Hyppää sisältöön

Laihian vanhan kaatopaikan metallipitoisuuksien seurantaa jatketaan vuodella

Alueen maaperässä todettiin kohonneita pitoisuuksia mm. sinkkiä, ja vesinäytteissä oli myös kohonneita metallipitoisuuksia. Selvitys on osa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa.

Laihian kartta, jossa vanha kaatopaikka ympäröitynä.
Kuva: Ely-keskus
Sebu Björklund

Laihian keskustan vanhalta kaatopaikalta on löydetty kohonneita metallipitoisuuksia. Kaatopaikalla tutkittiin maaperää ja pohjavettä kesän ja syksyn aikana.

Maaperässä sekä vesinäytteissä todettiin kohonneita metallipitoisuuksia. Maaperässä todettu sinkki sijaitsee täyttöjen alla, eikä muodosta terveysriskiä.

Pinta- ja pohjavesinäytteenottoa on päätetty jatkaa vuoden verran mahdollisten riskien tarkempaa määrittämistä varten.

Laihian keskustan vanha kaatopaikka on ollut historiantietojen mukaan toiminnassa vuoteen 1975 asti. Alue on peitetty.

Ympäristöriskien selvittämisen ovat toteuttaneet Laihian kunta ja Pirkanmaan Ely-keskus.

Selvitys oli osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita.

Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy.

Suosittelemme sinulle