteaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen vs. valvontapäällikkö Tapio Stén.

Stén on ollut testaamassa ja havainnoimassa erityyppisiä porraskäytäväratkaisuja ensihoidon näkökulmasta. Hän toivoo, että tulevaisuuden rakentamisessa porraskäytävien mitoituksia ja porrastyyppiä mietittäisiin tarkasti.

VS valvontapäällikkö Tapio Stén katsoo kameraan hymyillen, päällään virka-asu.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen vs. valvontapäällikkö Tapio Stén uskoo, että kunhan tietoa saadaan eteenpäin, tulevaisuudessa porraskäytävät ovat tilavampia. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

– Olen ollut mukana palavereissa, missä on mietitty uusia kerrostalohankkeita. Suunnittelijat ja rakennuttajat ovat kyllä olleet myötämielisiä muun muassa sille, että kierreportaista luovuttaisiin, Tapio Stén sanoo.

Paarikuljetusten tilantarve huomioidaan ennakkoneuvotteluissa

Helsingin rakennusvalvonta on tehnyt tarkennuksia säädöksiin koskien paarikuljetusten tilantarvetta. Tampereen kaupungin lupa-arkkitehti Kaija Rask kertoo, että myös Tampereella asia on huomioitu rakennushankkeiden ennakkoneuvotteluissa. Rakennustietosäätiön ohjekorttiin pohjautuvat tarkennukset paarikuljetuksiin tullaan lisämään lähiaikoina nettisivuille.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön vanhempi asiantuntija Ilpo Leino pitää hyvänä asiana sitä, että pelastustoimi, rakennuttajat ja myös kunnan rakennusvalvonta tekevät tiivistä yhteistyötä tulevaisuuden rakennussuunnittelussa.

– Toivottavaa tietysti olisi, että asioihin tulisi yhtenäiset linjat eikä niin, että kaikki kunnat tekevät omanlaisensa. Se myös teettää lisätyötä kaikille osapuolille.

Leino pohtii myös sitä, mikä sitten lopulta ohjaa rakentamisen säätelyä.

– Kyllä se euro siellä taustalla varmasti puhuu, eli pitäisi saada paljon asuintilaa ja mahdollisimman vähän mitään muuta.

Hissi jää usein haaveeksi

Makuupaarien mahtuminen tavalliseen kerrostalohissiin, edes tulevaisuudessa, on hankalampi kysymys. Isommat hissit kun haukkaavat aina osansa talon kerrosalasta.

Markku Heikkilän mukaan hissikuljetuksen mahdollisuutta ensihoitotyössä ei edes lähtökohtaisesti mietitä.

Pelastuslaitoksen paarit eivät mahdu makuuasennossa hissiin, hissin ulkopuolelle jää paareista liki 40 cm.
Ei mahdu. Asuinkerrostaloissa harvemmin on sellaista hissiä, että sinne mahtuisi vaakatasoisten paarien kanssa. Potilaan kuljettaminen istuma-asennossa ei aina ole mahdollista. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

– Se olisi toki ideaalitilanne, mutta hyvin harvoin näin on.

Säädöksissä ei määrätä, että tavallisen asuinkerrostalon hissi olisi mitoitettava paarikuljetukseen sopivaksi. Porraskäytävissä on kuitenkin mahduttava kuljettamaan liikkumiskyvytöntä henkilöä paareilla. Kulkuväyliä koskevat mitoitukset ovat aina vähimmäisvaatimuksia.

Myöskään portaiden mallilla ei ole väliä, mutta niiden on oltava riittävän väljät. Erityisen korkeissa rakennuksissa on oltava niin kutsuttu palomieshissi, joka on sisämitoiltaan paarikuljetuksiin sopiva.

Paarien kuljettaminen portaikossa ei ole ensihoidolle ongelma, kunhan tietyt kriteerit täyttyvät.

– Niillä pitää pystyä kuljettamaan potilasta suorassa asennossa niin, ettei tarvitse tehdä mitään ylimääräisiä kikkailuja rappukäytävässä, Heikkilä summaa.

Voit kommentoida juttua 18. joulukuuta kello 23 saakka.

Suosittelemme sinulle