Hyppää sisältöön

Luonnon suojelutavoitteesta uupuu vielä 18 prosenttiyksikköä – mitä se tarkoittaa Suomen metsille?

Suomi on sitoutunut YK:n luontokokouksessa suojelemaan luontoa 30 prosentilla maa- ja merialueiden pinta-alasta. Selvitimme, kuinka suuri vaikutus suojelulla on metsien käyttöön.

Kuusen alaoksia, jotka ovat kokonaan paksun lumikerroksen peitossa. Taustalla näkyy lumisia puita.
YK:n luontokokouksen myötä Suomi sitoutui suojelemaan 30 prosenttia pinta-alastaan. Suojelulla on tulevaisuudessa merkittävä vaikutus maamme metsiin. Kuva: Johanna Talasterä / Yle
Teemu Kammonen,
Sini Ojanperä

YK:n luontokokous pääsi maanantaina merkittävään sopimukseen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, kun lähes 200 maata hyväksyi yksimielisesti kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen. Oleellisin kohta sopimuksessa velvoittaa maat suojelemaan jollain tavalla 30 prosenttia maa- ja merialueistaan vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa suojelu osuu erityisesti metsiin, joita tasavallan kokonaispinta-alasta on noin kolme neljäsosaa. Mitä tämä suojelu käytännössä tarkoittaa?

– Jos katsomme vain tiukasti suojeltuja pinta-aloja, Suomessa tarvittava ja ylikin on jo suojeltu. Osittaisessa suojelussa tarvitsee tehdä Suomessa enemmän töitä, Metsäkeskuksen johtaja Ari Eini sanoo.

Miten nyt suojellaan?

Tällä hetkellä yksittäinen maanomistaja voi suojella omistamansa alueen luontoa liittämällä sen luonnonsuojelualueiden verkostoon pysyvästi tai määräajaksi, esimerkiksi 20 vuodeksi.

Suojelu perustuu uhanalaisimpia kohteita lukuunottamatta vapaaehtoisuuteen ja maanomistajalle maksetaan suojelusta korvaus. Suojellut alueet kuuluvat nykyisen ajattelun mukaan tiukan suojelun piiriin.

– Yksityiselle omistajalle pakollista luonnonsuojelua ei meillä viime aikoina ole ollut, vaikka siitäkin on historiasta kokemuksia, Eini sanoo.

Yksityismaat muodostavat tällä hetkellä ympäristöministeriön mukaan pienen osan, noin 8 prosenttia, tiukasti suojellusta pinta-alasta. Tiukan suojelun lisäksi osaan yksityisten metsiä kohdistuu jonkin verran taloudellista tai muun tyyppistä metsänhoitoa.

Valtaosa Suomen tiukasti suojellusta luonnosta on tällä hetkellä valtion omistuksessa. Suojeltuja alueita ovat esimerkiksi kansallispuistot, soidensuojelualueet ja erämaa-alueet.

Ympäristöministeriö julkaisi keväällä ehdotuksen (siirryt toiseen palveluun), kuinka Suomi voisi laskea osan yksityisten maanomistajien suojelemista alueista osittaisen suojen kohteiksi. Ehdotuksessa ei vielä tuolloin ollut kovin konkreettisia vaihtoehtoja. Valtaosa osittaisesta suojelusta tapahtuisi kuitenkin valtion tai kuntien omistamilla mailla.

Puupinoja on talvisen mökkitien varrella.
Suuri osa Suomen metsistä on metsätalouden käytössä. Kuva: Jouki Väinämö / Yle

Talousmetsät suuri kysymys

Maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa oleva Metsäkeskuksen johtaja Eini arvioi, että Suomella on edessään merkittävä poliittinen arvovalinta, kuinka nimenomaan talousmetsiä jatkossa käytetään.

– Suomessa on perinteisesti tunnettu käsite kestävä metsien käyttö. Sen on ymmärretty käsittävän ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden. Viime vuosina on mukaan tullut ilmastollinen kestävyys ja sitten viimeisen vuoden aikana viidenneksi isoksi kysymykseksi on noussut huoltovarmuus, Eini sanoo.

Kunnianhimoinen 30 prosentin suojelutavoite koskee tulevaisuudessa jollain tapaa myös talousmetsiä. Erityisesti osittaisen suojelun lopullinen määritelmä määrää, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

Metsäkeskuksen Eini lähtee ajatuksesta, että talouskäytössä olevissa metsissä tehdään jo nyt merkittäviä toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

– Sen sijaan, että suojellaan isoja alueita, voimme suojella eliöitä ja luontoa hyvin kohdennetusti täsmämetsänhoidolla, Eini sanoo.

Metsäkeskuksen tehtävänä on kouluttaa ja neuvoa metsänomistajia metsien hoidossa, hyödyntämisessä ja suojelussa sekä edistää sitä, että metsiin perustuvat elinkeinot ovat mahdollisimman monipuolisia ja toiminta on kannattavaa. Näkökulma on siten metsätaloudellinen.

– Metsien käyttö on meille suomalaisille sosiaalisesti ja taloudellisesti iso asia. Vaikkapa metsien hakkuiden vähentämisen välilliset vaikutukset työpaikkoihin, verotuloihin ja vientituloihin pitää arvioida kokonaisuutena, Metsäkeskuksen Eini sanoo.

Oikaisu: Juttua muutettu otsikon osalta. Suomen 30 prosentin suojelutavoitteesta puuttuu 18 prosenttiyksikköä, sillä noin 12 prosenttia pinta-alasta on jo suojeltu.

Suosittelemme sinulle