Hyppää sisältöön

Huumeisiin kuoli viime vuonna useampi suomalainen kuin kertaakaan koko mittaushistorian aikana

Koronavirustautiin kuoli Suomessa vuonna 2021 kaikkiaan 952 ihmistä, selviää Tilastokeskuksen julkaisemista viime vuoden kuolinsyytilastoista.

Malmin hautausmaa pyhäinpäivänä 2019. Kuvituskuva Kuva: Marja Väänänen / Yle

Koronavirustautiin kuoli Suomessa vuonna 2021 kaikkiaan 952 ihmistä. Lisäksi koronavirustauti oli mukana vaikuttamassa yli 200 henkilön kuolemaan muuna kuin tilaston peruskuolemansyynä. Tämä selviää Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta viime vuoden kuolemansyytilastosta.

Huumausainekuolemat lisääntyivät

Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan huumausaineisiin kuoli viime vuonna 287 henkeä, mikä on 29 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Huumekuolemia oli vuonna 2021 enemmän kuin kertaakaan mittaushistorian aikana eli vuodesta 2006.

Koronaan kuoli 952

Tilastokeskuksen mukaan henkilöt, joilla koronavirustauti oli myötävaikuttava kuolinsyy, olivat usein monisairaita.

– Heistä lähes 40 prosentilla peruskuolemansyynä oli sydän- ja verisuonitauti ja noin 45 prosentilla muistisairaus tai syöpä, Tilastokeskuksen yliaktuaari Airi Pajunen kertoo.

Koronavirusrokotteen aiheuttamiin haittavaikutuksiin kuoli kuusi henkilöä. Nuorin menehtynyt henkilö kuului 20–24-vuotiaiden ikäryhmään ja vanhin 90–94-vuotiaiden ikäryhmään. Koronarokotteen haittavaikutus oli lisäksi myötävaikuttavana syynä 15 henkilön kuolemassa.

Dementiakuolleisuus kasvoi selvästi

Kolmanneksi yleisin kuolinsyyryhmä olivat muistisairaudet. Dementian aiheuttama kuolleisuus kasvoi selvästi, jopa neljä prosenttia.

Dementiaan ja Alzheimerin tautiin kuoli vuoden 2021 aikana 11 500 suomalaista, mikä on lähes 800 enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Dementian ja Alzheimerin taudin aiheuttama kuolleisuus on kasvanut miehillä ja naisilla aiempina vuosina lähes yhtä paljon, mutta vuonna 2021 näkyy muutos aiempiin vuosiin.

– Ikävakioitu dementiakuolleisuus kasvoi miehillä selvästi naisia enemmän, kertoo aktuaari Kati Taskinen Tilastokeskuksesta.

Muistisairaudet olivat lisääntyneet erityisesti ikäryhmässä 90-94-vuotiaat verrattuna edellisvuoteen.

– Muistisairauksiin kuolleita oli eniten joulukuussa 2021. Kuolleiden määrä oli pienin kesäkuukausina, jonka jälkeen määrä lähti kasvuun. Vuonna 2020 kuolleiden määrä vaihteli muistisairauksissa kuukausittain hyvin samalla tavalla, kertoo Pajunen.

Verenkiertoelinten sairaudet yhä yleisin kuolinsyyryhmä

Verenkiertoelinten sairaudet ovat pysyneet edelleen suomalaisten yleisimpänä kuolinsyyryhmänä. Niihin menehtyi lähes 19 000 ihmistä, mikä on liki 300 enemmän kuin vuonna 2020.

Yleisiä verenkiertoelinten sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti, iskeeminen sydänkohtaus ja aivoinfarkti.

Väestön määrään ja vakioituun ikärakenteeseen suhteutettu kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin kuitenkin väheni prosentin edellisvuodesta.

Kasvaimet aiheuttavat Suomessa joka neljännen kuoleman

Toiseksi yleisin kuolinsyyryhmä on edelleen kasvaimet. Myös kasvainten aiheuttama ikävakioitu kuolleisuus väheni vuonna 2021 noin prosentilla. Kasvaimiin menehtyi 13 550 henkeä. Kasvaimet aiheuttivat siten lähes joka neljännen kuoleman.

Eniten syöpäkuolemia miehillä aiheuttavat keuhkosyöpä ja eturauhasen syöpä, naisilla rintasyöpä ja keuhkosyöpä.

Iäkkäiden naisten tapaturmakuolleisuus kasvoi

Myös tapaturmaisesti kuolleiden määrä kasvoi vuonna 2021. Tapaturmissa menehtyi yli 2 300 henkilöä, mikä on yli 100 enemmän kuin edellisvuonna. Tapaturmat aiheuttivat neljä prosenttia kaikista kuolemista.

Yleisin kuolemaan johtanut tapaturma oli kaatuminen tai putoaminen. Niihin menehtyi kaikkiaan 1 232 ihmistä, mikä on yli puolet kaikista tapaturmissa kuolleista. Sen sijaan kuolemaan johtaneet myrkytystapaturmat ja hukkumistapaturmat vähenivät vuodesta 2020.

Kuolemaan johtaneista kaatumisista kaksi kolmasosaa sattui yli 80-vuotiaille. Kaatumisturmien määrä kasvoi edellisvuodesta noin seitsemän prosenttia. Erityisesti yli 80-vuotiaiden naisten kaatumisturmat lisääntyivät aiempaan verrattuna.

Eniten naisia kuoli kaatumisen seurauksena vuonna 2021 huhtikuussa ja heinäkuussa.

– Naisten kuolemaan johtaneissa kaatumistapaturmissa täytyy muistaa, että kuukausi on kuolinkuukausi, ei tapaturman tapahtumakuukausi, toteaa Pajunen.

Tutkimusprofessori Seppo Koskinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) muistuttaa, että koronan vaikutuksia kuolleisuuteen ja kuolinsyihin on mahdollista saada kattavammin esiin vasta pitemmän ajanjakson kuluttua.

–On mahdollista, että pitkään jatkuneet rajoitustoimet ovat vaikuttaneet iäkkäiden toimintakykyyn, sanoo Koskinen.

Koronaepidemian välilliset vaikutukset voivat tulla esiin pitemmän ajan kuluessa.

– Jos esimerkiksi iäkkäät ovat lukittautuneet kotiinsa ja heidän kuntonsa on rapautunut, he ovat siksi alttiimpia kuolemaan muihinkin syihin kuin koronainfektioon, arvioi Koskinen.

Alkoholiperäisiin syihin kuolleita aiempaa vähemmän

Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi vuoden 2021 aikana 1 646 henkeä, mikä on 70 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Ikävakioitu alkoholikuolleisuus väheni yli 5 prosenttia edellisvuodesta.

Yli 60 prosenttia alkoholikuolemista johtui alkoholin käytön aiheuttamista maksasairauksista. Alkoholiperäisten maksasairauksien aiheuttamat kuolemat kuitenkin vähenivät edellisvuoteen verrattuna.

Myös alkoholimyrkytysten määrä väheni miltei 200:sta 147:ään.

Itsemurhien määrä nousi

Tilastokeskuksen mukaan itsemurhaan kuoli vuoden 2021 aikana 747 ihmistä. määrä on 30 kuolemaan enemmän kuin edellisenä vuonna.

– Naisten itsemurhat lisääntyivät ja miesten tekemien itsemurhien määrä oli lähes sama kuin vuotta aikaisemmin, kertoo Pajunen.

Miehet tekevät enemmän kuin kaksi kolmasosaa itsemurhista. Joka kymmenes itsemurhaan päätynyt oli alle 25-vuotias ja joka neljäs 65-vuotta täyttänyt.

Päivitämme juttua.

Mitä ajatuksia uutinen herätti? Voit keskustella aiheesta 10.12. kello 23:een saakka.

Kuuntele Yle Areenasta:

Juuso Pekkinen vierailee THL:n oikeuslääkinnän yksikön avaussalissa. Haastateltavana on oikeuslääkäri Ursula Vala. Vala avaa vuodessa satoja vainajia.

Suosittelemme sinulle