Hyppää sisältöön

Eläkeläisillä on kasvavaa kiinnostusta tehdä töitä – Etelä-Savossa joka kolmas on saanut työtarjouksen

Eläkeläisistä aiempaa useampi on halukas tekemään osa-aikatyötä. Kiinnostuksesta huolimatta työssä olevien eläkeläisten osuus on pienentynyt vuodessa selvästi.

Eläkeläinen kaupungilla
Työelämä kiinnostaa eläkeläisiä, mutta silti vain 12 prosenttia heistä kertoo hakeneensa aktiivisesti töitä. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Tuukka Lukinmaa

Yhä useampi eläkeläinen on kiinnostunut työn teosta eläkkeen ohella, ja moni heistä on myös saanut työtarjouksen, kertoo kuntien eläkevakuuttajan Kevan teettämä kyselytutkimus.

Etelä-Savossa 38 prosenttia sanoi olevansa kiinnostuneita työnteosta ja 36 prosenttia kertoi, että heille on eläkkeelle jäämisen jälkeen tehty työtarjous.

Palkkatyöstä kiinnostuneiden määrä on kasvanut nopeasti, sillä nyt heitä oli koko maassa 40 prosenttia vastanneista, kun vuosi sitten tehdyssä tutkimuksessa osuus oli 28 prosenttia.

Kiinnostavaa on, että samaan aikaan aiempaa harvempi kertoi käyvänsä töissä eläkkeen ohella. Vuonna 2021 toteutetussa tutkimuksessa 27 prosenttia eläkeläisistä kertoi tekevänsä palkkatyötä, kun tänä vuonna luku oli 14 prosenttia.

Aktiiviset työnhakijat harvassa

Eläkeläisten kiinnostus kohdistuu nimenomaan osa-aikatyöhön, sillä koko maassa vain 4 prosenttia ilmaisi kiinnostusta kokoaikaiseen työskentelyyn. Eläkeläiset eivät myöskään hae aktiivisesti työtä. Tutkimukseen vastanneista eläkeläisistä vain 12 prosenttia kertoi hakeneensa työtä eläkkeellä ollessaan.

Kevan aiemman tutkimuksen mukaan eläkkeellä työskentely on yleistä etenkin hoito- ja opetusaloilla, joilla joka kolmas eläkkeelle jäänyt kertoo tekevänsä osa-aikatyötä vanhuuseläkkeen ohella.

– Yhä useammalta taholta tulee nyt ilmi haasteet saada palkattua osaajia avoimiin työpaikkoihin ja sijaisuuksiin. On pelkästään positiivinen asia, että eläkeläisten keskuudessa kiinnostus työntekoa kohtaan on kasvanut näin merkittävästi, kommentoi Kevan asiantuntija Ismo Kainulainen kyselytutkimuksen tuloksia.

– Meidän on hyvä pitää mielessä, että eläkeläisten joukossa on paljon osaavia, koulutettuja ammattilaisia, joista monelle työpaikalle on saatavissa mukiinmeneviä rekrytointeja. Eläkeläisille kannattaa nyt tehdä kiinnostavia työtarjouksia.

Suosittelemme sinulle