Hyppää sisältöön

Jos sovittu palvelu viivästyy merkittävästi, asiakkaalla oikeus vaatia alempaa hintaa – kuluttajansuojalaki muuttuu ensi vuonna

Kuluttajalle on kaavailtu oikeutta peruuttaa palvelu pakottavien syiden takia joutumatta maksamaan peruutusmaksua.

Nuori poika parturi-kampaajalla leikkauttamassa hiuksiaan.
Kuvituskuva. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle
Anu Hurme
Avaa Yle-sovelluksessa

Kuluttajansuojalakiin on ensi vuonna tulossa liuta muutoksia. Osana uudistusta lakiin lisätään säännökset kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät henkilöön kohdistuvien palveluiden virhe- ja viivästystilanteisiin.

Henkilöön kohdistuvilla palveluilla tarkoitetaan yrittäjien tarjoamia terveys- ja sosiaalipalveluja, ulkonäköön kohdistuvia palveluja, liikunta- ja muita hyvinvointipalveluja, juhla- ja ravintolapalveluja sekä taksiliikenteen palveluja.

Muutosten tarkoitus on parantaa asiakkaansuojaa.

Lakiesityksen mukaan kuluttajalla olisi jatkossa esimerkiksi oikeus peruuttaa palvelu pakottavien syiden, kuten äkillisen sairastumisen tai tapaturman vuoksi, joutumatta maksamaan peruutusmaksua.

Yrittäjä voi edelleen sopia asiakkaansa kanssa etukäteen peruutusehdoista. Äkillisen poissaolon syy on Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtavan asiantuntijan Mikko Saastamoisen mukaan todistettava esimerkiksi lääkärintodistuksella.

Kuluttajansuojalaissa ei nykyisin ole erityissäännöksiä henkilöön kohdistuvien palvelujen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Niihin on soveltuvin osin hyödynnetty esimerkiksi lain säännöksiä omaisuuteen kohdistuvista palveluista.

– Uudet säädökset toivottavasti vähentävät riitoja ja helpottavat asioiden ratkaisemista, Saastamoinen sanoo.

Hintariidoista tulee tasaisesti yhteydenottoja kuluttajasuojaneuvontaan

Uudessa ehdotuksessa esitetään myös, että kuluttajalla olisi oikeus vaatia hinnan alennusta, jos kertasuorittainen palvelu viivästyy oleellisesti. Vähäinen aikataulumuutos esimerkiksi hammaslääkärissä ei kuitenkaan oikeuta alennuksen vaatimiseen, vaan viivästymisestä pitää aiheutua merkittävää haittaa.

Toisinaan yrittäjä ja palvelun tilaaja ovatkin täysin erimielisiä palvelun hinnasta. Yleisin riitatilanne on Saastamoisen mukaan se, että yritys laskuttaa muuta kuin mitä etukäteen on sovittu. Kaikista hankalimmat tilanteet ovat niitä, joissa hinnasta ei ole etukäteen sovittu.

Jos hinnasta ei ole sovittu etukäteen, kuluttajan on pääsääntöisesti maksettava lasku vaaditun suuruisena.

– Kunhan lasku ei ole kohtuuton ja lasku on eritelty, Saastamoinen sanoo.

Eniten hintariitoja henkilöön kohdistuvista palveluista tulee terveyspalveluista sekä kuntosaleista ja muista liikuntapalveluista.

Yrittäjän on luonnollisesti suoritettava työ ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

– Kuluttajan on hyvitystä vaatiessaan esitettävä näyttöä siitä, että työssä tai palvelussa on jokin puute, Saastamoinen painottaa.

Palvelun tilaajalla on oikeus olla maksamatta palvelun hintaa tai osaa siitä kunnes virhe on korjattu tai muuten hyvitetty. Pidätettävän rahamäärän on suurin piirtein vastattava virheen merkitystä.

Lakiesitys on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Voimaantuloajankohta on avoinna ja muutokset ovat mahdollisia.

Suosittelemme