Hyppää sisältöön

Näin koulut tasapainoilevat uskonnon kanssa joulujuhlissa – lapsi voidaan ohjata virren ajaksi toiseen tilaan

Opetushallitus päivitti syksyllä ohjeita yhteisten juhlien sisällöistä kouluille. Teuvalaiskoulun kakkosluokkalaisten unelmien joulujuhlassa näkyvät niin tontut kuin enkelitkin.

Kakkosluokkalaiset toivovat joulujuhliin enkeleitä, tonttuja ja lumihiutaleita - ja jouluun iloa ja rakkautta. Teuvan yhtenäiskoulussa oppilaita haastatteli Kati Ala-Renko.
Mirva Ekman
Avaa Yle-sovelluksessa

Teuvan Yhtenäiskoulun aulassa Etelä-Pohjanmaalla käy kuhina. Siellä harjoitellaan tulevaa joulujuhlaa, jota päästään vihdoin viettämään koko koulun kanssa kahden vuoden tauon jälkeen.

Kakkosluokkalaisille Ella Pihlajamäelle ja Ella Haanpäälle nämä ovat ensimmäiset tavanomaiset joulujuhlat.

Tyttöjen ollessa eskarissa ja ekaluokalla juhlia vietettiin interaktiivisina etäjoulujuhlina omissa luokissa.

Lapset harjoittelevat nyt joululaulua ja esiintyvät tonttuina, piparkakkuina, lumihiutaleina ja tähtinä.

Pihlajamäen ja Haanpään mielestä juuri niitä pitää olla joulujuhlassa ollakin.

– Ollaan saatu aika pitkälle itse päättää, mitä haluaisimme olla. Mutta jos kaikki haluavat olla tonttuja, opettaja joutuu päättämään kuka on mitäkin, Pihlajamäki hymyilee.

Teuvan yhtenäiskoulun kakkosluokkalaiset harjoittelevat joulujuhlaa.
Teuvan yhtenäiskoulun kakkosluokkalaisille joulujuhla on ensimmäinen koko koulun kanssa vietettävä juhla. Kuva: Kati Ala-Renko / Yle

Koulujen joulujuhlien sisällöistä ja juhlapaikoista on keskustelu julkisesti paljon viime vuosina.

Yhdenvertaisuuslain ei katsota toteutuvan oppilaiden tai huoltajien kohdalla esimerkiksi silloin, jos uskonnollisuutta painotetaan yhteisissä juhlissa liian voimallisesti.

Esimerkiksi eduskunnan apulaisoikeusasiamies linjasi muutama vuosi sitten koulun menetelleen lainvastaisesti, kun se järjesti joulujuhlan uskonnollisena tilaisuutena kirkossa.

Koulut joutuvat tasapainottelemaan sen välillä, miten luodaan juhla, jossa voi olla mukana esimerkiksi kristillistä kulttuuriperintöä, mutta myös muita arvoja ja vakaumuksia kunnioittavaa sisältöä.

Tässä koulujen apuun tulevat Opetushallituksen ohjeet.

Tehtävä korjattu toimivaksi 13.12. klo 8.36.

Rajanvetoa ja lakipykäliä

Opetushallitus täydensi ja päivitti syyskuussa ohjeita koulujen juhlien viettämisestä esi- ja perusopetuksessa.

Ohjeissa linjataan, mitä asioita juhlia järjestettäessä pitää ottaa huomioon eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja laillisuusvalvojien tekemien ratkaisujen pohjalta.

Pääsääntö on, että koulun yhteinen, kaikille oppilaille tarkoitettu joulujuhla ei voi olla uskonnollinen tilaisuus.

Se saa kuitenkin sisältää yksittäisiä uskontoon viittaavia elementtejä, kuten vaikkapa yhden virren laulamisen tai yksittäisiä uskonnollista alkuperää olevia traditioita.

Opetushallituksen opetusneuvos Outi Raunio-Hannula kertoo, että kouluista on tullut kysymyksiä esimerkiksi siitä, kuinka monta uskontoon viittaavaa elementtiä voi juhlassa olla.

Tätä määrää Opetushallitus ei voi tarkkaan määritellä.

– Juhlien suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon, että koulun juhlat on tarkoitettu kaikille oppilaille ja mahdollisesti heidän huoltajilleen, ja koulun pitää tiedottaa huoltajille koulun tapahtumista ja niiden sisällöistä, Raunio-Hannula kuvailee.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan yhteisissä juhlissa voi olla mukana joitakin uskontoon viittaavia elementtejä, koska niiden katsotaan olevan osa suomalaista kulttuuria.

Opetushallituksen opetusneuvos Outi Raunio-Hannula katsoo kameraan.
Opetusneuvos Outi Raunio-Hannula kertoo, että kouluilta on tullut Opetushallituksen päivitetyistä ohjeista pääasiassa positiivista palautetta. Kuva: Opetushallitus

Tällaiselle yksittäiselle mukana olevalle osalle ei tarvitse järjestää korvaavaa ohjelmaa.

Yksilölliset järjestelyt ovat kuitenkin mahdollisia esimerkiksi vakaumuksellisista syistä myös juhlissa.

– Oppilas voi siirtyä yksittäisen ohjelmaosuuden ajaksi esimerkiksi johonkin toiseen tilaan, Outi Raunio-Hannula kertoo.

Raunio-Hannula muistuttaa hienovaraisuudesta ja tilanteen järjestämisestä niin, että se herättää mahdollisimman vähän huomiota.

”Joulujuhla jatkossa muualla kuin kirkossa”

Koulun juhlapaikoista on myös käyty paljon keskustelua viime vuosina.

Esimerkiksi joulujuhlan viettämistä kirkossa on kritisoitu ja pidetty liian uskonnollisena paikkana kaikille tarkoitetussa juhlassa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi vuonna 2019 erään koulun toimineen lainvastaisesti, kun se oli järjestänyt koulun joulujuhlan uskonnollisena tilaisuutena. Kirkossa pidetyssä tilaisuudessa oli laulettu virsiä, esitetty jouluevankeliumi, seurakunnan pappi oli pitänyt puheen ja juhla oli merkittävältä osin sisältänyt uskonnollista ainesta.

Perustuslakivaliokunnan mukaan kirkko ei kuitenkaan ole juhlien järjestämispaikkana suoraan perustuslain vastainen. Kirkkotilan tai muun uskonnollisen tilan käyttöön voi kuitenkin liittyä uskonnonvapauden tai yhdenvertaisuuden kannalta jännitteitä.

Opetushallitus haluaakin korostaa huolellista harkintaa, mikäli juhla aiotaan pitää kirkossa tai muussa uskonnollisessa paikassa.

Rehtori Reijo Sjöblom, Teuvan yhtenäiskoulu
Teuvan yhtenäiskoulun rehtori Reijo Sjöblom korostaa koulun ja kotien välistä vuoropuhelua kaikissa asioissa. Myös tiedottaminen on hyvin tärkeää tänä päivänä. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

– Kirkkotila sinällään ei vielä tee tilaisuudesta uskonnollista, mutta toisaalta myös tulee tiedostaa, että tähän voi sisältyä vakaumukseen liittyviä jännitteitä, Raunio-Hannula toteaa.

Teuvalla joulujuhlia on pidetty aiemmin kirkossa, mutta ei enää. Yhtenäiskoulun rehtori Reijo Sjöblom kertoo, että kirkko on tilana hyvä ja sinne mahtuisi paljon ihmisiä, mutta nyt on päätetty pitää joulujuhla jatkossa muualla.

– Toki tilaisuuksia voidaan järjestää muuten kirkossa, mutta niille järjestetään korvaava ohjelma. Vanhempia tiedotetaan niin, että lapset voivat valita yhdessä huoltajien kanssa kumpaan lapsi osallistuu.

Lisää aiheesta: Koulut voivat edelleen järjestää juhlia kirkossa – perustuslakivaliokunnan mielestä tila ei tee juhlasta uskonnollista

Myös uskonnollista ohjelmaa mukana

Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla aiotaan sisällyttää joulujuhlan ohjelmaan perinteinen, joulutraditioksi laskettava joulukuvaelma.

Kuvaelmaan päädyttiin yhteistyössä kaikkien Kristiinankaupungin koulujen rehtoreiden ja opetushenkilöstön kanssa, kertoo Kantakaupungin koulun rehtori Minna Laitinen.

Kuvaelma on kestoltaan 5-minuuttinen, ja sen ajaksi on mahdollisuus poistua tilaisuudesta. Laitinen lisää, että koulu on ollut jo kauan monikulttuurinen.

Lapualla Liuhtarin koulussa on päädytty samankaltaiseen ratkaisuun, eli evankeliumi on sijoitettu joulujuhlan sisälle niin, että sen katsominen on vapaaehtoista. Perinteitä halutaan rehtori Tanja Malisen mukaan kunnioittaa.

Sekä Laitinen että Malinen korostavat koulun tiedottamisen tärkeyttä. Yhteistyö asioissa on tärkeää koulun ja kotien välillä.

Tiedottaminen tärkeässä roolissa myös ohjeissa

Tiedottamisen tärkeyttä haluttiin korostaa myös Opetushallituksen päivitetyissä ohjeissa.

Oppilaiden ja heidän huoltajiensa tulee saada ajoissa ja riittävästi tietoa erilaisista koulun tilaisuuksista ja tapahtumista.

Koulun pitää myös kertoa selvästi, milloin kyse on koulun juhlasta ja milloin taas uskonnollisesta tilaisuudesta. Molempiin on olemassa omat ohjeistuksensa.

– Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen on aina oppilaalle vapaaehtoista ja huoltajien tulee voida tapauskohtaisesti ilmoittaa, osallistuuko lapsi uskonnolliseen vai sille vaihtoehtoiseen tilaisuuteen, Outi Raunio-Hannula muistuttaa.

Päivitetyistä ohjeista on tullut Raunio-Hannulan mukaan kouluilta pääasiassa positiivista palautetta.

Hän muistuttaa, että lainsäädäntö ei ole muuttunut juhlien tai uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisen näkökulmasta, kun nykyisiä ohjeita verrataan vuonna 2018 annettuihin ohjeisiin.

Pohjalaiskouluista kuitenkin kerrotaan, että ohjeita on jouduttu pohtimaan viime vuosina tarkasti. Lakia halutaan noudattaa ja taata, että kaikkien sivistykselliset ja uskonnonvapautta koskevat perusoikeudet toteutuvat.

Teuvan yhtenäiskoulun rehtori Reijo Sjöblom pitää päivitettyjä ohjeita selkeinä.

– Sen se vaatii, että keskustelua ja vuorovaikutusta tehdään arjessa ennakoivasti koko ajan. Koulun pitää olla myös mahdollisimman selkeä tiedottamisessa, se on tärkeää, Sjöblom toteaa.

Kun tiedämme, että meillä on erilaisia taustoja ja arvoja, ja keskustelemme asiat auki, saadaan hyvä lopputulos, johon kaikki ovat tyytyväisiä

Satu Kallio-Kujala

Teuvan yhtenäiskoulun 2A-luokan opettaja Satu Kallio-Kujalan mukaan vanhemmilta ei ole tullut erikseen toiveita esimerkiksi joulujuhlien ohjelman sisällöstä.

Hänen mielestään ongelmia tai yhteentörmäyksiä ei synny, kun asioista keskustellaan jo etukäteen.

– Kun tiedämme, että meillä on erilaisia taustoja ja arvoja, ja keskustelemme asiat auki, saadaan hyvä lopputulos, johon kaikki ovat tyytyväisiä, Kallio-Kujala miettii.

Raunio-Hannula pitää positiivisena sitä, että uudistetut ohjeet ovat saaneet koulut tarkastelemaan yleisiä juhliin ja uskonnollisiin tilaisuuksiin liittyviä käytäntöjä. Hän tietää kuitenkin, että pohdittavaa varmasti riittää.

Raunio-Hannula muistuttaa myös, että Opetushallitus ei ota kantaa siihen, pitäisikö koulujen järjestää uskonnollisia tilaisuuksia.

– Mutta jos niitä järjestetään, tulee niissä noudattaa meidän ohjeita, hän sanoo.

Lasten juhla

Lukukauden päättävää joulujuhlaa odotetaan innokkaina Teuvalla. Vähän tuleva esitys voi jännittääkin.

– Kun kaikki katsovat, miettii tonttuna esiintyvä Miina Konttinen.

Opetusneuvos Outi Raunio-Hannula kuvailee, että juhla on parhaimmillaan yhteisöllisyyttä vahvistava tilaisuus, jota voidaan muistella vuosienkin päästä.

Teuvan yhtenäiskoulun kakkosluokkalaiset odottavat itse joulussa eniten lahjojen avaamista, joulutunnelmaa, jouluruokaa ja lämmintä mieltä.

– Ja iloa ja rakkautta, tiivistää Ella Pihlajamäki.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 14.12.2022 klo 23:een saakka.

Aiheesta lisää: Kun eskari päätti pitää lapsen joulujuhlan kirkossa, Saana Heiskanen äimistyi: ”Oli kova paikka sanoa, että tämän ei kuuluisi mennä näin”

Koulujen uskonnolliset tilaisuudet yhä paikoin ohjeiden vastaisia – Porissa ei tarjottu vaihtoehtoa helluntaiseurakunnan joulutapahtumalle

Suosittelemme