Hyppää sisältöön

Maapallosta suojellaan lähes kolmasosa – tässä ovat lopulliset tavoitteet, joilla maailma aikoo pysäyttää luontokadon

Päätökseen liittyi myös kritiikkiä ja epäselvyyttä. Afrikan maista Kamerun syytti puheenjohtajamaa Kiinaa ”pakotetusta kädenpuristuksesta” kehyksen hyväksymisessä.

kaksi ihmistä osoittaa mieltää montrealin ilmastokokouksen ulkopuolella, molemmat naamioituneet ja käsissään kuusi- ja kalakyltit
Kahden viikon neuvottelut Montrealissa saatiin päätökseen. Ihmiset osoittivat mieltään luonnon puolesta Quebecissa 10. joulukuuta. Kuva: Christinne Muschi / Reuters
Johannes Blom

MONTREAL YK:n luontokokous Montrealissa on päässyt sopuun neuvotteluissa, joiden tarkoituksena on laatia kansainväliset tavoitteet luontokadon pysäyttämiseen.

Kokous venyi myöhään yöhön paikallista aikaa erityisesti rahoituksesta käytävien neuvottelujen kanssa. Lopulta kokouksen puheenjohtajamaa Kiina oli valmis tuomaan pöytään sopimuksen, jonka osapuolet hyväksyivät.

– Neljän vuoden työn jälkeen olemme saavuttaneet matkamme lopun. Käsissämme on paketti, joka voi ohjata meitä kaikkia pysäyttämään ja kääntämään luontokadon, Kiinan ympäristöministeri Huang Runqiu aloitti päättävän kokouksen.

Kokouksessa päästiin pitkälti ennalta tärkeimmiksi arvioituihin tavoitteisiin ja päämääriin. Keskeisiä pitkän aikavälin päämääriä hyväksytyssä sopimuksessa on neljä, tiivistetysti monimuotoisuuden suojelu, kestävä käyttö, geenivarojen oikeudenmukainen jako ja rahoituskysymykset.

Kehittyvät maat, erityisesti Kongon demokraattinen tasavalta, toivoivat neuvotteluissa, että varakkaat maat olisivat nostaneet biodiversitettirahoitustaan kehittyville maille peräti 100 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuodessa.

 Huang Runqiu
Vaikka Kunmingin-Montrealin kokouksen toinen osa järjestettiin Kanadan maaperällä, toimi Kiinan ympäristöministeri Huang Runqiu neuvottelujen puheenjohtajana. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Uusissa tavoitteissa varakkaat maat kasvattavat vuosittaisen rahoituksensa 20 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2025 mennessä ja nostavat summaa 30 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Kongo osoitti loppuneuvotteluissa vastahakoisuutta rahoituksesta, mutta lyhyen keskustelun jälkeen puheenjohtaja nuiji sopimuksen aplodien saattelemana.

Päätökseen liittyi kuitenkin myös kritiikkiä ja epäselvyyttä. Afrikan maista Kamerun syytti Kiinaa ”pakotetusta kädenpuristuksesta” kehyksen hyväksymisessä. Myös Uganda esitti näkemyksensä konsensuksen virheellisyydestä.

Sihteeristö kuitenkin totesi, ettei päätöksestä tehty virallista vastalausetta ja piti konsensusta sääntöjen mukaisena.

Näin luonnon monimuotoisuuden suojelusta päätettiin

Suomen luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho oli paikalla Montrealissa seuraamassa kokousta. Kotiaho on tyytyväinen siitä, että sopimuksessa huomioidaan lajien tarpeita.

Kehys täyttää Kotiahon mukaan tärkeimmät asiat ekologiassa: lajeille pitää olla pinta-alaa suojelun kautta ja alan pitää olla riittävän hyvälaatuista ennallistamisen kautta.

 Janne Kotiaho COP15 kokouksessa Montrealissa.
Suomen luontopaneelin johtaja, professori Janne Kotiaho osallistui COP15-kokoukseen. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Sopimuksen jäsenvaltiot päättivät 30 prosentin suojelutavoitteesta maa- ja merialueilla vuoteen 2030 mennessä.

Kirjauksesta tuli lopulta melko laaja, ja tavoitteessa huomioitiin myös suojelun tehokkuus ja alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeudet. Edellämainitut liitettiin osaksi myös monia muita kirjauksia, kuten alkuperäiskansojen edustajat olivat toivoneet.

Tavoitteissa nostetaan suojelun lisäksi esiin ennallistamisen tarve. Osapuolet sitoutuvat varmistamaan, että ainakin 30 prosenttia maailman maa- ja merialueista on ennallistamisen piirissä vuonna 2030.

– Kyllä se oli positiivinen yllätys. Tämä näyttää nyt siltä, että Kiina on ihan oikeasti halunnut tehdä kunnianhimoisen luontosopimuksen, Kotiaho toteaa.

Numeroiksi saatiin puettua myös haitallisten vieraslajien torjunta. Vieraslajien maahantulo ja ekosysteemeihin vakiintuminen aiotaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä.

Yksi etukäteen neuvottelujen kiistakapuloiksi arvioiduista kysymyksistä liittyi saasteiden vähentämiseen. Lopullisessa kirjauksessa kaikkia saasteiden lähteitä ei mainittu erikseen, mutta osapuolet sopivat saasteiden rajoittamisesta kestävälle tasolle ja hyönteismyrkkyjen tuomien ympäristöriskien puolittamisesta.

Näiden lisäksi hyväksytyssä kehyksessä varmistetaan myös esimerkiksi kiireelliset toimenpiteet ihmisen aiheuttamien sukupuuttojen pysäyttämiseksi.

Mielenosoittajat kantavat kylttejä ja soittavat rumpuja kulkueessa.
Kansalaisjärjestöt osoittivat mielentään luonnon monimuotoisuuden ja alkuperäiskansojen oikeuksien puolesta kokouksen yhteydessä Montrealissa 11.12. Kuva: Mårten Lampén / Yle

”Saimme Pariisin sopimuksen kaltaisen mission”

Kehyksessä varmistetaan, että luonnonvaraisten lajien hoito ja käyttö on kestävällä tasolla. Esimerkiksi maatalous-, kalatalous- ja metsätaloussektori nimettiin tavoitteissa.

Osapuolet haluavat tuoda luonnon monimuotoisuuden entistä vahvemmaksi osaksi kaupunkisuunnittelua esimerkiksi viheralueiden lisäämisellä ja niiden saavutettavuuden parantamisella.

Yksi ympäristöjärjestöjen toivomista tavoitteista liittyi ekologisen jalanjäljen puolittamiseen. Tätä sopimukseen ei saatu, mutta tavoitteissa mainitaan kuitenkin tarve vähentää ylikulutusta ja kulutuksen maailmanlaajuista jalanjälkeä vuoteen 2030 mennessä sekä puolittaa maailman ruokahävikki.

WWF Suomen ohjelmajohtaja Anne Tarvainen on kuitenkin tyytyväinen neuvottelujen lopputulokseen.

– Erityisen tyytyväinen olen siihen, että saimme mission, joka on Pariisin sopimuksen 1,5 asteen kaltainen. Haluamme lopettaa luontokadon ja aloittaa elvyttämisen. Meillä on konkreettiset ja kunnianhimoiset tavoitteet.

Vaikkeivat kirjaukset ylikulutuksen vähentämisestä tyydyttäneet täysin järjestöjä, oli Tarvainen kuitenkin iloinen edistyksestä.

– Kulutuksen ekologinen jalanjälki on kuitenkin mainittu ja kirjaus huomattavasti vahvempi kuin edellisissä tavoitteissa.

Mies tekee tietokoneen edessä töitä. Taustalla seinänkokoinen kuva mehiläisestä.
Kokousedustaja työskenteli mehiläisotoksen ääressä Montrealin luontokokouksessa viime lauantaina. Kuva: Andrej Ivanov / AFP

Kysymykset rahoituksesta hiersivät

Ennen kokousta rahoituskuiluksi arvioitiin noin 700 miljardia dollaria vuodessa. Noin 500 miljardia katetaan luonnolle haitallisen tukipolitiikan alasajolla aloittaen kaikkein haitallisimmista tuista.

Loput 200 miljardia kootaan eri lähteistä, kuten kehitysyhteistyörahojen kasvattamisesta. Paketissa nostetaan esiin myös esimerkiksi kansallisten rahavirtojen uudelleenohjausta ja yksityisen sektorin rohkaisua investointeihin.

Kitkaa neuvotteluissa herätti ajatus uuden rahaston perustamisesta. Osapuolet neuvottelivat rahaston yksityiskohdista pitkään kokouksen puheenjohtajamaa Kiinan kanssa ennen lopullisen paperin julkaisua. Kysymykset liittyivät esimerkiksi siihen, tulisiko uusi rahasto Maailman ympäristörahaston alaisuuteen.

Voit keskustella aiheesta 20.12. kello 23:een saakka.

Suosittelemme sinulle