Hyppää sisältöön

Hoitajat tehneet 120 potilasturvallisuusilmoitusta pelkästään yhdestä päivystyksestä

Myös Etelä-Suomen aviin on tullut vuoden aikana yli 150 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta päivystyksissä.

Kuva on Acutasta, henkilö makaa sängyssä.
Tampereen yliopistollisen sairaalan Acutassa on ollut hetkittäin kaikki vuodepaikat täynnä, vaikka uusia potilaita voi tulla 20 tunnissa. Kuva: Juha Kokkala / Yle
Marica Paukkeri,
Anu Leena Hankaniemi

Hoitajat ovat tehneet runsaasti ilmoituksia aluehallintovirastoihin päivystyksien ongelmista. Avi on vastaanottanut viime huhtikuusta lähtien yhteensä noin 120 hoitajien tekemää potilasturvallisuusilmoitusta, jotka koskevat pelkästään Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystystä Acutaa.

Potilasturvallisuusilmoitusten mukaan Acutassa on puutteita hoitajaresurssista ja ilmoitusten mukaan potilasturvallisuus vaarantuu tästä syystä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto puolestaan on saanut alkuvuoden aikana jo yli 150 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta päivystyksissä. Ylitarkastaja Anne Lindfors-Niilolan mukaan ilmoitusmäärä on moninkertainen verrattuna viime vuoteen.

Yle on uutisoinut viime päivinä laajasti päivystysten ongelmista. Tilanne on pahin pääkaupunkiseudulla, mutta ongelmia on ympäri Suomea.

Päivystykset ympäri Suomen ovat kriisiytyneet viime aikoina, koska hoitajista on pula ja potilaat eivät pääse tehokkaasti jatkohoitoon. Tämä ruuhkauttaa päivystykset. Esimerkiksi TAYSin Acutassa on ylilääkärin mukaan historian pahin tilanne.

Acutan päivystyksessä on historian pahin tilanne, kuvaa ylilääkäri ja vastuualuejohtaja Mikko Franssila.
Acutan päivystyksessä on historian pahin tilanne, kuvasi keskiviikkona ylilääkäri ja vastuualuejohtaja Mikko Franssila. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Tämä on huolestuttanut myös hoitajat, jotka ovat olleet yhteydessä aviin.

Yle näki tarkastusraportin

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Toni Honkakorpi kertoo, että TAYSin asian käsittely ja selvittäminen on aluehallintovirastossa kesken.

Aluehallintovirasto teki asian takia ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin 12. lokakuuta. Yle pyysi ja sai luettavaksi tarkastusraportin. Se on osittain salattu.

Onko esille tullut kuolemantapauksien lisääntymistä tai läheltä piti -tapauksia?

– Asian selvittäminen on vielä kesken ja asian keskeneräisyyden vuoksi aluehallintovirasto ei pysty nyt ottamaan kantaa, Honkakorpi vastaa.

Raportista selviää, että hoitajaresurssi oli tarkastuspäivänä normaali. Seuraavalta päivältä puuttui iltavuorosta yksi hoitaja ja yövuorosta kaksi hoitajaa.

Toimittaja Antti Kurra kertoo, millaiseen jamaan sairaaloiden päivystykset ovat ajautuneet.

Hoitajien mukaan kiire, jatkohoitopaikkojen ja hoitajien suuri vaihtuvuus väsyttävät ja uuvuttavat hoitajat ja lisäävät hoitajien vaihtuvuutta. Osa osastolle rekrytoiduista uusista hoitajista on kokenut, että kiire ja työn vaativuus ovat liian suuret ja irtisanoutuneet ennen perehdytyksen päättymistä.

Tarkastuksen mukaan nuoria hoitajia on lopettanut Acutassa työskentelyn, koska he ovat kokeneet, etteivät pärjää potilasmäärien kanssa, vaikka ovat viihtyneet yksikössä opiskeluaikana. Tarkastusraportin mukaan Acutaan otetaan sijaisiksi kaikki tulijat.

Potilaita oli tarkastuksen ajankohdassa myös sijoitettuna kapeille käytäväpaikoille siten, että potilaat olivat kaikkien käytäville kulkevien nähtävillä.

Eniten kesällä ja keväällä

Päivystyskriisi ei kuitenkaan yksistään selitä ilmoitusmäärän kasvua esimerkiksi Etelä-Suomessa.

Ilmoitukset ovat sairaaloiden henkilökunnan tekemiä, ja ne koskevat kaikkia Etelä-Suomen avin toimialueeseen kuuluvia sairaanhoitopiirejä. Etelä-Suomen avin alueeseen kuuluu Uusimaa, Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso ja Päijät-Häme.

Monitoimiambulanssin takatilassa sijaitsevat paarit.
Jorvin sairaalassa ambulanssit on käännytetty muihin sairaaloihin. Kuvituskuva. Kuva: Antro Valo / Yle

Ylitarkastaja Lindfors-Niilolan mukaan paljon otsikoissa ollut päivystysten kriisi ei ainakaan vielä näy loppuvuoden ilmoitusmäärän kasvuna, pikemminkin päinvastoin. Ilmoitusmäärät ovat laskeneet loppuvuotta kohti.

Ilmoitukset lisääntyivät voimakkaasti, kun hoitajajärjestöt kannustivat työmarkkinaneuvotteluiden tiimellyksessä jäseniään tekemään ilmoituksia matalalla kynnyksellä.

– Määrällisesti ilmoituksia tuli eniten keväällä ja kesällä.

Lindfors-Niilola kuitenkin painottaa, että avi ei erottele ilmoituksia sen perusteella, onko ne tehty ay-liikkeen kannustamana.

– Riippumatta siitä, mistä ja miten ilmoitus tulee, ne käsitellään normaalin valvontaprosessin mukaisesti.

Avi: Ilmoitusten sisällön perusteella päivystysten tilanne on syytä tutkia

Avi on perehtynyt ilmoituksiin ja todennut, että selvitystä päivystysten tilanteesta tarvitaan. Päätöstä tukee myös aiempi valvontatieto.

– Ilmoitusten sisällön perusteella olemme jo elokuussa katsoneet, että asia tulee selvittää tarkemmin. Olemme käynnistäneet laajemmat Etelä-Suomen avin alueella toimivia päivystyksiä koskevat toimet, Lindfors-Niilola sanoo.

Valvonnassa avi selvittää muun muassa hoitohenkilöstön mitoitusta ja organisaation käytäntöjä. Myös valvonnan kohteena olevilta pyydetään selvityksiä tilanteesta.

Avi ei kerro tarkemmin asioista, jotka ovat vasta vireillä. Lindfors-Niilola kuitenkin huomauttaa, että lähes kaikki ilmoitukset koskevat hoitohenkilökunnan mitoitusta. Hän painottaa, että asia on kesken ja kokonaisuus tarkentuu vielä.

– Emme voi todentaa mahdollisia puutteita mitä päivystyksissä olisi. Julkisuudessa käytyjen keskusteluiden perusteella voimme hahmottaa, että päivystyksissä näyttäytyy yleistä henkilöstöpuutetta ja jatkohoitopaikkoihin liittyvää haastetta.

Ratkaisuja odotetaan vuoden 2023 aikana.

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia. Tavoite on varmistaa, että palveluiden tuotannossa noudatetaan lakia.

Manner-Suomessa on yhteensä kuusi aluehallintovirastoa.

Korjaus kello 15.28 Korjattu ylitarkastaja Toni Honkakorven nimen kirjoitusasu.

Suosittelemme sinulle