Hyppää sisältöön

Kaivosyhtiö Keliberin suunnitelmat analsiimihiekan loppusijoittamiselle Kaustiselle saivat viranomaisen hyväksynnän

Arviolta 20 hehtaarin alueelle olisi tarkoitus varastoida noin 290 000 tonnia hiekkaa.

Dumpperi ajaa maa-ainesta Keliberin kaivosalueella.
Maaliskuussa Keliberin kaivoksella tehtiin jo alustavia töitä. Kuva: Juha Kemppainen / Yle
Iina Kluukeri

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus ei näy ongelmia kaivosyhtiö Keliberin jätteen loppusijoituspaikan YVA-ohjelmassa.

Kaustisen Hoikkanevalla on tarkoitus vastaanottaa Kokkolan litiumkemiantehtaan toiminnassa syntyvää analsiimihiekkaa, jos sitä ei voida hyötykäyttää missään muualla.

Noin 20 hehtaarin suuruiselle alueelle voidaan varastoida 15 vuoden tuotantoa vastaava määrä analsiimihiekkaa eli noin 290 000 tonnia. Tuossa ajassa syntyisi noin 35 metriä korkea niityksi maisemoitava kumpare.

Ely-keskuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa lain edellyttämät vaatimukset.

Lue seuraavaksi: Keliber selvittää analsiimihiekan läjittämistä Kaustiselle – sivuvirrasta syntyisi 32 metriä korkea kasa vuosien saatossa

Analsiimihiekka sisältää eri metalleja. Eniten hankkeella olisi vaikutuksia alueen ihmisten viihtyvyyteen, luonnon monimuotoisuuteen, meluun ja ilmanlaatuun, arvioidaan arviointiohjelmassa.

Ely-keskus edellyttääkin, että YVA-menettelyssä on arvioitava myös kaikki alueelta johdettavat vedet eli kuivatus-, jäte- ja hulevedet.

Lisäksi on huomioita ympäristölle aiheutuvat pölyhaitat ja liikenteen vaikutus taajama-asutukselle sekä vaikutukset alueen lähellä sijaitsevalle Natura-alueelle. Myös hankkeesta syntyviä kasvihuonepäästöjä, jätteen kaatopaikkakelpoisuutta ja vesienkäsittelyn tehostamista on tarkasteltava, vaati viranomainen.

Keliberillä on aiesopimus Kokkolan sataman kanssa analsiimihiekan hyödyntämisestä, yhtiöllä vastaava sopimus myös Oulun sataman kanssa.

Suosittelemme sinulle